Pomoc dotycząca usługi Zdjęcia iCloud

Gdy włączysz usługę Zdjęcia iCloud, wszystkie Twoje zdjęcia i nagrania wideo będą bezpiecznie przechowywane w usłudze iCloud. Dowiedz się, jak zarządzać usługą Zdjęcia iCloud, znajdować brakujące zdjęcia i nagrania wideo, a także usuwać te, które nie są już potrzebne.

Co się stało z albumem Rolka z aparatu na moim urządzeniu z systemem iOS?

Po włączeniu usługi Zdjęcia iCloud album Rolka z aparatu zostaje zastąpiony albumem Wszystkie zdjęcia, który oferuje taki sam kompaktowy, przewijany widok, ale pokazuje zdjęcia i nagrania wideo uszeregowane według daty dodania.

Co się stało z albumem Mój strumień zdjęć?

Gdy włączysz usługę Zdjęcia iCloud, wszystkie zdjęcia z albumu Rolka z aparatu zostaną dodane do albumu Wszystkie zdjęcia. Zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć, których nie zapiszesz w swojej bibliotece, zostaną usunięte. Po włączeniu usługi Zdjęcia iCloud nie będzie widoczny osobny album Mój strumień zdjęć.  

Jeśli masz dodatkowe urządzenie z włączoną funkcją Mój strumień zdjęć i wyłączoną usługą Zdjęcia iCloud, album Mój strumień zdjęć będzie na nim dalej widoczny. Wszystkie nowe zdjęcia, które zrobisz lub dodasz do biblioteki, będą widoczne w albumie Mój strumień zdjęć na tym urządzeniu.

Po włączeniu usługi Zdjęcia iCloud nie widzę części moich zdjęć i nagrań wideo. Dlaczego?

Sprawdź, czy brakujące zdjęcia i nagrania wideo nie znajdują się w albumie Ostatnio usunięte w aplikacji Zdjęcia, i upewnij się, że zalogowano się do usługi iCloud przy użyciu właściwego konta Apple ID.

Zdjęcia lub nagrania wideo skopiowane na urządzenie za pomocą aplikacji iTunes nie są kopiowane do usługi Zdjęcia iCloud. Aby dodać oryginalne wersje w pełnej rozdzielczości, wykonaj następujące czynności:

Na komputerze Mac z systemem OS X Yosemite 10.10.3 lub nowszym

Aby przesłać oryginalne wersje z biblioteki komputera Mac, kliknij kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje, a następnie włącz opcję Zdjęcia iCloud.*

Aby skopiować zdjęcia z komputera na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch, możesz też użyć funkcji AirDrop:

 1. Upewnij się, że logujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID na komputerze i na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Odblokuj urządzenie z systemem iOS i włącz funkcję AirDrop.
 3. Na komputerze Mac otwórz nowe okno Findera i wybierz opcję AirDrop na pasku bocznym.
 4. Przeciągnij zdjęcia na ikonę urządzenia z systemem iOS w oknie Findera.

Na komputerze PC z systemem Windows 8 lub nowszym

Jeśli używasz komputera PC, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby przesyłać zdjęcia i nagrania do usługi Zdjęcia iCloud:*

 1. Otwórz ekran startowy.
 2. Kliknij opcję Wszystkie aplikacje.
 3. Przejdź do iCloud > Zdjęcia iCloud.
 4. Wybierz opcję Prześlij zdjęcia i nagrania.
 5. Zaznacz zdjęcia, które chcesz przesłać.

Uzyskaj pomoc dotyczącą usługi Zdjęcia iCloud dla komputera PC z systemem Windows.

Jak usuwać zdjęcia i nagrania wideo z urządzenia za pomocą usługi Zdjęcia iCloud?

Jeśli chcesz usunąć zdjęcia i nagrania wideo ze wszystkich swoich urządzeń z systemem iOS, z komputera Mac oraz z witryny iCloud.com, wystarczy, że usuniesz je z aplikacji Zdjęcia

Usunięcie zdjęcia lub nagrania wideo z aplikacji Zdjęcia spowoduje usunięcie go także z usługi Zdjęcia iCloud oraz z usługi iCloud. Usunięte zdjęcia i nagrania możesz jeszcze odzyskać z poziomu albumu Ostatnio usunięte — masz na to 30 dni.

Czy w witrynie iCloud.com mogę zobaczyć wszystkie swoje zdjęcia i nagrania wideo z komputera Mac?

Usługa Zdjęcia iCloud przesyła zdjęcia i nagrania wideo z systemowej biblioteki zdjęć komputera Mac. Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane poza biblioteką systemową nie są przesyłane ani uaktualniane na urządzeniach.

Gdzie mogę zobaczyć postęp przesyłania do usługi Zdjęcia iCloud?

Aby zobaczyć, czy zdjęcie lub nagranie wideo zostało przesłane do usługi iCloud, otwórz aplikację Zdjęcia i wyświetl bibliotekę w widoku Chwile. Stan przesyłania jest wyświetlany u dołu menu. Zdjęcia i nagrania wideo z biblioteki aplikacji Zdjęcia, których nie przesłano do usługi iCloud, są widoczne również w albumie inteligentnym na komputerze Mac.

Co się stanie, jeśli przekroczę limit miejsca dyskowego w usłudze iCloud?

Jeśli przekroczysz limit miejsca dyskowego w usłudze iCloud, zdjęcia oraz nagrania wideo nie będą już przesyłane do usługi iCloud i Twoja biblioteka nie będzie uaktualniana na wszystkich urządzeniach. Aby nadal korzystać z usługi Zdjęcia iCloud, dokup więcej miejsca lub zwolnij miejsce, pozbywając się części niepotrzebnych rzeczy.

Niepotrzebne zdjęcia i nagrania wideo możesz usunąć z urządzeń z systemem iOS lub z witryny iCloud.com. Urządzenie natychmiast skasuje usunięte zdjęcia oraz nagrania i nie będzie można ich odzyskać z albumu Ostatnio usunięte.

Jeśli zabraknie miejsca, zostanie przerwane tworzenie backupów urządzeń w usłudze iCloud, a nowe zdjęcia, nagrania wideo, dokumenty i informacje nie będą uaktualniane na wszystkich urządzeniach.

Jak wyłączyć usługę Zdjęcia iCloud na tylko jednym urządzeniu?

Usługę Zdjęcia iCloud można wyłączyć na urządzeniu w następujący sposób:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia, a następnie wyłącz opcję Zdjęcia iCloud.*
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud. Obok pozycji Zdjęcia kliknij przycisk Opcje i usuń zaznaczenie opcji Zdjęcia iCloud.*
 • Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud. W sekcji Zdjęcia naciśnij Wybierz, aby wyłączyć usługę Zdjęcia iCloud.*

Jeśli na urządzeniu była włączona opcja Optymalizuj dysk, mogą na nim nie być dostępne oryginalne wersje niektórych zdjęć i nagrań wideo. Aby pobrać oryginalne zdjęcia i nagrania wideo na urządzenie z systemem iOS, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia i wybierz opcję Pobieraj i pozostaw oryginały. Na komputerze Mac musisz w tym celu otworzyć aplikację Zdjęcia, wybrać kolejno pozycje Zdjęcia > Preferencje, a następnie kliknąć opcję Pobieraj oryginały na tego Maca. Po wykonaniu tej czynności możesz wyłączyć usługę Zdjęcia iCloud. Możesz też wybrać zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz pobrać, w witrynie iCloud.com.

Przed wyłączeniem usługi Zdjęcia iCloud warto wykonać kopię zdjęć i nagrań wideo.

Jak usunąć całą zawartość usługi Zdjęcia iCloud z usługi iCloud i urządzeń?

Aby wszędzie wyłączyć usługę Zdjęcia iCloud, wykonaj następujące czynności:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zarządzaj dyskiem > Zdjęcia, a następnie stuknij opcję Dezaktywuj i usuń. 
 • Na komputerze Mac wybierz menu Apple > Preferencje systemowe > iCloud. W prawym dolnym rogu kliknij opcję Zarządzaj, wybierz opcję Zdjęcia iCloud*, a następnie stuknij opcję Dezaktywuj i usuń.

Zdjęcia i nagrania wideo pozostaną na koncie przez 30 dni. Aby pobrać zdjęcia i nagrania wideo na urządzenie z systemem iOS, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia i wybierz opcję Pobieraj i pozostaw oryginały. Na komputerze Mac musisz w tym celu otworzyć aplikację Zdjęcia, wybrać kolejno pozycje Zdjęcia > Preferencje, a następnie kliknąć opcję Pobieraj oryginały na tego Maca. Możesz też wybrać zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz pobrać, w witrynie iCloud.com.

Więcej informacji

* We wcześniejszych wersjach systemów iOS, macOS, tvOS oraz aplikacji iCloud dla Windows usługa Zdjęcia iCloud nosiła nazwę Biblioteka zdjęć iCloud.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: