Konfigurowanie usługi Zdjęcia iCloud na komputerze PC z systemem Windows

Usługa Zdjęcia iCloud w bezpieczny sposób przechowuje wszystkie zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud, zapewniając do nich dostęp na wszystkich posiadanych urządzeniach.

Usługa Zdjęcia iCloud przesyła nowe zdjęcia i nagrania wideo z komputera PC z systemem Windows, dzięki czemu można je przeglądać w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac, a także w witrynie iCloud.com. Nowe zdjęcia są automatycznie wyświetlane na komputerze PC i można je pobrać, klikając dwukrotnie.

Włączanie usługi Zdjęcia iCloud

Upewnij się, że usługa iCloud została skonfigurowana na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch albo komputerze Mac, usługa Zdjęcia iCloud jest włączona oraz że zalogowano się przy użyciu swojego konta Apple ID.

 1. Pobierz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Otwórz aplikację iCloud dla Windows. Upewnij się, że zalogowałeś(-aś) się przy użyciu swojego konta Apple ID. 
 3. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zdjęcia.
 4. Wybierz opcję Zdjęcia iCloud.
 5. Kliknij przycisk Gotowe, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Włącz usługę Zdjęcia iCloud na wszystkich urządzeniach Apple.

W aplikacji iCloud dla Windows 10 lub nowszej możesz również włączyć usługę Albumy udostępnione i dostosować lokalizację jej folderów. Jeśli używasz aplikacji iCloud dla Windows 7, możesz również włączyć funkcję Mój strumień zdjęć

Włączenie usługi Zdjęcia iCloud na komputerze PC w aplikacji iCloud dla Windows 7 powoduje automatyczne wyłączenie albumu Mój strumień zdjęć. Jeśli chcesz wysłać nowe zdjęcia na urządzenia, które nie korzystają z usługi Zdjęcia iCloud, możesz z powrotem włączyć Mój strumień zdjęć.

Znajdowanie zdjęć na komputerze PC

System Windows 10: 

 1. Otwórz Eksplorator plików.
 2. Kliknij opcję Zdjęcia iCloud w panelu Nawigacja. 

Windows 8.1:

 1. Otwórz ekran startowy.
 2. Kliknij strzałkę w dół w lewym dolnym rogu.
 3. Kliknij aplikację Zdjęcia iCloud.

Windows 8:

 1. Otwórz ekran startowy.
 2. Wybierz opcję Zdjęcia iCloud.

Windows 7:

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Obrazy. 
 2. Kliknij folder Zdjęcia iCloud lub Strumień zdjęć w menu Ulubione w panelu po lewej stronie. 
 3. Kliknij dwukrotnie folder Mój strumień zdjęć, aby wyświetlić zdjęcia. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego folderu w nowym oknie.

Funkcja Mój strumień zdjęć nie jest dostępna w aplikacji iCloud dla Windows 10 ani nowszych.

Przesyłanie zdjęć i nagrań wideo do usługi Zdjęcia iCloud

Zdjęcia i nagrania wideo można przesłać z komputera PC do usługi Zdjęcia iCloud, wykonując następujące czynności:

W aplikacji iCloud dla Windows 10 lub nowszej

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.
 2. Kliknij opcję Zdjęcia iCloud w panelu Nawigacja.
 3. W nowym oknie otwórz folder zawierający zdjęcia, które chcesz dodać do usługi Zdjęcia iCloud.
 4. Zaznacz zdjęcia, które chcesz dodać.
 5. Przeciągnij je do folderu Zdjęcia iCloud.

Przesłane zdjęcia i nagrania wideo możesz przeglądać w aplikacji Zdjęcia w witrynie iCloud.com oraz na wszystkich posiadanych urządzeniach Apple.

W aplikacji iCloud dla Windows 7

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.
 2. W obszarze Ulubione (w systemie Windows 7 i 8) lub Szybki dostęp kliknij opcję Zdjęcia iCloud.
 3. Kliknij opcję Prześlij zdjęcia i nagrania.
 4. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo do przesłania, po czym kliknij przycisk Otwórz.

Przesłane zdjęcia i nagrania wideo możesz przeglądać w aplikacji Zdjęcia w witrynie iCloud.com oraz na wszystkich posiadanych urządzeniach Apple.

Pobieranie zdjęć i nagrań wideo z usługi Zdjęcia iCloud

W aplikacji iCloud dla Windows 11.1 lub nowszej

Nowe zdjęcia i nagrania wideo dodawane do usługi Zdjęcia iCloud są automatycznie wyświetlane na komputerze PC. Aby pobrać plik z usługi iCloud podczas jego przeglądania, kliknij dwukrotnie jego miniaturę. Możesz również zachować zdjęcia pobrane na komputer PC, wykonując następujące czynności: 

 1. Otwórz Eksplorator plików.
 2. Kliknij opcję Zdjęcia iCloud w panelu Nawigacja. 
 3. Wybierz obrazy, które chcesz zachować na komputerze PC.
 4. Kliknij wybrane pliki prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zawsze przechowuj na tym urządzeniu.

Jeśli zdjęcie lub nagranie wideo zostanie zmienione na innym urządzeniu lub w witrynie iCloud.com, zostanie automatycznie uaktualnione na komputerze PC. 

W aplikacji iCloud dla Windows 10 lub starszej

Nowe zdjęcia i nagrania wideo dodawane do usługi Zdjęcia iCloud będą automatycznie pobierane na komputer PC. Możesz także pobrać starsze zdjęcia i nagrania wideo, wykonując następujące czynności: 

 1. Otwórz Eksplorator plików (Windows 10) lub Eksplorator Windows (Windows 7).
 2. Kliknij opcję Zdjęcia iCloud w panelu Nawigacja. Jeśli nie widzisz opcji Zdjęcia iCloud, kliknij pozycję Obrazki w panelu Nawigacja, a następnie kliknij dwukrotnie opcję Zdjęcia iCloud.
  • W aplikacji iCloud dla Windows 10 kliknij obszar powiadomień na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Pobierz zdjęcia w powiadomieniu usługi Zdjęcia iCloud. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz pobrać według lat.
  • W aplikacji iCloud dla Windows 7 kliknij polecenie Pobierz zdjęcia i wideo na pasku narzędzi Eksploratora Windows. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz pobrać według lat, a następnie kliknij pozycję Pobierz.

Zdjęcia i nagrania wideo są pobierane do lokalizacji ustawionej w opcjach Zdjęć iCloud.

W aplikacji iCloud dla Windows 10 lub nowszej jeśli zdjęcie lub nagranie wideo zostanie zmienione na innym urządzeniu lub w witrynie iCloud.com, zostanie automatycznie uaktualnione na komputerze PC. W aplikacji iCloud dla Windows w wersji 7 musisz ponownie pobrać zdjęcia, aby zobaczyć uaktualnienia.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: