Dostosowywanie ustawień słuchawek AirPods

Dowiedz się, jak zmienić nazwę słuchawek AirPods, co się dzieje, gdy stukniesz podwójnie słuchawkę AirPods, i wielu innych rzeczy.

Otwórz etui słuchawek AirPods, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS. Stuknij ikonę znajdującą się obok pozycji AirPods na liście urządzeń. Oto co możesz zrobić:

Nadawanie nazwy słuchawkom AirPods

Stuknij obecną nazwę. Następnie wprowadź nową nazwę słuchawek AirPods i stuknij przycisk Gotowe.

Zmienianie działania przy podwójnym stuknięciu

Na ekranie Bluetooth wybierz lewą lub prawą słuchawkę AirPods, a następnie wybierz działanie, które będzie wykonywane po podwójnym stuknięciu słuchawki:

  • Sterowanie zawartością audio lub zmienianie głośności przy użyciu funkcji Siri albo wykonywanie dowolnych innych czynności, które potrafi wykonywać funkcja Siri
  • Odtwarzanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie zawartości audio
  • Przechodzenie do następnego utworu
  • Przechodzenie do poprzedniego utworu

Włączanie i wyłączanie funkcji Automatyczne wykrywanie ucha

Słuchawki AirPods domyślnie wyczuwają, kiedy znajdują się w uchu, i odbierają wtedy dźwięk z urządzenia. Co więcej, słuchawki AirPods wstrzymują i wznawiają odtwarzanie, kiedy wyjmiesz jedną z nich, lub zatrzymują odtwarzanie bez wznawiania, kiedy wyjmiesz obydwie. Jeśli funkcja Automatyczne wykrywanie ucha jest włączona i nie masz włożonych słuchawek AirPods, dźwięk jest odtwarzany przez głośniki urządzenia.

Kiedy funkcja Automatyczne wykrywanie ucha jest wyłączona, te funkcje również są wyłączone i dźwięk jest odtwarzany przez słuchawki AirPods niezależnie od tego, czy masz je włożone.

Ustawianie mikrofonu na lewą słuchawkę, prawą słuchawkę lub wybór automatyczny

W każdej słuchawce AirPods znajduje się mikrofon umożliwiający wykonywanie połączeń telefonicznych i korzystanie z funkcji Siri. Mikrofon jest domyślnie ustawiony na wybór automatyczny, co oznacza, że każda ze słuchawek AirPods może pełnić funkcję mikrofonu. Jeśli używasz tylko jednej słuchawki AirPods, ta słuchawka będzie pełnić funkcję mikrofonu.

Możesz też ustawić mikrofon na Zawsze prawa lub Zawsze lewa. Wtedy funkcję mikrofonu pełni prawa lub lewa słuchawka AirPods. Ta słuchawka będzie pełnić funkcję mikrofonu, nawet jeśli zostanie wyjęta z ucha lub włożona do etui.

Data publikacji: