Jeśli w sklepie iTunes Store pojawia się błąd -45054

Dowiedz się, jak naprawić błąd -45054 na komputerze Mac lub PC.

Gdy uprawnienia do plików lub folderów używanych przez program iTunes do pobierania zakupionych elementów są ograniczone, możesz zobaczyć następujący komunikat o błędzie:

„Nie można było dokończyć żądania w iTunes Store. Wystąpił nieznany błąd (-45054)”.

Na komputerze Mac

 1. Jeśli program iTunes jest otwarty, zamknij go.
 2. Kliknij biurko, aby upewnić się, że jesteś w Finderze.
 3. Na pasku menu u góry ekranu wybierz kolejno opcje Widok > Kolumny.
 4. Z tego samego paska menu wybierz kolejno opcje Idź > Idź do folderu.
 5. W wyświetlonym oknie wpisz następującą frazę:
  /Użytkownicy/Wspólne/adi
 6. Kliknij przycisk Idź.


Jeśli pojawi się komunikat „Nie można znaleźć folderu”, otwórz folder /Użytkownicy/ i sprawdź, czy folder /Użytkownicy/Wspólne istnieje.

Jeśli folder Wspólne jest widoczny, ale oznaczony czerwonym kółkiem ze znakiem minusa

Jeśli folder Wspólne jest oznaczony symbolem :

 1. Kliknij biurko, aby upewnić się, że jesteś w Finderze. Następnie z menu Idź w górnej części ekranu wybierz opcję Narzędzia.
 2. W folderze Narzędzia znajdź i otwórz program Terminal.

  Następny krok wymaga wpisywania poleceń w programie Terminal, aby zmodyfikować ustawienia uprawnień. Jeśli nie znasz programu Terminal ani środowisk opartych na systemie UNIX, zachowaj ostrożność. Wprowadzenie nieprawidłowych poleceń może spowodować utratę danych albo niestabilność oprogramowania systemowego. Jeśli nie zmodyfikujesz uprawnień dokładnie w pokazany sposób, możesz osłabić bezpieczeństwo systemu lub narazić prywatne dane na ryzyko. Ten krok wymaga konta administratora z niepustym hasłem.

 3. Wpisz następujące polecenie w oknie programu Terminal:
  sudo chmod 1777 /Users/Shared
 4. Naciśnij klawisz Return. 
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora, wprowadź to hasło. Następnie naciśnij klawisz Return.
 6. Zamknij program Terminal.


Jeśli folder Wspólne nie jest widoczny

 1. Kliknij biurko, aby upewnić się, że jesteś w Finderze. Następnie z menu Idź w górnej części ekranu wybierz opcję Narzędzia.
 2. W folderze Narzędzia znajdź i otwórz program Terminal.

  Następny krok wymaga wpisywania poleceń w programie Terminal, aby zmodyfikować ustawienia uprawnień. Jeśli nie znasz programu Terminal ani środowisk opartych na systemie UNIX, zachowaj ostrożność. Wprowadzenie nieprawidłowych poleceń może spowodować utratę danych albo niestabilność oprogramowania systemowego. Jeśli nie zmodyfikujesz uprawnień dokładnie w pokazany sposób, możesz osłabić bezpieczeństwo systemu lub narazić prywatne dane na ryzyko. Ten krok wymaga konta administratora z niepustym hasłem.

 3. Wpisz następujące polecenie w oknie programu Terminal:
  sudo mkdir -p /Users/Shared/
 4. Naciśnij klawisz Return.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora, wprowadź to hasło. Następnie naciśnij klawisz Return.
 6. Wpisz następujące polecenie w oknie programu Terminal:
  sudo chmod 1777 /Users/Shared
 7. Naciśnij klawisz Return.
 8. Zamknij program Terminal.

Jeśli folder /Użytkownicy/Wspólne/ istnieje i można go otworzyć

 1. Kliknij biurko, aby upewnić się, że jesteś w Finderze. W menu Idź u góry ekranu komputera wybierz opcję „Idź do folderu”.
 2. W polu tekstowym „Idź do folderu” wprowadź ścieżkę:
  /Użytkownicy/Wspólne/adi
 3. W menu u góry ekranu wybierz kolejno opcje Widok > Kolumny.
 4. Odszukaj folder adi i przeciągnij go do Kosza. Możesz również kliknąć go, a następnie nacisnąć klawisze Command + Delete.
 5. Jeśli pojawi się monit, podaj hasło dostępu do komputera Mac.
 6. Otwórz program iTunes i spróbuj się zalogować.

Na komputerze PC

 1. Jeśli program iTunes jest otwarty, zamknij go.
 2. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze. Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Windows, naciśnij klawisze Control (Ctrl) i Escape (Esc).
 3. Kliknij ikonę lupy lub pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz ciąg %ProgramData% i naciśnij klawisz Return.
 4. Włącz pokazywanie ukrytych plików:
  Windows 10: kliknij opcję Widok i wybierz pozycję Ukryte elementy.
  Windows 8: kliknij opcję Widoki i kliknij pozycję Opcje. Na karcie Widok zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
  Windows 7: kliknij przycisk Organizuj, a następnie kliknij pozycję Opcje folderów i wyszukiwania. Na karcie Widok zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
 5. Otwórz folder Apple Computer i folder iTunes.
 6. Usuń foldery adi i SC Info: kliknij każdy z nich prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybierz polecenie Usuń.
 7. Uruchom komputer ponownie.
 8. Otwórz program iTunes i spróbuj dokonać zakupu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: