Dostosowywanie wielkości biblioteki aplikacji Zdjęcia w celu przechowywania jej w bibliotece zdjęć iCloud

Jeśli biblioteka aplikacji Zdjęcia jest większa niż miejsce dostępne w usłudze iCloud, możesz zwiększyć ilość miejsca w usłudze iCloud lub dostosować wielkość biblioteki na komputerze Mac.

Po zarejestrowaniu się w usłudze iCloud otrzymujesz automatycznie 5 GB bezpłatnego miejsca dyskowego na backupy systemu iOS, zdjęcia, nagrania wideo, dokumenty i aplikacje. Gdy włączysz bibliotekę zdjęć iCloud, aplikacja Zdjęcia powiadomi Cię, czy potrzebujesz więcej miejsca na przesłanie swojej biblioteki.

Ilość miejsca w usłudze iCloud możesz zwiększyć, wybierając nowy pakiet miesięczny lub korzystając z jednej z poniższych opcji. Ceny planów wynoszą od 0,99 USD miesięcznie za 50 GB do 9,99 USD miesięcznie za 2 TB.

Zmniejszenie wielkości biblioteki aplikacji Zdjęcia

Aby zmniejszyć wielkość biblioteki aplikacji Zdjęcia, wyeksportuj zdjęcia i nagrania wideo, których nie potrzebujesz. 

  1. Wybierz odpowiednie elementy w aplikacji Zdjęcia. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
  2. Usuń wyeksportowane elementy. Następnie wybierz kolejno opcje Plik > Pokaż Ostatnio usunięte, a następnie kliknij pozycję Usuń wszystko, aby trwale usunąć elementy z biblioteki.

Utworzenie nowej biblioteki zdjęć

Możesz utworzyć nową bibliotekę aplikacji Zdjęcia, która będzie używana z biblioteką zdjęć iCloud. Pamiętaj, aby wyznaczyć tę bibliotekę jako systemową bibliotekę zdjęć

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas otwierania aplikacji Zdjęcia.
  2. Wybierz opcję Utwórz nową.
  3. Zaimportuj odpowiednie elementy z poprzedniej biblioteki, aby utworzyć nową, mniejszą bibliotekę.

Podzielenie biblioteki za pomocą aplikacji Aperture

Jeśli używasz aplikacji Aperture, możesz podzielić bibliotekę aplikacji iPhoto lub bibliotekę aplikacji Aperture, aby utworzyć mniejszą bibliotekę, która będzie używana z biblioteką zdjęć iCloud. 

  1. Otwórz bibliotekę zdjęć w aplikacji Aperture.
  2. Wybierz elementy, które chcesz wyeksportować do nowej biblioteki. 
  3. Wybierz kolejno opcje File (Plik) > Export (Eksportuj) > Items as New Library (Elementy jako nową bibliotekę). 

Po zakończeniu eksportowania możesz przeprowadzić migrację tej nowej biblioteki aplikacji Aperture do aplikacji Zdjęcia, a następnie włączyć bibliotekę zdjęć iCloud.

Data publikacji: