Wyznaczanie systemowej biblioteki zdjęć w aplikacji Zdjęcia

Jeśli na komputerze Mac jest wiele bibliotek zdjęć, możesz wybrać, której biblioteki chcesz używać z usługami Zdjęcia iCloud, Albumy udostępniane i Mój strumień zdjęć.

Usługa iCloud i systemowa biblioteka zdjęć

Usług Zdjęcia iCloud i Albumy udostępnianie oraz folderu Mój strumień zdjęć można używać jedynie z systemową biblioteką zdjęć. W przypadku wybrania w aplikacji Zdjęcia innej biblioteki, bez wyznaczania jej jako systemowej biblioteki zdjęć, karta iCloud w preferencjach aplikacji Zdjęcia będzie wyłączona.

Preferencje usługi iCloud w aplikacji Zdjęcia

Jeśli chcesz użyć innej biblioteki z usługą iCloud, postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji, aby zmienić systemową bibliotekę zdjęć.


Jak wyznaczyć systemową bibliotekę zdjęć

Jeśli po wyznaczeniu nowej biblioteki jako systemowej biblioteki zdjęć zostanie włączona usługa Zdjęcia iCloud, zdjęcia i nagrania wideo w nowej bibliotece zostaną złączone z tymi, które już znajdują się w usłudze Zdjęcia iCloud. Ponadto wszystkie zdjęcia i filmy z usługi iCloud zostaną ponownie pobrane na urządzenie.

  1. Zamknij aplikację Zdjęcia.
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie uruchom aplikację Zdjęcia. Jedna z bibliotek zdjęć jest już wyznaczona jako Nazwabiblioteki (systemowa biblioteka zdjęć). 
  3. Wybierz bibliotekę, którą chcesz wyznaczyć jako systemową bibliotekę zdjęć.
  4. Po otwarciu biblioteki w aplikacji Zdjęcia wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje z paska menu.
  5. Kliknij kartę Ogólne.
  6. Kliknij przycisk Używaj jako systemowej biblioteki zdjęć.
    Jeśli opcja Użyj jako systemowej biblioteki zdjęć jest wyszarzona, bieżąca biblioteka jest już ustawiona jako systemowa biblioteka zdjęć.
    Preferencje ogólne aplikacji Zdjęcia wyświetlające aktywny przycisk Użyj jako systemowej biblioteki zdjęć

Jeśli w aplikacji Zdjęcia zostanie otwarta inna biblioteka, która nie została wyznaczona jako systemowa biblioteka zdjęć, pozostałe aplikację będą korzystały ze zdjęć znajdujących się w oryginalnej systemowej bibliotece zdjęć. Aby sprawdzić, która biblioteka została ustawiona jako systemowa biblioteka zdjęć, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas otwierania aplikacji Zdjęcia.


Potrzebujesz pomocy?

Jeśli nadal występują problemy z aplikacją Zdjęcia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: