Zaszyfrowane backupy w programie iTunes

Backupy telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w programie iTunes można chronić hasłami i szyfrować. 

Gdy szyfrujesz backupy w programie iTunes

Funkcja Szyfruj backup w programie iTunes pozwala blokować i kodować dane. Zaszyfrowane backupy iTunes mogą zawierać informacje, których nie zawierają niezaszyfrowane backupy iTunes:

 • Zachowane hasła
 • Ustawienia sieci Wi-Fi

 

 • Historia witryn
 • Dane zdrowotne

 

Domyślnie program iTunes nie szyfruje backupów. Aby zaszyfrować backup w programie iTunes po raz pierwszy, musisz włączyć opcję chronionego hasłem szyfrowania backupu. Od tej chwili program iTunes będzie automatycznie tworzyć zaszyfrowane backupy dla tego urządzenia.

W przypadku utraty hasła nie można odzyskać informacji ani wyłączyć funkcji Szyfruj backup.

Można też utworzyć backup w usłudze iCloud, gdzie informacje są automatycznie szyfrowane za każdym razem.

Szyfrowanie backupów iTunes

 1. Otwórz program iTunes. Upewnij się, że używasz jego najnowszej wersji.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Twoje podłączone urządzenie jest wyświetlane jako ikona iPhone, iPad lub iPod touch w lewym górnym rogu okna programu iTunes. Dowiedz się, co zrobić, gdy ta ikona nie jest wyświetlana
 3. Na ekranie Podsumowanie wybierz opcję „Szyfruj backup [urządzenie]” w sekcji Backupy.
 4. Jeśli będzie to wymagane, utwórz hasło. Utwórz hasło łatwe do zapamiętania lub zanotuj hasło i zachowaj je w bezpiecznym miejscu. Bez tego hasła nie będzie możliwe korzystanie z backupów iTunes.
 5. Po potwierdzeniu hasła program iTunes rozpocznie tworzenie backupów i natychmiast zastąpi oraz zaszyfruje poprzednie backupy.

Po zakończeniu procesu upewnij się, że szyfrowanie backupu przebiegło pomyślnie:

 1. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Urządzenia. 
 3. Po prawej stronie nazwy urządzenia powinna pojawić się ikona  wraz z datą i godziną utworzenia backupu iTunes.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć preferencje programu iTunes.

Sprawdzanie, czy program iTunes już skonfigurowano do szyfrowania backupów

Jeśli program iTunes skonfigurowano do szyfrowania backupów, opcja Szyfruj backup jest zaznaczona w okienku Podsumowanie po połączeniu urządzenia z programem iTunes.

Możesz również sprawdzić, czy określony backup iTunes jest zaszyfrowany:

 1. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Urządzenia.
 3. Poszukaj ikony  obok backupu. Jeśli jest wyświetlana ikona , backup jest zaszyfrowany.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć preferencje programu iTunes.

Jeśli nie pamiętasz hasła zaszyfrowanego backupu

Nie można odtworzyć zaszyfrowanego backupu, nie znając jego hasła. W systemie iOS 11 i nowszych można utworzyć nowy zaszyfrowany backup urządzenia, resetując hasło. Oto co należy zrobić:

 1. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj.
 2. Stuknij opcję Wszystkie ustawienia i wprowadź kod systemu iOS.
 3. Wykonaj procedurę resetowania ustawień. Nie ma ono wpływu na hasła i dane użytkownika, ale powoduje zresetowanie ustawień, takich jak jasność wyświetlacza, układ ekranu początkowego i tapeta. Ponadto powoduje usunięcie hasła zaszyfrowanego backupu.
 4. Ponownie połącz urządzenie z programem iTunes i utwórz nowy zaszyfrowany backup.

Nie będzie można używać wcześniej zaszyfrowanych backupów, ale można utworzyć backup bieżących danych przy użyciu programu iTunes i ustawić nowe hasło dla backupu.

Jeśli masz urządzenie z systemem iOS 10 lub starszym, nie możesz zresetować hasła. W takiej sytuacji spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Jeśli inna osoba skonfigurowała urządzenie, poproś ją o hasło.
 • Użyj backupu iCloud zamiast backupu iTunes. Jeśli nie masz backupu iCloud, możesz go utworzyć.
 • Spróbuj użyć starszego backupu iTunes.

Wyłączanie szyfrowania backupów iTunes

Aby wyłączyć szyfrowanie backupów iTunes, usuń zaznaczenie pola wyboru Szyfruj backup w programie iTunes i wprowadź hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła, masz dwie możliwości:

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: