Zaszyfrowane backupy telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Backupy telefonu iPhone, iPada i iPoda touch na komputerze można chronić hasłami i szyfrować. 

Gdy szyfrujesz backupy telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Opcja Szyfruj backup lokalny w Finderze lub iTunes powoduje zablokowanie i zaszyfrowanie Twoich informacji. Zaszyfrowane backupy mogą zawierać informacje, których nie zawierają niezaszyfrowane backupy:

 • Zachowane hasła
 • Ustawienia sieci Wi-Fi
 • Historia witryn
 • Dane aplikacji Zdrowie
 • Historia połączeń

Zaszyfrowane backupy nie zawierają danych Face ID, Touch ID ani kodu urządzenia.

Backupy nie są domyślnie szyfrowane. Aby zaszyfrować backup w Finderze lub iTunes po raz pierwszy, włącz opcję chronionego hasłem szyfrowania backupu lokalnego. Od tej chwili backupy Twojego urządzenia będą automatycznie szyfrowane. Można też utworzyć backup w usłudze iCloud, gdzie informacje są automatycznie szyfrowane za każdym razem.

Szyfrowanie backupów

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Następnie odszukaj urządzenie na komputerze.
 3. Na karcie Ogólne lub na karcie Podsumowanie wybierz opcję Szyfruj backup lokalny w sekcji Backupy. 
  Okno dialogowe pokazujące urządzenie na komputerze i stan backupów tego urządzenia
 4. Jeśli będzie to wymagane, utwórz hasło. Utwórz hasło łatwe do zapamiętania lub zanotuj hasło i zachowaj je w bezpiecznym miejscu. Bez tego hasła nie będzie możliwe korzystanie z backupu. Dowiedz się, co robić, gdy nie pamiętasz hasła.

Po potwierdzeniu hasła rozpocznie się tworzenie backupu, który natychmiast zastąpi oraz zaszyfruje poprzednie backupy. Po zakończeniu procesu upewnij się, że szyfrowanie backupu przebiegło pomyślnie:

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Zarządzaj backupami. Powinna pojawić się lista backupów. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo na komputerze PC z aplikacją iTunes z paska menu u góry okna iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje, a następnie kliknij kartę Urządzenia.
 2. Obok nazwy urządzenia powinna pojawić się ikona ikona kłódki wraz z datą i godziną utworzenia backupu.
  Okno dialogowe backupów urządzenia pokazujące nazwę urządzenia, blokadę oraz bieżącą datę i godzinę
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno backupu.

Sprawdzanie, czy backupy są zaszyfrowane

Po skonfigurowaniu Findera lub iTunes do szyfrowania backupów pole wyboru Szyfruj backup lokalny na karcie Ogólne lub Podsumowanie zostanie zaznaczone.

Możesz również sprawdzić, czy określony backup jest zaszyfrowany:

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Zarządzaj backupami. Powinna pojawić się lista backupów. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo na komputerze PC z aplikacją iTunes z paska menu u góry okna iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje, a następnie kliknij kartę Urządzenia.
 2. Poszukaj ikony kłódki ikona kłódki obok backupu. Jeśli widać ikonę kłódki ikona kłódki, backup jest zaszyfrowany.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno backupu.

Wyłączanie szyfrowania backupów

Aby wyłączyć szyfrowanie backupów, usuń zaznaczenie pola wyboru Szyfruj backup lokalny w Finderze lub iTunes, a następnie wprowadź hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła, masz dwie możliwości:

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: