AirPort Express: co to jest tryb klienta?

W sieci Wi-Fi „klient” to po prostu obiekt przyłączający się do sieci, na przykład komputer. Klientem może też być bezprzewodowy serwer druku lub bezprzewodowe urządzenie audio.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Stacja AirPort Express może pełnić funkcję pełnowartościowego bezprzewodowego punktu dostępu. Może także przyłączyć się do istniejącej sieci, aby jedynie oferować swoje funkcje bezprzewodowego serwera druku i funkcje audio. Stacja AirPort Express używana w ten sposób pracuje w „trybie klienta”.

W trybie klienta stacja AirPort Express nie jest oferowana jako bezprzewodowy punkt dostępu ani nie używa swojego portu Ethernet. Jako klient bezprzewodowy stacja AirPort Express jest miejscem docelowym dla funkcji AirTunes oraz zadań drukowania. Może się przyłączyć do sieci 802.11b i 802.11g, w tym do tych korzystających z funkcji zabezpieczeń, takich jak WEP i WPA-PSK.

W trybie klienta klienty przewodowe mogą być podłączane za pośrednictwem sieci Ethernet, korzystając z funkcji ProxySTA (tylko w przypadku stacji AirPort Express obsługujących standard 802.11n).

Inną metodą przyłączania stacji AirPort Express do istniejącej sieci Wi-Fi jest system dystrybucji bezprzewodowej (WDS). W trybie WDS stacja AirPort Express używa swojego portu Ethernet i może oferować bezprzewodowy punkt dostępu, ale wymagane jest, aby innymi punktami dostępu były stacje AirPort Extreme i (lub) AirPort Express. Zaletą trybu klienta jest to, że możesz przyłączać się do sieci punktów dostępu innych niż Apple oraz wcześniejszych stacji bazowych AirPort (modele Dual Ethernet i Graphite).

Więcej informacji

Inni producenci produktów Wi-Fi określają tryb klienta innymi nazwami. Do nazw tych należą „tryb stacji klienta”, „tryb klienta AP”, „tryb klienta bezprzewodowego” i „tryb STA”. Gdy jest wymagany jeden z tych trybów, należy pamiętać, że „tryb klienta” oznacza to samo.

Data publikacji: