Pomoc dotycząca funkcji Zdjęcia iCloud na komputerze PC z systemem Windows

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Zdjęcia iCloud lub albumu Mój strumień zdjęć na komputerze PC z systemem Windows, jak przesyłać i pobierać zdjęcia lub nagrania wideo, tak aby można było je oglądać na urządzeniach Apple, a także jak usuwać zdjęcia/nagrania, których już nie potrzebujesz.

Zanim rozpoczniesz

Co jest potrzebne do używania usługi Zdjęcia iCloud na komputerze PC:

Mój strumień zdjęć nie jest dostępny w aplikacji iCloud dla Windows 10 ani nowszych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud.

Gdzie mogę przeglądać zdjęcia i nagrania wideo przesłane do usługi Zdjęcia iCloud z komputera PC?

Zdjęcia i nagrania wideo, które zostały przesłane z komputera PC do usługi Zdjęcia iCloud, możesz przeglądać w aplikacji Zdjęcia w witrynie iCloud.com i na urządzeniach Apple. Możesz nimi także zarządzać z poziomu tej aplikacji.

Jak pobrać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo na komputer PC z systemem Windows?

Gdy włączysz usługę Zdjęcia iCloud na wszystkich swoich urządzeniach, wszelkie nowe zdjęcia i nagrania wideo dodawane do biblioteki będą automatycznie pobierane na komputer PC. Jeśli chcesz, możesz też ręcznie pobrać zdjęcia i nagrania wideo z konkretnego roku.

Jak śledzić stan procesu przesyłania lub pobierania?

Po pobraniu aplikacji iCloud dla Windows możesz dodać tę aplikację do paska statusu, aby śledzić postęp procesu przesyłania do usługi iCloud i pobierania z usługi iCloud. Kliknij ikonę iCloud w obszarze powiadomień systemu Windows na komputerze PC. Wyświetlenie aplikacji iCloud może wymagać kliknięcia opcji Pokaż ukryte ikony w obszarze powiadomień.

Jaka zawartość jest pobierana automatycznie?

Komputer PC automatycznie pobiera nowe zdjęcia i nagrania wideo. Są one umieszczane w folderze C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\Moje obrazy\Zdjęcia iCloud\Pobrane. Lokalizację folderu Pobrane możesz zmienić w opcjach Zdjęć iCloud.

Zmiany wprowadzone przeze mnie na zdjęciu lub w nagraniu wideo na urządzeniu Apple nie są widoczne na komputerze PC

Usługa Zdjęcia iCloud na komputerze PC z systemem Windows pobiera zdjęcia tylko raz. Jeśli zmodyfikujesz zdjęcie po tym, jak zostało ono pobrane na komputer PC, wersja po zmianach nie zostanie ponownie pobrana. Aby zachować ją na komputerze PC, możesz ją pobrać ręcznie z witryny iCloud.com. Możesz też ręcznie pobrać wszystkie zdjęcia lub nagrania wideo z całego wybranego roku.

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.
 2. W sekcji Ulubione kliknij opcję Zdjęcia iCloud.
 3. Kliknij przycisk Pobierz zdjęcia i wideo.
 4. Wybierz rok, z którego chcesz pobrać zdjęcia, i kliknij przycisk Pobierz.

Jeśli na komputerze PC wprowadzisz zmiany w zdjęciu, które zostało już przesłane do usługi Zdjęcia iCloud, możesz zmienić nazwę pliku zdjęcia i jeszcze raz przesłać to zdjęcie do usługi Zdjęcia iCloud.

Dodałem zdjęcia do Mojego strumienia zdjęć, ale nie ma ich na moich urządzeniach

Jeśli po dodaniu zdjęć do usługi iCloud na komputerze PC nie widać ich na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wykonaj następujące czynności:

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi. Upewnij się, że opcja Wi-Fi jest włączona i że urządzenie jest połączone z Internetem. Uzyskaj pomoc, jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud. Upewnij się, że używasz tego samego konta Apple ID, za pomocą którego logujesz się w usłudze iCloud na komputerze z systemem Windows.
 3. Otwórz aplikację iCloud dla Windows, a następnie kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zdjęcia. Włącz funkcję Mój strumień zdjęć.
 4. Zamknij i jeszcze raz otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 5. Uruchom ponownie komputer.

Gdy włączysz usługę Zdjęcia iCloud na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, zdjęcia dodane na komputerze PC pojawią się w albumie Wszystkie zdjęcia.

Jeśli w dalszym ciągu nie widzisz zdjęć na urządzeniach z systemem iOS, skopiuj je do folderu Wysłane.

Kopiowanie zdjęć do folderu przesyłania usługi Zdjęcia

Zdjęcia można też skopiować z folderu na komputerze PC do folderu przesyłania usługi Zdjęcia iCloud.

 1. Otwórz okno Eksploratora plików (w systemie Windows 8 lub nowszym) lub okno Eksploratora Windows (w systemie Windows 7).
 2. Wybierz kolejno opcje Ulubione > Zdjęcia iCloud.
 3. W nowym oknie otwórz folder zawierający zdjęcia, które chcesz dodać do albumu Mój strumień zdjęć.
 4. Zaznacz zdjęcia, które chcesz dodać.
 5. Przeciągnij je do folderu Wysłane w usłudze Zdjęcia iCloud.

Co się stało z albumem Mój strumień zdjęć?

Gdy włączasz usługę Zdjęcia iCloud na komputerze PC, album Mój strumień zdjęć zostaje automatycznie wyłączony. Jeśli chcesz przesłać nowe zdjęcia na urządzenia, które nie korzystają z usługi Zdjęcia iCloud, możesz z powrotem włączyć album Mój strumień zdjęć w opcjach Zdjęć iCloud.

Jeśli używasz zarówno usługi Zdjęcia iCloud, jak i albumu Mój strumień zdjęć, zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć zobaczysz po wybraniu kolejno opcji Obrazy > Zdjęcia iCloud > Mój strumień zdjęć.

Jak usunąć zdjęcia i nagrania wideo z usługi Zdjęcia iCloud?

Zdjęcia i nagrania wideo możesz usunąć z poziomu aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, a także z poziomu witryny iCloud.com.

Jeśli usuniesz zdjęcia lub nagrania wideo na urządzeniu Apple lub w witrynie iCloud.com, te zdjęcia/nagrania nie zostaną usunięte z komputera PC. Zdjęcia lub nagrania wideo usunięte na komputerze PC nie zostaną usunięte z usługi Zdjęcia iCloud.

Nie widzę moich nowych komentarzy w udostępnionym albumie lub widzę usunięte komentarze

Jeśli komentarze dodane do zdjęć lub filmów w udostępnionym albumie są niewidoczne lub usunięte komentarze są nadal widoczne, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem. Dodawanie komentarzy wymaga połączenia z Internetem.
 2. Zajrzyj na stronę Stan systemu, aby sprawdzić, czy występują problemy z usługą Zdjęcia.
 3. Sprawdź, czy liczba komentarzy jest taka sama na urządzeniu z systemem iOS i na komputerze Mac lub PC.

Jeśli połączenie internetowe jest aktywne i przy tym samym zdjęciu lub nagraniu wideo jest wyświetlana różna liczba komentarzy na różnych urządzeniach, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows. 
 2. Obok pozycji Zdjęcia kliknij przycisk Opcje i usuń zaznaczenie opcji Albumy udostępniane.
 3. Kliknij kolejno opcje OK > Zastosuj.
 4. Poczekaj około minuty i ponownie kliknij przycisk Opcje.
 5. Wybierz kolejno opcje Albumy udostępniane > OK > Zastosuj.
 6. Otwórz folder Mój strumień zdjęć.
 7. Kliknij dwukrotnie album udostępniany, a następnie kliknij opcję Komentarze.
 8. Sprawdź komentarze do zdjęcia lub nagrania wideo.

Co się dzieje ze zdjęciami RAW w usłudze Zdjęcia iCloud?

Zdjęcia RAW z osadzonymi obrazami JPEG są przez usługę Zdjęcia iCloud zachowywane w oryginalnym formacie. Na komputerze Mac możesz zobaczyć ich miniaturki. Możesz je też pobierać i edytować na komputerze Mac lub PC.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: