Konfigurowanie usługi Zdjęcia iCloud na komputerze PC z systemem Windows

Usługa Zdjęcia iCloud w bezpieczny sposób przechowuje wszystkie zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud, zapewniając dostęp do nich na wszystkich posiadanych urządzeniach.

Usługa Zdjęcia iCloud przesyła nowe zdjęcia i nagrania wideo z komputera PC z systemem Windows, dzięki czemu można je otwierać w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac, a także w witrynie iCloud.com. Nowe zdjęcia automatycznie pobierają się z usługi Zdjęcia iCloud i możesz wybrać opcję pobierania całej kolekcji według lat.

Czego potrzebujesz

Zanim rozpoczniesz, musisz zalogować się w usłudze iCloud za pomocą identyfikatora Apple ID. Wystarczy wykonać instrukcje konfigurowania dotyczące telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch albo komputera Mac. Następnie wykonaj te czynności, aby włączyć usługę Zdjęcia iCloud na komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym.

Dowiedz się więcej o wymaganiach systemowych usługi iCloud.

 

 

 

Włączanie usługi Zdjęcia iCloud

 1. Pobierz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 3. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zdjęcia.
 4. Wybierz opcję Biblioteka zdjęć iCloud.
 5. Kliknij przycisk Gotowe, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Włącz usługę Zdjęcia iCloud na wszystkich urządzeniach Apple.

Możesz też włączyć funkcje Mój strumień zdjęć i Udostępnianie zdjęć przez iCloud oraz zmienić lokalizacje folderów Wysłane i Pobrane.

Włączenie usługi Zdjęcia iCloud na komputerze PC powoduje automatyczne wyłączenie albumu Mój strumień zdjęć. Jeśli chcesz wysłać nowe zdjęcia na urządzenia, które nie korzystają z usługi Zdjęcia iCloud, możesz z powrotem włączyć Mój strumień zdjęć.

Przesyłanie zdjęć i nagrań wideo do usługi Zdjęcia iCloud

Zdjęcia i nagrania wideo można przesłać z komputera PC do usługi Zdjęcia iCloud, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.
 2. W sekcji Ulubione kliknij opcję Zdjęcia iCloud.
 3. Kliknij opcję Prześlij zdjęcia i nagrania.
 4. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo do przesłania, po czym kliknij przycisk Otwórz.

Można też przeciągnąć zdjęcia i nagrania wideo z komputera PC, upuszczając je w folderze Wysyłane w folderze Zdjęcia iCloud. Przesłane zdjęcia i nagrania wideo możesz przeglądać w aplikacji Zdjęcia w witrynie iCloud.com oraz na wszystkich posiadanych urządzeniach Apple.

Pobieranie zdjęć i nagrań wideo z usługi Zdjęcia iCloud

Nowe zdjęcia i nagrania wideo dodawane do usługi Zdjęcia iCloud będą automatycznie pobierane na komputer PC. Jeśli chcesz, możesz też ręcznie pobrać kolekcję z konkretnego roku. W tym celu:

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.
 2. W sekcji Ulubione kliknij opcję Zdjęcia iCloud.
 3. Kliknij opcję Pobierz zdjęcia i nagrania.
 4. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo do pobrania, po czym kliknij przycisk Pobierz.

Zdjęcia i nagrania wideo są pobierane do lokalizacji ustawionej w opcjach Zdjęć iCloud.

Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej zarządzania usługą Zdjęcia iCloud i korzystania z niej na komputerze PC z systemem Windows, znajdziesz ją tutaj.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: