Korzystanie z dwóch aplikacji wyświetlonych obok siebie w widoku Split View na komputerze Mac

Widok Split View w systemie OS X El Capitan i nowszych umożliwia wypełnienie ekranu komputera Mac dwiema aplikacjami bez konieczności ręcznego przesuwania okien i zmieniania ich wielkości. 

Przełączanie na widok Split View

  1. Przytrzymaj przycisk trybu pełnoekranowego  w lewym górnym rogu okna. 
  2. Gdy okno się zmniejszy, przeciągnij je na lewą lub prawą stronę ekranu.
  3. Zwolnij przycisk i kliknij inne okno, aby umieścić je obok poprzedniego.

Z widoku Split View możesz skorzystać także wtedy, gdy coś jest już otwarte na pełnym ekranie. Wystarczy otworzyć widok Mission Control i przeciągnąć drugie okno na miniaturkę okna pełnoekranowego u góry ekranu.

Aplikacje, które do przełączenia się na widok Split View potrzebują więcej przestrzeni ekranu, mogą wyświetlać komunikat z informacją, że nie są dostępne na pełnym ekranie. Aby zapewnić aplikacjom więcej przestrzeni ekranu, możesz użyć wyższej rozdzielczości na wyświetlaczu. Aplikacje, które w ogóle nie obsługują widoku Split View, wyświetlają przycisk powiększenia   zamiast przycisku trybu pełnoekranowego 

Jeśli przytrzymanie przycisku trybu pełnoekranowego nie powoduje przełączenia na widok Split View, wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję Mission Control i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Osobne przestrzenie dla monitorów.

Praca w widoku Split View

W widoku Split View możesz korzystać z dwóch wyświetlonych obok siebie aplikacji, nie rozpraszając się innymi aplikacjami.

  • Aby wybrać okno, w którym chcesz pracować, kliknij w dowolnym miejscu tego okna. 
  • Aby wyświetlić pasek menu, umieść wskaźnik przy górnej krawędzi ekranu.
  • Aby zamienić okna miejscami, przeciągnij jedno z nich na drugą stronę.
  • Aby dostosować szerokość okien, przeciągnij pionową kreskę między nimi.
  • Aby przełączyć się do innych aplikacji lub na biurko, użyj widoku Mission Control lub gestu Multi-Touch, takiego jak przesunięcie w lewo lub w prawo czterema palcami na gładziku.

Wychodzenie z widoku Split View

  1. Umieść wskaźnik u góry ekranu, a gdy pojawią się przyciski okna, kliknij przycisk trybu pełnoekranowego  .
  2. Drugie okno zostanie w widoku pełnoekranowym. Możesz przełączyć się do tego okna za pomocą widoku Mission Control lub gestu Multi-Touch, takiego jak przesunięcie w lewo lub w prawo czterema palcami na gładziku.
Data publikacji: