Zaszyfrowane backupy w programie iTunes

Backupy telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w programie iTunes można chronić hasłami i szyfrować. 

Gdy szyfrujesz backupy w programie iTunes

Funkcja Szyfruj kopię zapasową w programie iTunes pozwala blokować i kodować dane. Zaszyfrowane backupy iTunes mogą zawierać informacje, których nie zawierają niezaszyfrowane backupy iTunes:

 • Zachowane hasła
 • Ustawienia sieci Wi-Fi
 • Historia witryn
 • Dane zdrowotne

Domyślnie aplikacja iTunes nie szyfruje backupów. Aby zaszyfrować backup w aplikacji iTunes po raz pierwszy, włącz opcję chronionego hasłem szyfrowania backupu. Od tej chwili aplikacja iTunes będzie automatycznie tworzyć zaszyfrowane backupy dla tego urządzenia.

W przypadku utraty hasła nie można odzyskać informacji ani wyłączyć funkcji Szyfruj kopię zapasową.

Można też utworzyć backup w usłudze iCloud, gdzie informacje są automatycznie szyfrowane za każdym razem.

Szyfrowanie backupów iTunes

 1. Otwórz program iTunes. Upewnij się, że używasz jego najnowszej wersji.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Wybierz swój telefon iPhone, iPada lub iPoda touch, gdy pojawi się w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz tej ikony.
  Ikona telefonu iPhone w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes
 3. Na ekranie Podsumowanie wybierz opcję Szyfruj back [urządzenie] w sekcji Backupy.
  Ekran Podsumowanie w aplikacji iTunes
 4. Jeśli będzie to wymagane, utwórz hasło. Utwórz hasło łatwe do zapamiętania lub zanotuj hasło i zachowaj je w bezpiecznym miejscu. Bez tego hasła nie będzie możliwe korzystanie z backupów iTunes.

Po potwierdzeniu hasła program iTunes rozpocznie tworzenie backupów i natychmiast zastąpi oraz zaszyfruje poprzednie backupy.

Po zakończeniu procesu upewnij się, że szyfrowanie backupu przebiegło pomyślnie:

 1. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Urządzenia. 
 3. Po prawej stronie nazwy urządzenia powinna pojawić się ikona ikona kłódki wraz z datą i godziną utworzenia backupu iTunes.
  Ekran Preferencje urządzeń wyświetlający backup urządzenia o nazwie iPhone Johna
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć preferencje programu iTunes.

Sprawdzanie, czy program iTunes już skonfigurowano do szyfrowania backupów

Jeśli program iTunes skonfigurowano do szyfrowania backupów, opcja Szyfruj kopię zapasową jest zaznaczona w okienku Podsumowanie po połączeniu urządzenia z programem iTunes.

Możesz również sprawdzić, czy określony backup iTunes jest zaszyfrowany:

 1. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Urządzenia.
 3. Poszukaj ikony ikona kłódki obok backupu. Jeśli widać ikonę ikonę kłódki, backup jest zaszyfrowany.
  Backupy urządzenia na karcie Urządzenia z wyświetloną ikoną kłódki przy tych zablokowanych
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć preferencje programu iTunes.

Jeśli nie pamiętasz hasła zaszyfrowanego backupu

Nie można odtworzyć zaszyfrowanego backupu, nie znając jego hasła. W systemie iOS 11 i nowszych można utworzyć nowy zaszyfrowany backup urządzenia, resetując hasło. Oto co należy zrobić:

 1. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj.
 2. Stuknij opcję Wszystkie ustawienia i wprowadź kod systemu iOS.
 3. Wykonaj procedurę resetowania ustawień. Nie ma ono wpływu na hasła i dane użytkownika, ale powoduje zresetowanie ustawień, takich jak jasność wyświetlacza, układ ekranu początkowego i tapeta. Ponadto powoduje usunięcie hasła zaszyfrowanego backupu.
 4. Ponownie połącz urządzenie z aplikacją iTunes i utwórz nowy zaszyfrowany backup.

Nie będzie można używać wcześniej zaszyfrowanych backupów, ale można utworzyć backup bieżących danych przy użyciu aplikacji iTunes i ustawić nowe hasło dla backupu.

Jeśli masz urządzenie z systemem iOS 10 lub starszym, nie możesz zresetować hasła. W takiej sytuacji spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Jeśli inna osoba skonfigurowała urządzenie, poproś ją o hasło.
 • Użyj backupu iCloud zamiast backupu iTunes. Jeśli nie masz backupu iCloud, możesz go utworzyć.
 • Spróbuj użyć starszego backupu iTunes.

Wyłączanie szyfrowania backupów iTunes

Aby wyłączyć szyfrowanie backupów iTunes, usuń zaznaczenie pola wyboru Szyfruj kopię zapasową w programie iTunes i wprowadź hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła, masz dwie możliwości:

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: