Pomoc dotycząca funkcji Zdjęcia iCloud na komputerze PC z systemem Windows

Dowiedz się, jak korzystać z biblioteki zdjęć iCloud lub albumu Mój strumień zdjęć na komputerze PC z systemem Windows, jak przesyłać i pobierać zdjęcia lub nagrania wideo, tak aby można było je oglądać na urządzeniach Apple, a także jak usuwać zdjęcia/nagrania, których już nie potrzebujesz.

Zanim rozpoczniesz

Co jest potrzebne do używania funkcji Zdjęcia iCloud na komputerze PC:

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud.

Gdzie mogę przeglądać zdjęcia i nagrania wideo przesłane do biblioteki zdjęć iCloud z komputera PC?

Zdjęcia i nagrania wideo, które zostały przesłane z komputera PC do biblioteki zdjęć iCloud, możesz przeglądać w aplikacji Zdjęcia w witrynie iCloud.com i na urządzeniach Apple. Możesz nimi także zarządzać z poziomu tej aplikacji.

Jak pobrać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo na komputer PC z systemem Windows?

Gdy włączysz Bibliotekę zdjęć iCloud na wszystkich swoich urządzeniach, wszelkie nowe zdjęcia i nagrania wideo dodawane do biblioteki będą automatycznie pobierane na komputer PC. Jeśli chcesz, możesz też ręcznie pobrać zdjęcia i nagrania wideo z konkretnego roku.

Jak śledzić stan procesu przesyłania lub pobierania?

Po pobraniu aplikacji iCloud dla Windows możesz dodać tę aplikację do paska stanu, aby śledzić postęp procesu przesyłania do usługi iCloud i pobierania z usługi iCloud. Kliknij ikonę iCloud w obszarze powiadomień systemu Windows na komputerze PC. Wyświetlenie aplikacji iCloud może wymagać kliknięcia opcji Pokaż ukryte ikony w obszarze powiadomień.

Jaka zawartość jest pobierana automatycznie?

Komputer PC automatycznie pobiera nowe zdjęcia i nagrania wideo. Są one umieszczane w folderze C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\Moje obrazy\Zdjęcia iCloud\Pobrane. Lokalizację folderu Pobrane możesz zmienić w opcjach Zdjęć iCloud.

Zmiany wprowadzone przeze mnie na zdjęciu lub w nagraniu wideo na urządzeniu Apple nie są widoczne na komputerze PC

Biblioteka zdjęć iCloud na komputerze PC z systemem Windows pobiera zdjęcia tylko raz. Jeśli zmodyfikujesz zdjęcie po tym, jak zostało ono pobrane na komputer PC, wersja po zmianach nie zostanie ponownie pobrana. Aby zachować ją na komputerze PC, możesz ją pobrać ręcznie z witryny iCloud.com. Możesz też ręcznie pobrać wszystkie zdjęcia lub nagrania wideo z całego wybranego roku.

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.
 2. W sekcji Ulubione kliknij opcję Zdjęcia iCloud.
 3. Kliknij przycisk Pobierz zdjęcia i wideo.
 4. Wybierz rok, z którego chcesz pobrać zdjęcia, i kliknij przycisk Pobierz.

Jeśli na komputerze PC wprowadzisz zmiany w zdjęciu, które zostało już przesłane do biblioteki zdjęć iCloud, możesz zmienić nazwę pliku zdjęcia i jeszcze raz przesłać to zdjęcie do biblioteki zdjęć iCloud.

Dodałem zdjęcia do Mojego strumienia zdjęć, ale nie ma ich na moich urządzeniach

Jeśli po dodaniu zdjęć do usługi iCloud na komputerze PC nie widać ich na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wykonaj następujące czynności:

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi. Upewnij się, że opcja Wi-Fi jest włączona i że urządzenie jest połączone z Internetem. Uzyskaj pomoc, jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud. Upewnij się, że używasz tego samego identyfikatora Apple ID, za pomocą którego logujesz się w usłudze iCloud na komputerze z systemem Windows.
 3. Otwórz program iCloud dla Windows, a następnie kliknij Opcje obok zakładki Zdjęcia. Włącz funkcję Mój strumień zdjęć.
 4. Zamknij i jeszcze raz otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 5. Uruchom ponownie komputer.

Gdy włączysz Bibliotekę zdjęć iCloud na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, zdjęcia dodane na komputerze PC pojawią się w albumie Wszystkie zdjęcia.

Jeśli w dalszym ciągu nie widzisz zdjęć na urządzeniach z systemem iOS, skopiuj je do folderu Wysłane.

Kopiowanie zdjęć do folderu przesyłania funkcji Zdjęcia

Zdjęcia można też skopiować z folderu na komputerze PC do folderu przesyłania funkcji Zdjęcia iCloud.

 1. Otwórz okno Eksploratora plików (w systemie Windows 8 lub nowszym) lub okno Eksploratora Windows (w systemie Windows 7).
 2. Wybierz kolejno opcje Ulubione > Zdjęcia iCloud.
 3. W nowym oknie otwórz folder zawierający zdjęcia, które chcesz dodać do albumu Mój strumień zdjęć.
 4. Zaznacz zdjęcia, które chcesz dodać.
 5. Przeciągnij je do folderu Wysłane w folderze Zdjęcia iCloud.

Co się stało z albumem Mój strumień zdjęć?

Gdy włączasz bibliotekę zdjęć iCloud na komputerze PC, album Mój strumień zdjęć zostaje automatycznie wyłączony. Jeśli chcesz przesłać nowe zdjęcia na urządzenia, które nie korzystają z biblioteki zdjęć iCloud, możesz z powrotem włączyć album Mój strumień zdjęć w opcjach Zdjęć iCloud.

Jeśli używasz zarówno biblioteki zdjęć iCloud, jak i albumu Mój strumień zdjęć, zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć zobaczysz po wybraniu kolejno opcji Obrazy > Zdjęcia iCloud > Mój strumień zdjęć.

Jak usunąć zdjęcia i nagrania wideo z biblioteki zdjęć iCloud?

Zdjęcia i nagrania wideo możesz usunąć z poziomu aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, a także z poziomu witryny iCloud.com.

Jeśli usuniesz zdjęcia lub nagrania wideo na urządzeniu Apple lub w witrynie iCloud.com, te zdjęcia/nagrania nie zostaną usunięte z komputera PC. Zdjęcia lub nagrania wideo usunięte na komputerze PC nie zostaną usunięte z biblioteki zdjęć iCloud.

Nie widzę moich nowych komentarzy w udostępnionym albumie lub widzę usunięte komentarze

Jeśli komentarze dodane do zdjęć lub filmów w udostępnionym albumie są niewidoczne lub usunięte komentarze są nadal widoczne, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem. Dodawanie komentarzy wymaga połączenia z Internetem.
 2. Zajrzyj na stronę Stan systemu, aby sprawdzić, czy nie występują żadne problemy z usługą Zdjęcia.
 3. Sprawdź, czy liczba komentarzy jest taka sama na urządzeniu z systemem iOS i na komputerze Mac lub PC.

Jeśli połączenie internetowe jest aktywne i przy tym samym zdjęciu lub nagraniu wideo jest wyświetlana różna liczba komentarzy na różnych urządzeniach, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows. 
 2. Obok pozycji Zdjęcia kliknij przycisk Opcje i usuń zaznaczenie opcji Udostępnianie zdjęć iCloud.
 3. Kliknij kolejno opcje OK > Zastosuj.
 4. Poczekaj około minuty i ponownie kliknij przycisk Opcje.
 5. Kliknij kolejno opcje Udostępnianie zdjęć iCloud > OK > Zastosuj.
 6. Otwórz folder Mój strumień zdjęć.
 7. Kliknij dwukrotnie udostępniany album, a następnie kliknij opcję Komentarze.
 8. Sprawdź komentarze do zdjęcia lub nagrania wideo.

Co się dzieje ze zdjęciami RAW w bibliotece zdjęć iCloud?

Zdjęcia RAW są przez bibliotekę zdjęć iCloud zachowywane w oryginalnym formacie razem z osadzonymi obrazami JPEG. Na komputerze Mac możesz zobaczyć ich miniaturki. Możesz je też pobierać i edytować na komputerze Mac lub PC.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: