Korzystanie z dwóch aplikacji wyświetlonych obok siebie w widoku Split View na komputerze Mac

Widok Split View umożliwia wypełnienie ekranu komputera Mac dwiema aplikacjami bez konieczności ręcznego przesuwania okien i zmieniania ich wielkości. 

Przełączanie na widok Split View

Jeśli używasz systemu macOS Catalina lub nowszego:

 1. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad przyciskiem trybu pełnoekranowego  w lewym górnym rogu okna. Możesz również kliknąć i przytrzymać ten przycisk.
 2. Z menu wybierz opcję Umieść okno po lewej stronie ekranu lub Umieść okno po prawej stronie ekranu. Okno wypełni wskazaną część ekranu.
 3. Kliknij okno znajdujące się po drugiej stronie ekranu, aby umieścić je obok poprzedniego.


Jeśli używasz systemu macOS Mojave, High Sierra, Sierra lub El Capitan:

 1. Kliknij i przytrzymaj przycisk trybu pełnoekranowego  w lewym górnym rogu okna. 
 2. Gdy okno się zmniejszy, przeciągnij je na lewą lub prawą stronę ekranu.
 3. Zwolnij przycisk i kliknij inne okno po drugiej stronie ekranu, aby umieścić je obok poprzedniego.

Jeśli nie można przełączyć na widok Split View

Jeśli widok Split View nie jest dostępny, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Mission Control i upewnij się, że opcja Osobne przestrzenie dla monitorów jest zaznaczona.

 


Praca w widoku Split View

W widoku Split View możesz korzystać z dwóch wyświetlonych obok siebie aplikacji, nie rozpraszając się innymi aplikacjami.

 • Aby wybrać okno, w którym chcesz pracować, kliknij w dowolnym miejscu tego okna. 
 • Aby wyświetlić pasek menu, umieść wskaźnik przy górnej krawędzi ekranu.
 • Aby zamienić okna miejscami, przeciągnij jedno z nich na drugą stronę.
 • Aby dostosować szerokość okien, przeciągnij pionową kreskę między nimi.
 • Aby przełączyć się do innych aplikacji lub na biurko, użyj widoku Mission Control lub gestu Multi-Touch, takiego jak przesunięcie w lewo lub w prawo czterema palcami na gładziku.

 


Wychodzenie z widoku Split View

 1. Umieść wskaźnik u góry ekranu, aby wyświetlić przyciski okna.
 2. Kliknij przycisk trybu pełnoekranowego  w dowolnym oknie. Widok Split View dla tego okna zostanie zamknięty.
 3. Drugie okno przełączy się na widok pełnoekranowy. Możesz przełączyć się do okna w widoku pełnoekranowym za pomocą widoku Mission Control lub gestu Multi-Touch, takiego jak przesunięcie w lewo lub w prawo czterema palcami na gładziku.
Data publikacji: