Wyznaczanie systemowej biblioteki zdjęć w aplikacji Zdjęcia

Jeśli na komputerze Mac jest wiele bibliotek zdjęć, można wybrać jedną jako systemową bibliotekę zdjęć. Systemowa biblioteka zdjęć to jedyna biblioteka, której można używać z usługą Zdjęcia iCloud, usługą Albumy udostępniane i folderem Mój strumień zdjęć.

Zdjęcia zawarte w systemowej bibliotece zdjęć są dostępne w aplikacjach takich jak iMovie, Pages i Keynote. Możesz także zsynchronizować je z urządzeniami z systemem iOS i przeglądać na urządzeniu Apple TV. Jeśli własne obrazy mają być używane jako obrazki biurka lub wygaszacze ekranu, muszą one znajdować się w systemowej bibliotece zdjęć, aby można było wybrać je w Preferencjach systemowych.

Jeśli masz tylko jedną bibliotekę zdjęć, jest to systemowa biblioteka zdjęć. W przeciwnym razie systemową biblioteką zdjęć stanie się pierwsza biblioteka zdjęć utworzona lub otwarta w aplikacji Zdjęcia. Jeśli masz więcej niż jedną bibliotekę, może być konieczne wyznaczenie systemowej biblioteki zdjęć, aby umożliwić innym aplikacjom dostęp do zdjęć i nagrań wideo, z których te aplikacje mają korzystać. 

Aby wyznaczyć systemową bibliotekę zdjęć, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij aplikację Zdjęcia.
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie uruchom aplikację Zdjęcia. Jedna z bibliotek zdjęć jest już wyznaczona jako Nazwabiblioteki (systemowa biblioteka zdjęć). 
  3. Wybierz bibliotekę, którą chcesz wyznaczyć jako systemową bibliotekę zdjęć.
  4. Po otwarciu biblioteki w aplikacji Zdjęcia wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje z paska menu.
  5. Kliknij kartę Ogólne.
  6. Kliknij przycisk Używaj jako systemowej biblioteki zdjęć.

Jeśli w aplikacji Zdjęcia zostanie otwarta druga lub inna biblioteka, która nie została wyznaczona jako systemowa biblioteka zdjęć, pozostałe aplikację będą korzystały ze zdjęć znajdujących się w oryginalnej systemowej bibliotece zdjęć. Aby sprawdzić, która biblioteka została ustawiona jako systemowa biblioteka zdjęć, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas otwierania aplikacji Zdjęcia.

Usługa iCloud i systemowa biblioteka zdjęć

Usług Zdjęcia iCloud i Albumy udostępnianie oraz folderu Mój strumień zdjęć można używać jedynie z systemową biblioteką zdjęć. W przypadku wybrania w aplikacji Zdjęcia innej biblioteki, bez wyznaczania jej jako systemowej biblioteki zdjęć, karta iCloud w preferencjach aplikacji Zdjęcia będzie wyłączona: 

Jeśli po wyznaczeniu nowej biblioteki jako systemowej biblioteki zdjęć zostanie włączona usługa Zdjęcia iCloud, zdjęcia i nagrania wideo w nowej bibliotece zostaną złączone z tymi, które już znajdują się w usłudze Zdjęcia iCloud. Jeśli chcesz zachować oddzielność zawartości bibliotek zdjęć, nie włączaj usługi Zdjęcia iCloud dla więcej niż jednej biblioteki w aplikacji Zdjęcia.

Data publikacji: