Pomoc dotycząca korzystania z aplikacji iCloud dla Windows

Jeśli potrzebujesz pomocy z pobieraniem, instalowaniem, konfigurowaniem lub uaktualnianiem aplikacji iCloud dla Windows, spróbuj wykonać poniższe czynności. 

Pierwsze czynności

 1. Zainstaluj wszystkie uaktualnienia na komputerze i sprawdź dostępność uaktualnień aplikacji iCloud dla Windows.
 2. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe aplikacji iCloud dla Windows.
 3. Sprawdź połączenie internetowe. Spróbuj otworzyć witrynę www.apple.com/pl lub inną stronę internetową.
 4. Sprawdź na stronie Stan systemu, czy nie występują jakieś znane problemy. 

Następnie spróbuj wykonać opisane poniżej czynności związane z napotkanym problemem.

Instalowanie i konfigurowanie aplikacji iCloud dla Windows

Aplikacja iCloud dla Windows jest dostępna w dwóch wersjach:

 • iCloud dla Windows 7.x działa w systemach Microsoft Windows 7, 8, 8.1 oraz wczesnych wersjach Windows 10. iCloud dla Windows 7.x jest uaktualniania jedynie w ramach konserwacji.
 • iCloud dla Windows 10 działa z wersją May 2019 Update systemu Microsoft Windows 10 oraz nowszymi wersjami systemu Microsoft Windows 10 i jest lepiej zintegrowana z systemem Microsoft Windows.

Jeśli korzystasz z wersji May 2019 Update systemu Microsoft Windows 10 lub nowszych wersji, firma Apple zaleca instalację aplikacji iCloud dla Windows 10.

Jeśli posiadasz konto Microsoft, możesz pobrać aplikację iCloud dla Windows 10. Jeśli potrzebujesz konta Microsoft, możesz utworzyć konto w witrynie firmy Microsoft.

W ramach instalowania aplikacji iCloud dla Windows 10 zostaną odinstalowane wszystkie poprzednie wersje aplikacji iCloud dla Windows dla wszystkich użytkowników.

Zanim spróbujesz zainstalować lub skonfigurować aplikację iCloud dla Windows 7.x, zaloguj się jako administrator. Korzystając z tych instrukcji, możesz pobrać aplikację iCloud dla Windows na komputer PC, a następnie skonfigurować ją w celu automatycznego uaktualniania swoich dokumentów, zdjęć, zakładek i innych danych.

 

Co zrobić, jeśli nie mogę pobrać aplikacji iCloud dla Windows?

Jeśli nie możesz pobrać aplikacji iCloud dla Windows 10, postępuj zgodnie z zaleceniami na stronie wsparcia firmy Microsoft.

W przypadku aplikacji iCloud dla Windows 7.x

Jeśli nie możesz pobrać aplikacji iCloud dla Windows 7.x, spróbuj zrobić to w innej przeglądarce. Konieczne może być potwierdzenie, czy chcesz uruchomić, czy zachować instalator.

Jeśli po pobraniu aplikacji iCloud dla Windows 7.x nie możesz jej znaleźć, sprawdź zawartość folderu Pobrane. Przeszukaj pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ostatnio pobrane pliki. Jeśli na przykład korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, przeczytaj ten artykuł firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak pobierać pliki.

Jeśli okno pobierania plików nie zostało wyświetlone, być może musisz zmienić ustawienia funkcji blokowania wyskakujących okienek w przeglądarce. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w pomocy przeglądarki. 

Wyświetlany jest komunikat, że na komputerze brak funkcji multimedialnych

Program Windows Media Player odtwarza filmy i pliki dźwiękowe na komputerze PC. Aby zainstalować aplikację iCloud dla Windows, musisz mieć odtwarzacz multimediów. Jeśli podczas próby pobrania aplikacji iCloud dla Windows 10 pojawia się komunikat o konieczności zainstalowania pakietu Media Feature Pack w celu używania usługi iCloud, wybierz opcję Pobierz. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na następnym ekranie.

Jeśli wyłączysz funkcje multimedialne systemu Windows lub jeśli na komputerze nie ma programu Windows Media Player, nie uda Ci się zainstalować aplikacji iCloud dla Windows.

Wykonaj poniższe czynności, by włączyć funkcje multimedialne w systemie Windows:

Jeśli funkcje multimedialne systemu Windows zostały wyłączone w Panelu sterowania

 1. Wybierz kolejno opcje Panel sterowania >Wszystkie elementy panelu sterowania > Programy i funkcje.
 2. Kliknij opcję „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows”.
 3. Zaznacz pole wyboru obok funkcji multimedialnych, by włączyć je ponownie.
 4. Kliknij przycisk OK.

Jeśli pojawi się monit o zrestartowanie komputera, uruchom go ponownie, a następnie zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.

Jeśli przebywasz w Europie lub Korei Północnej i nie masz programu Windows Media Player na komputerze, możesz pobrać go ze strony microsoft.com (w pakiecie Media Feature Pack).

Jak uaktualnić aplikację iCloud dla Windows?

Jeśli chcesz uaktualnić aplikację iCloud dla Windows 10, możesz to zrobić, odwiedzając sklep Microsoft Store.

Jak uaktualnić aplikację iCloud dla Windows 7.x

Aby sprawdzić dostępność uaktualnień aplikacji iCloud dla Windows 7.x, uruchom narzędzie Apple Software Update na komputerze PC. To narzędzie po uruchomieniu automatycznie sprawdza dostępność uaktualnień, a następnie umożliwia Ci wybranie tych, które chcesz zainstalować.

Możesz również pobrać najnowszą wersję aplikacji iCloud dla Windows.

Jeśli po zainstalowaniu uaktualnienia Apple Software Update 2.3 w systemie Windows aplikacja iCloud dla Windows nie zostanie uaktualniona, przejdź do Panelu sterowania systemu Windows i wybierz kolejno opcje > Sieć i Internet > Opcje internetowe. W oknie dialogowym Właściwości internetowe kliknij kartę Zaawansowane. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia pod opcją Zabezpieczenia pole wyboru „Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku” nie jest zaznaczone. Spróbuj jeszcze raz uaktualnić aplikację iCloud dla Windows.

Widzę komunikat „nie można połączyć się z serwerem”

 1. Sprawdź połączenie internetowe. Spróbuj otworzyć stronę www.apple.com/pl. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z Internetem, spróbuj skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.
 2. Sprawdź na stronie Stan systemu, czy nie występują jakieś znane problemy. Jeśli ma miejsce awaria lub trwają prace serwisowe, ponów próbę później. 

Co zrobić, jeśli nie mogę się zalogować w iCloud?

Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta Apple ID, wykonaj czynności opisane w tym artykule. W razie potrzeby możesz też spróbować znaleźć nazwę użytkownika swojego konta Apple ID.

Gdzie znajdę zdjęcia lub pliki w aplikacji iCloud dla Windows?

Aby uzyskać dostęp do zdjęć w aplikacji iCloud dla Windows 10, wybierz opcję Start, wybierz opcję iCloud, a następnie wybierz opcję Zdjęcia iCloud*.

Twoje pliki znajdują się w usłudze iCloud Drive, gdzie są oznaczone w sposób odzwierciedlający ich bieżący stan oraz aktualne położenie**:

 • Pełny zielony znacznik wyboru  oznacza, że plik jest przechowywany lokalnie na urządzeniu, jest dostępny bez połączenia z siecią i nie spełnia kryteriów usuwania przy użyciu Microsoft Storage Sense.
 • Pusty zielony znacznik wyboru  oznacza, że plik jest przechowywany lokalnie na urządzeniu, jest dostępny bez połączenia z siecią i spełnia kryteria usuwania przy użyciu Microsoft Storage Sense.
 • Ikona chmury  oznacza, że plik jest przechowywany w sieci i można do niego uzyskać dostęp lub go pobrać tylko po połączeniu z siecią.
 • Ikona synchronizacji  oznacza, że plik jest przesyłany lub pobierany albo znajduje się w kolejce do pobrania lub przesłania.

Jeśli korzystasz z aplikacji iCloud dla Windows 10, możesz przechowywać pliki lub foldery lokalnie na komputerze PC, aby były dostępne bez połączenia z Internetem:

 1. Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Wybierz opcję iCloud Drive, a następnie wybierz plik lub folder, który chcesz przechowywać lokalnie.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Zawsze przechowuj na tym urządzeniu.

Może też być dostępna opcja Zwolnij miejsce umożliwiająca usunięcie plików lub folderów przechowywanych lokalnie. Jeśli wybierzesz opcję Zwolnij miejsce, plik lub folder zostanie usunięty z urządzenia. Dostęp do niego będzie możliwy wyłącznie przez sieć w usłudze iCloud Drive.

*Jeśli korzystasz z aplikacji iCloud dla Windows 7.x, wybierz kolejno opcje Start > iCloud > Zdjęcia iCloud.

**Jeśli korzystasz z aplikacji iCloud dla Windows 7.x, nie będą wyświetlane wskaźniki informujące o stanie plików.

Jeśli nie można przenieść plików z aplikacji iCloud dla Windows

Jeśli podczas próby przeniesienia pliku z aplikacji iCloud dla Windows pojawi się komunikat o błędzie, być może konieczne jest pobranie pliku na komputer PC z systemem Windows. Po pobraniu pliku ponownie spróbuj go przenieść.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: