Jeśli podczas uruchamiania komputera Mac miga znak zapytania

Jeśli podczas uruchamiania komputera Mac na jego ekranie miga znak zapytania, oznacza to, że Mac nie może odnaleźć oprogramowania systemowego.

Jeśli znak zapytania pojawia się tylko na kilka sekund

Jeśli migający znak zapytania pojawia się na kilka chwil, a potem komputer Mac uruchamia się normalnie, może być konieczne ponowne wybranie dysku startowego w preferencjach Dysk startowy.

 1. Z menu Apple () wybierz opcję Preferencje systemowe, a następnie kliknij dysk startowy.
 2. Kliknij ikonę dysku, z którego zwykle uruchamiasz swój komputer. Zazwyczaj jest to dysk Macintosh HD.
 3. Zamknij okno Preferencji systemowych.

Komputer Mac powinien się teraz uruchomić bez migającego znaku zapytania.

Jeśli komputer Mac nie uruchamia się

Jeśli po włączeniu komputera Mac na jego ekranie zostaje wyświetlony migający znak zapytania, ale komputer nie kontynuuje uruchamiania, wykonaj poniższe czynności.

 1. Wyłącz komputer Mac, naciskając przycisk zasilania i przytrzymując go przez kilka sekund.
 2. Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby ponownie włączyć komputer Mac. Natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command i R na klawiaturze, aby uruchomić komputer Mac za pomocą odzyskiwania systemu macOS. Trzymaj te klawisze naciśnięte, dopóki nie zobaczysz logo firmy Apple.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz sieć Wi-Fi, aby połączyć się z Internetem w ramach uruchamiania.
 4. Po otwarciu okna Narzędzia macOS wybierz opcję Dysk startowy z menu Apple.
 5. Wybierz dysk startowy, a następnie kliknij opcję Uruchom ponownie.

Jeśli w oknie Dysk startowy nie widzisz odpowiedniego dysku startowego, zamknij okno i wypróbuj rozwiązania z kolejnych części tego artykułu.

Jeśli dysk startowy nie jest widoczny

Jeśli w oknie Dysk startowy nie jest wyświetlany używany dysk startowy, wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy dysk startowy wymaga naprawy katalogów.

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe z okna Narzędzia macOS.
 2. Po lewej stronie okna Narzędzie dyskowe wybierz dysk startowy (zazwyczaj jest to dysk „Macintosh HD”).

 3. Kliknij kartę Pierwsza pomoc.
 4. Kliknij przycisk Napraw dysk, aby sprawdzić i usunąć wszystkie problemy związane z dyskiem startowym.
 5. Po pomyślnym naprawieniu dysku zamknij Narzędzie dyskowe. 
 6. Wybierz polecenie Dysk startowy z menu Apple. Wybierz dysk startowy, a następnie kliknij opcję Uruchom ponownie. Jeśli nadal nie widzisz dysku startowego, spróbuj zainstalować ponownie system macOS na dysku startowym.

Jeśli nie widzisz wbudowanego dysku startowego w oknie Narzędzie dyskowe lub jeśli Narzędzie dyskowe wskazuje na problem sprzętowy, komputer Mac może wymagać naprawy. Zarezerwuj termin spotkania w punkcie Apple Genius lub w Autoryzowanym Serwisie Apple w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Jeśli Narzędzie dyskowe nie może naprawić dysku startowego

Jeśli Narzędzie dyskowe znajduje problemy z dyskiem startowym, których nie może naprawić, może być konieczne ponowne sformatowanie dysku. Przed wymazaniem dysku startowego należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Wymazanie dysku startowego powoduje usunięcie całej jego zawartości, łącznie z rzeczami znajdującymi się w katalogu domowym, takimi jak dokumenty i rzeczy na biurku.

Jeśli nie masz aktualnej kopii zapasowej osobistych danych przechowywanych na dysku startowym, wykonaj poniższe czynności w celu utworzenia kopii zapasowej tych danych na zewnętrznym dysku:

 1. Podłącz zewnętrzny dysk USB, Thunderbolt lub FireWire do komputera Mac. Ten dysk musi mieć co najmniej taki sam rozmiar jak bieżący dysk startowy. Ponadto musi to być dysk, który można wymazać.
 2. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS wymaż dysk zewnętrzny, a następnie zainstaluj system macOS na dysku zewnętrznym. Upewnij się, że wybierasz dysk zewnętrzny jako dysk, który ma zostać wymazany. Nie wybieraj wbudowanego dysku startowego (zwykle noszącego nazwę Macintosh HD).
 3. Po zakończeniu instalacji komputer Mac uruchomi się automatycznie z dysku zewnętrznego. Gdy pojawi się Asystent ustawień, wybierz opcję migracji danych z innego dysku. Wybierz wbudowany dysk startowy jako źródło, z którego mają być migrowane dane. 
 4. Po zakończeniu migracji dokonaj konfiguracji, korzystając z asystenta ustawień. Gdy pojawi się biurko, potwierdź obecność danych na dysku zewnętrznym.

Po utworzeniu kopii zapasowej na zewnętrznym dysku wykonaj następujące czynności:

 1. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS wymaż wbudowany dysk startowy i ponownie zainstaluj system macOS. Wybierz do usunięcia wbudowany dysk startowy, a nie dysk zewnętrzny. Po zakończeniu instalacji komputer Mac uruchomi się automatycznie z wbudowanego dysku startowego.
 2. Gdy wymażesz dysk startowy i zainstalujesz ponownie system macOS, komputer Mac zostanie automatycznie uruchomiony ponownie i pojawi się asystent ustawień. Aby skopiować osobiste dane z powrotem na dysk startowy, wybierz w asystencie ustawień opcję przeniesienia danych z istniejącej kopii zapasowej Time Machine lub innego dysku. Wybierz zewnętrzny dysk jako źródło, z którego mają być migrowane dane.

Jeśli nie możesz wymazać dysku startowego lub zainstalować ponownie systemu macOS, komputer Mac może wymagać naprawy. Zarezerwuj termin spotkania w punkcie Apple Genius lub w Autoryzowanym Serwisie Apple w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Data publikacji: