Wprowadzanie urządzenia Apple TV w tryb uśpienia

Urządzenie Apple TV nie jest wyposażone w przycisk zasilania, więc nie można go wyłączyć. Zamiast tego można wprowadzić urządzenie Apple TV w tryb uśpienia.

Usypianie lub wybudzanie urządzenia Apple TV

Po okresie nieaktywności urządzenie Apple TV automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Możesz również wprowadzić urządzenie Apple TV w tryb uśpienia za pomocą pilota lub z poziomu menu:

  • Urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV HD: na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote* naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Początek przycisk Początek, aby otworzyć centrum sterowania, a następnie wybierz opcję Uśpij . Możesz również wybrać opcję Uśpij teraz w Ustawieniach.
  • Apple TV (3. generacji lub starsze): na pilocie Apple Remote (aluminiowym lub białym) naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj. Możesz również wybrać opcję Uśpij teraz w Ustawieniach.

Aby obudzić urządzenie Apple TV, naciśnij przycisk Menu lub Początek przycisk Początek na pilocie.

Zmiana czasu, po którym urządzenie Apple TV przechodzi w tryb uśpienia

Jeśli urządzenie Apple TV jest przez pewien czas nieaktywne, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Aby zmienić czas, po którym urządzenie Apple TV przechodzi w tryb uśpienia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Uśpij po.

* Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: