Dostosowywanie wielkości biblioteki aplikacji Zdjęcia w celu przechowywania jej w usłudze Zdjęcia iCloud

Jeśli biblioteka aplikacji Zdjęcia jest większa niż miejsce dostępne w usłudze iCloud, możesz zwiększyć ilość miejsca w usłudze iCloud lub dostosować wielkość biblioteki na komputerze Mac.

Po zarejestrowaniu się w usłudze iCloud otrzymujesz automatycznie 5 GB bezpłatnego miejsca dyskowego na backupy systemu iOS, zdjęcia, nagrania wideo, dokumenty i aplikacje. Gdy włączysz usługę Zdjęcia iCloud, aplikacja Zdjęcia powiadomi Cię, czy potrzebne jest więcej miejsca na przesłanie biblioteki.

Ilość miejsca w usłudze iCloud możesz zwiększyć, wybierając nowy pakiet miesięczny lub korzystając z jednej z poniższych opcji. Ceny planów wynoszą od 0,99 USD miesięcznie za 50 GB do 9,99 USD miesięcznie za 2 TB.

Zmniejszenie wielkości biblioteki aplikacji Zdjęcia

Aby zmniejszyć wielkość biblioteki aplikacji Zdjęcia, wyeksportuj zdjęcia i nagrania wideo, których nie potrzebujesz. 

  1. Wybierz odpowiednie elementy w aplikacji Zdjęcia. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
  2. Usuń wyeksportowane elementy. Na pasku bocznym aplikacji Zdjęcia kliknij opcję Ostatnio usunięte. Następnie kliknij opcję Usuń wszystkie, aby trwale usunąć wszystkie rzeczy z biblioteki i zmniejszyć jej rozmiar.

Tworzenie nowej biblioteki zdjęć

Możesz utworzyć nową bibliotekę aplikacji Zdjęcia, która będzie używana z usługą Zdjęcia iCloud. Pamiętaj, aby wyznaczyć tę bibliotekę jako systemową bibliotekę zdjęć

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas otwierania aplikacji Zdjęcia.
  2. Wybierz opcję Utwórz nową.
  3. Zaimportuj odpowiednie elementy z poprzedniej biblioteki, aby utworzyć nową, mniejszą bibliotekę.

Podzielenie biblioteki za pomocą aplikacji Aperture

Jeśli używasz aplikacji Aperture, możesz podzielić bibliotekę, aby utworzyć mniejszą bibliotekę, która będzie otwierana w aplikacji Zdjęcia i używana w usłudze Zdjęcia iCloud. 

  1. Otwórz bibliotekę zdjęć w aplikacji Aperture.
  2. Wybierz elementy, które chcesz wyeksportować do nowej biblioteki. 
  3. Wybierz kolejno opcje File (Plik) > Export (Eksportuj) > Items as New Library (Elementy jako nową bibliotekę). 

Po zakończeniu eksportowania możesz przeprowadzić migrację tej nowej biblioteki aplikacji Aperture do aplikacji Zdjęcia, a następnie włączyć usługę Zdjęcia iCloud.

Data publikacji: