Uzyskaj najnowszą wersję przeglądarki Safari dla komputera Mac

Aby utrzymać aktualność przeglądarki Safari, dbaj o aktualność systemu macOS.

Ikona przeglądarki Safari


Przeglądarka Safari
jest dołączona do komputera Mac. Aby uzyskać najnowszą wersję przeglądarki Safari, zainstaluj najnowszą wersję systemu macOS.

Aby utrzymać aktualność przeglądarki Safari we wcześniejszych wersjach systemu macOS, instaluj najnowsze uaktualnienia dla tego systemu macOS. 

Data publikacji: