Zaszyfrowane backupy telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Backupy telefonu iPhone, iPada i iPoda touch na komputerze można chronić hasłami i szyfrować. 

Gdy szyfrujesz backupy telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Funkcja Szyfruj backup w Finderze lub aplikacji iTunes pozwala blokować i kodować dane. Zaszyfrowane backupy mogą zawierać informacje, których nie zawierają niezaszyfrowane backupy:

 • Zachowane hasła
 • Ustawienia sieci Wi-Fi
 • Historia witryn
 • Dane aplikacji Zdrowie
 • Historia połączeń

Zaszyfrowane backupy nie zawierają danych Face ID, Touch ID ani kodu urządzenia.

Backupy nie są domyślnie szyfrowane. Aby zaszyfrować backup w Finderze lub aplikacji iTunes po raz pierwszy, włącz opcję chronionego hasłem szyfrowania backupu. Od tej chwili backupy Twojego urządzenia będą automatycznie szyfrowane. Można też utworzyć backup w usłudze iCloud, gdzie informacje są automatycznie szyfrowane za każdym razem.

Szyfrowanie backupów

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Następnie odszukaj urządzenie na komputerze.
 3. Na karcie Ogólne lub na karcie Podsumowanie wybierz opcję Szyfruj backup lokalny w sekcji Backupy. 
 4. Jeśli będzie to wymagane, utwórz hasło. Utwórz hasło łatwe do zapamiętania lub zanotuj hasło i zachowaj je w bezpiecznym miejscu. Bez tego hasła nie będzie możliwe korzystanie z backupu. Jeśli zapomnisz hasła, dowiedz się, co zrobić.

Po potwierdzeniu hasła rozpocznie się tworzenie backupu, który natychmiast zastąpi oraz zaszyfruje poprzednie backupy. Po zakończeniu procesu upewnij się, że szyfrowanie backupu przebiegło pomyślnie:

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Zarządzaj backupami. Powinna pojawić się lista backupów. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo na komputerze PC z aplikacją iTunes z paska menu u góry okna iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje, a następnie kliknij kartę Urządzenia.
 2. Obok nazwy urządzenia powinna pojawić się ikona ikona kłódki wraz z datą i godziną utworzenia backupu.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno backupu.

Sprawdzanie, czy backupy są zaszyfrowane

Jeśli Findera lub aplikację iTunes skonfigurowano do szyfrowania backupów, opcja Szyfruj backup jest zaznaczona na karcie Ogólne lub na karcie Podsumowanie po połączeniu urządzenia z Finderem lub aplikacją iTunes.

Możesz również sprawdzić, czy określony backup jest zaszyfrowany:

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Zarządzaj backupami. Powinna pojawić się lista backupów. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo na komputerze PC z aplikacją iTunes z paska menu u góry okna iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje, a następnie kliknij kartę Urządzenia.
 2. Poszukaj ikony kłódki ikona kłódki obok backupu. Jeśli widać ikonę kłódki ikona kłódki, backup jest zaszyfrowany.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno backupu.

Jeśli nie pamiętasz hasła zaszyfrowanego backupu

Nie można odtworzyć zaszyfrowanego backupu, nie znając jego hasła. W systemie iOS 11 i nowszym lub w systemie iPadOS można utworzyć nowy zaszyfrowany backup urządzenia, zerując hasło. Oto co należy zrobić:

 1. Na urządzeniu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj.
 2. Stuknij opcję Wszystkie ustawienia i wprowadź kod urządzenia.
 3. Wykonaj procedurę zerowania ustawień. Nie ma ono wpływu na hasła i dane użytkownika, ale powoduje wyzerowanie ustawień, takich jak jasność wyświetlacza, układ ekranu początkowego i tapeta. Ponadto powoduje usunięcie hasła zaszyfrowanego backupu.
 4. Ponownie połącz urządzenie z Finderem lub aplikacją iTunes i utwórz nowy zaszyfrowany backup, wykonując powyższe kroki.

Nie będzie można używać wcześniej zaszyfrowanych backupów, ale można utworzyć backup bieżących danych przy użyciu Findera lub aplikacji iTunes i ustawić nowe hasło dla backupu.

Jeśli masz urządzenie z systemem iOS 10 lub starszym, nie możesz wyzerować hasła. W takiej sytuacji spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Jeśli inna osoba skonfigurowała urządzenie, poproś ją o hasło.
 • Zamiast tego użyj backupu iCloud. Jeśli nie masz backupu iCloud, możesz go utworzyć.
 • Spróbuj użyć starszego backupu iTunes.

Wyłączanie szyfrowania backupów

Aby wyłączyć szyfrowanie backupów, usuń zaznaczenie pola wyboru Szyfruj backup w Finderze lub aplikacji iTunes i wprowadź hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła, masz dwie możliwości:

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: