Jeśli w trakcie uruchamiania komputera Mac pojawia się znak zapytania

Folder z migającym znakiem zapytania oznacza, że dysk startowy jest już niedostępny lub nie zawiera działającego systemu operacyjnego komputera Mac.

Ekran z migającym znakiem zapytania


Jeśli znak zapytania pojawia się tylko na chwilę, a komputer Mac uruchamia się normalnie:

  1. Wyzeruj pamięć NVRAM.
  2. Upewnij się, że preferowany dysk startowy jest wybrany w preferencjach dysku startowego.

Jeśli znak zapytania pojawia się nadal, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez maksymalnie 10 sekund, aż komputer Mac się wyłączy.
  2. Włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘)+R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS.
  3. W trybie odzyskiwania systemu macOS użyj Narzędzia dyskowego, aby naprawić dysk startowy.
  4. Jeśli Narzędzie dyskowe nie znalazło błędów lub naprawiło wszystkie błędy, ponownie zainstaluj system macOS.
  5. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
Data publikacji: