Pomoc dotycząca korzystania z aplikacji iCloud dla Windows

Jeśli potrzebujesz pomocy z pobieraniem, instalowaniem, konfigurowaniem lub uaktualnianiem aplikacji iCloud dla Windows, spróbuj wykonać poniższe czynności. 

Pierwsze czynności

  1. Zainstaluj wszystkie uaktualnienia na komputerze i sprawdź dostępność uaktualnień aplikacji iCloud dla Windows.
  2. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe aplikacji iCloud dla Windows.
  3. Sprawdź połączenie internetowe. Spróbuj otworzyć witrynę www.apple.com/pl lub inną stronę internetową.
  4. Sprawdź na stronie Stan systemu, czy nie występują jakieś znane problemy. 

Następnie spróbuj wykonać opisane poniżej czynności związane z napotkanym problemem.

Zainstaluj i skonfiguruj aplikację iCloud dla Windows

Zanim spróbujesz zainstalować lub skonfigurować aplikację iCloud dla Windows zaloguj się jako administrator. Korzystając z tych instrukcji, możesz pobrać aplikację iCloud dla Windows na komputer PC, a następnie skonfigurować ją w celu automatycznego uaktualniania Twoich dokumentów, zdjęć, zakładek i innych danych.

Co zrobić, jeśli nie mogę pobrać aplikacji iCloud dla Windows?

Jeśli nie możesz pobrać aplikacji iCloud dla Windows, spróbuj użyć innej przeglądarki. Konieczne może być potwierdzenie, czy chcesz uruchomić, czy zachować instalator. 

Jeśli po pobraniu aplikacji iCloud dla Windows nie możesz jej znaleźć, sprawdź zawartość folderu Pobrane. Przeszukaj pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ostatnio pobrane pliki. Jeśli na przykład korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, przeczytaj ten artykuł firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak pobierać pliki.

Jeśli okno pobierania plików nie zostało wyświetlone, być może musisz zmienić ustawienia funkcji blokowania wyskakujących okienek w przeglądarce. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w pomocy przeglądarki. 

Wyświetlany jest komunikat, że na komputerze brak funkcji multimedialnych

Program Windows Media Player odtwarza filmy i pliki dźwiękowe na komputerze PC. Aby zainstalować aplikację iCloud dla Windows, musisz mieć odtwarzacz multimediów. Jeśli wyłączysz funkcje multimedialne systemu Windows lub jeśli na komputerze nie ma programu Windows Media Player, nie uda Ci się zainstalować aplikacji iCloud dla Windows.

Wykonaj poniższe czynności, by włączyć funkcje multimedialne w systemie Windows:

Jeśli funkcje multimedialne systemu Windows zostały wyłączone w Panelu sterowania

  1. Otwórz Panel sterowania i wybierz kolejni >Wszystkie elementy panelu sterowania> Programy i funkcje.
  2. Kliknij opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
  3. Zaznacz pole wyboru obok funkcji multimedialnych, by włączyć je ponownie.
  4. Kliknij przycisk OK.

Jeśli pojawi się monit o zrestartowanie komputera, uruchom go ponownie, a następnie zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.

Jeśli przebywasz w Europie lub Korei Północnej i nie masz programu Windows Media Player na komputerze, możesz pobrać go ze strony microsoft.com (w pakiecie Media Feature Pack).

Jak uaktualnić aplikację iCloud dla Windows?

Aby sprawdzić dostępność uaktualnień aplikacji iCloud dla Windows, uruchom narzędzie Apple Software Update. To narzędzie po uruchomieniu automatycznie sprawdza dostępność uaktualnień, a następnie umożliwia Ci wybranie tych, które chcesz zainstalować.

Możesz też pobrać najnowszą wersję aplikacji iCloud dla Windows.

Jeśli po zainstalowaniu uaktualnień Windows Apple Software Update 2.3 aplikacja iCloud dla Windows nie zostanie zaktualizowana, przejdź do Panelu sterowania systemu Windows i wybierz kolejno opcje > Sieć i Internet > Opcje internetowe. W oknie dialogowym Właściwości internetowe kliknij kartę Zaawansowane. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia pod opcją Zabezpieczenia pole wyboru „Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku” nie jest zaznaczone. Spróbuj jeszcze raz uaktualnić aplikację iCloud dla Windows.

Widzę komunikat „nie można połączyć się z serwerem”

  1. Sprawdź połączenie internetowe. Spróbuj otworzyć stronę www.apple.com/pl. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z Internetem, spróbuj skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.
  2. Sprawdź na stronie Stan systemu, czy nie występują jakieś znane problemy. Jeśli ma miejsce awaria lub trwają prace serwisowe, ponów próbę później. 

Co zrobić, jeśli nie mogę się zalogować w iCloud?

Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta Apple ID, wykonaj czynności opisane w tym artykule. W razie potrzeby możesz też spróbować znaleźć nazwę użytkownika swojego konta Apple ID.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: