Zmiana ustawień słuchawek AirPods i AirPods Pro

Dowiedz się, jak zmienić nazwę słuchawek AirPods oraz co się dzieje, gdy stukniesz dwukrotnie słuchawkę AirPods (1. i 2. generacji) lub naciśniesz i przytrzymasz słuchawkę AirPods Pro.

Nadawanie nazwy słuchawkom AirPods

 1. Otwórz etui ładujące.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth.
 3. Stuknij ikonę Więcej informacji  obok słuchawek AirPods. 
 4. Stuknij obecną nazwę.
 5. Wprowadź nową nazwę słuchawek AirPods.
 6. Stuknij opcję Gotowe.

Ustawienia słuchawek AirPods na telefonie iPhone  

Zmienianie działania naciśnięcia i przytrzymania słuchawek AirPods Pro

Słuchawki AirPods Pro mają trzy tryby kontrolowania hałasu: Aktywna redukcja hałasu, Tryb kontaktu i Wyłączone. Wszystkie trzy tryby kontrolowania hałasu możesz przełączać w centrum sterowania lub w Ustawieniach.

Gdy naciśniesz i przytrzymasz czujnik nacisku u nasady lewej lub prawej słuchawki AirPods, domyślnie słuchawki AirPods Pro przełączają się między Aktywną redukcją hałasu a Trybem kontaktu. Tryby kontrolowania hałasu używane przez działanie naciśnięcia i przytrzymania można zmienić:

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth.
 2. Stuknij przycisk Więcej informacji  znajdujący się obok pozycji AirPods na liście urządzeń.
 3. W obszarze „Naciśnij AirPody i przytrzymaj” stuknij opcję Lewa lub Prawa, a następnie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Kontrolowanie hałasu.
 4. Wybierz dwa lub trzy tryby kontrolowania hałasu, którymi chcesz sterować za pomocą naciśnięcia i przytrzymania. Jeśli obie słuchawki AirPods są ustawione na zmianę trybów kontrolowania hałasu, zmiana ustawień naciśnięcia i przytrzymania dla jednej słuchawki zostaje zastosowana do obu słuchawek.

Działanie naciśnięcia i przytrzymania można też skonfigurować do używania Siri. Na ekranie ustawień słuchawek AirPods Pro stuknij opcję Lewa lub Prawa, a następnie wybierz opcję Siri. Jedną słuchawkę AirPods możesz skonfigurować dla funkcji Siri, a drugą na zmianę trybów kontrolowania hałasu.

 

Zmienianie działania dwukrotnego stuknięcia słuchawek AirPods (1. i 2. generacji)

Możesz wybrać działanie, które będzie wykonywane po dwukrotnym stuknięciu słuchawki AirPods (1. i 2. generacji):

 1. Otwórz etui ładujące.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth.
 3. Stuknij ikonę Więcej informacji  obok słuchawek AirPods.
 4. Wybierz lewą lub prawą słuchawkę AirPods, którą chcesz dwukrotnie stuknąć, aby korzystać z Siri, odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie materiału audio albo przeskakiwać między utworami.

 

Włączanie i wyłączanie funkcji Automatyczne wykrywanie ucha

Słuchawki AirPods domyślnie wyczuwają, kiedy znajdują się w uchu, i odbierają wtedy dźwięk z urządzenia. Co więcej, słuchawki AirPods wstrzymują i wznawiają odtwarzanie, kiedy wyjmiesz jedną z nich, lub zatrzymują odtwarzanie bez wznawiania, kiedy wyjmiesz obydwie. Jeśli funkcja Automatyczne wykrywanie ucha jest włączona i nie masz włożonych słuchawek AirPods, dźwięk jest odtwarzany przez głośniki urządzenia.

Kiedy funkcja Automatyczne wykrywanie ucha jest wyłączona, te funkcje również są wyłączone i dźwięk jest odtwarzany przez słuchawki AirPods niezależnie od tego, czy masz je włożone.

 

Ustawianie mikrofonu na lewą słuchawkę, prawą słuchawkę lub wybór automatyczny

W każdej słuchawce AirPods znajduje się mikrofon umożliwiający wykonywanie połączeń telefonicznych i korzystanie z funkcji Siri. Mikrofon jest domyślnie ustawiony na wybór automatyczny, co oznacza, że każda ze słuchawek AirPods może pełnić funkcję mikrofonu. Jeśli używasz tylko jednej słuchawki AirPods, ta słuchawka będzie pełnić funkcję mikrofonu.

Możesz też ustawić mikrofon na Zawsze prawa lub Zawsze lewa. Wtedy funkcję mikrofonu zawsze pełni prawa lub lewa słuchawka AirPods, nawet jeśli zostanie wyjęta z ucha lub włożona do etui.

Data publikacji: