Dostosowywanie ustawień słuchawek AirPods

Dowiedz się, jak zmienić nazwę słuchawek AirPods oraz co się dzieje, gdy stukniesz dwukrotnie słuchawkę AirPods lub naciśniesz i przytrzymasz słuchawkę AirPods Pro.

Otwórz etui słuchawek AirPods, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS. Stuknij ikonę informacji  znajdującą się obok pozycji AirPods na liście urządzeń. Oto co możesz zrobić:


Nadawanie nazwy słuchawkom AirPods

Stuknij obecną nazwę. Następnie wprowadź nową nazwę słuchawek AirPods i stuknij przycisk Gotowe.

Zmienianie działania naciśnięcia i przytrzymania słuchawek AirPods Pro

Słuchawki AirPods Pro mają trzy tryby kontroli hałasu: Aktywna redukcja hałasu, Przejrzystość i Wyłączone. Gdy naciśniesz i przytrzymasz czujnik nacisku u nasady lewej lub prawej słuchawki AirPods, domyślnie słuchawki AirPods Pro przełączają się między Aktywną redukcją hałasu i Przejrzystością*. Tryby kontroli hałasu używane przez działanie naciśnięcia i przytrzymania można zmienić:

  1. Przejdź do ekranu ustawień słuchawek AirPods Pro.
  2. W obszarze „Naciśnij AirPods i przytrzymaj” stuknij opcję Lewa lub Prawa, a następnie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Kontrola hałasu.
  3. Wybierz dwa lub trzy tryby kontroli hałasu, którymi chcesz sterować za pomocą naciśnięcia i przytrzymania. Jeśli obie słuchawki AirPods są ustawione na zmianę trybów kontroli hałasu, zmiana ustawień naciśnięcia i przytrzymania dla jednej słuchawki zostaje zastosowana do obu słuchawek.

Działanie naciśnięcia i przytrzymania można też skonfigurować do używania Siri. Na ekranie ustawień słuchawek AirPods Pro stuknij opcję Lewa lub Prawa, a następnie wybierz opcję Siri. Jedną słuchawkę AirPods możesz skonfigurować dla funkcji Siri, a drugą na zmianę trybów kontroli hałasu.

*Wszystkie trzy tryby kontroli hałasu możesz przełączać w centrum sterowania lub w Ustawieniach.

Zmienianie działania dwukrotnego stuknięcia słuchawek AirPods

W przypadku słuchawek AirPods (1. i 2. generacji) wybierz lewą lub prawą słuchawkę AirPods w ustawieniach słuchawek AirPods, a następnie wybierz działanie, które będzie wykonywane po dwukrotnym stuknięciu słuchawki AirPods:

  • Sterowanie zawartością audio lub zmienianie głośności przy użyciu funkcji Siri albo wykonywanie dowolnych innych czynności, które potrafi wykonywać funkcja Siri
  • Odtwarzanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie zawartości audio
  • Przechodzenie do następnego utworu
  • Przechodzenie do poprzedniego utworu

Włączanie i wyłączanie funkcji Automatyczne wykrywanie ucha

Słuchawki AirPods domyślnie wyczuwają, kiedy znajdują się w uchu, i odbierają wtedy dźwięk z urządzenia. Co więcej, słuchawki AirPods wstrzymują i wznawiają odtwarzanie, kiedy wyjmiesz jedną z nich, lub zatrzymują odtwarzanie bez wznawiania, kiedy wyjmiesz obydwie. Jeśli funkcja Automatyczne wykrywanie ucha jest włączona i nie masz włożonych słuchawek AirPods, dźwięk jest odtwarzany przez głośniki urządzenia.

Kiedy funkcja Automatyczne wykrywanie ucha jest wyłączona, te funkcje również są wyłączone i dźwięk jest odtwarzany przez słuchawki AirPods niezależnie od tego, czy masz je włożone.

Ustawianie mikrofonu na lewą słuchawkę, prawą słuchawkę lub wybór automatyczny

W każdej słuchawce AirPods znajduje się mikrofon umożliwiający wykonywanie połączeń telefonicznych i korzystanie z funkcji Siri. Mikrofon jest domyślnie ustawiony na wybór automatyczny, co oznacza, że każda ze słuchawek AirPods może pełnić funkcję mikrofonu. Jeśli używasz tylko jednej słuchawki AirPods, ta słuchawka będzie pełnić funkcję mikrofonu.

Możesz też ustawić mikrofon na Zawsze prawa lub Zawsze lewa. Wtedy funkcję mikrofonu pełni prawa lub lewa słuchawka AirPods. Ta słuchawka będzie pełnić funkcję mikrofonu, nawet jeśli zostanie wyjęta z ucha lub włożona do etui.

Data publikacji: