Jeśli nie możesz korzystać z funkcji AirPlay lub klonować ekranu urządzenia

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz strumieniować zawartości za pomocą funkcji AirPlay, klonować ekranu urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac na urządzenie Apple TV lub masz inny problem związany z funkcją AirPlay.

Upewnij się, że urządzenia są włączone i znajdują się w bliskiej odległości

Sprawdź, czy urządzenia zgodne z funkcją AirPlay są włączone.Jeśli urządzenie Apple TV jest w stanie uśpienia, a korzysta z sieci Ethernet, obudź urządzenie Apple TV za pomocą pilota.

Upewnij się, że urządzenie zgodne z funkcją AirPlay jest blisko urządzenia, z którego próbujesz strumieniować zawartość. Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem z funkcją AirPlay, zbliż do siebie urządzenia i spróbuj ponownie.

Aby strumieniować dźwięk na wiele głośników za pomocą funkcji AirPlay 2, upewnij się, że głośniki są zgodne z funkcją AirPlay 2.

Sprawdź dostępność uaktualnień

Upewnij się, że wszystkie urządzenia są zgodne z funkcją AirPlay, a ich oprogramowanie zostało uaktualnione do najnowszych wersji. Dowiedz się, w jaki sposób sprawdzić, czy następujące urządzenia lub aplikacje zostały uaktualnione:

Połącz urządzenia z tą samą siecią Wi-Fi

  • iPhone, iPad lub iPod touch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi. Upewnij się również, że funkcja Bluetooth jest włączona.
  • Apple TV: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć.Jeśli urządzenie Apple TV korzysta z połączenia Ethernet, sprawdź, czy kabel jest podłączony do routera, którego używasz do połączenia z siecią Wi-Fi.
  • Mac: kliknij ikonę  na pasku menu.
  • HomePod: głośnik HomePod korzysta z tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie z systemem iOS, z którym został skonfigurowany. Aby połączyć głośnik HomePod z inną siecią Wi-Fi, należy zresetować głośnik HomePod, a następnie ponownie go skonfigurować z urządzeniem z systemem iOS połączonym z tą siecią Wi-Fi, której chcesz używać.
  • Głośniki innych firm zgodne z funkcją AirPlay: przejdź do witryny internetowej producenta, aby dowiedzieć się, jak połączyć je z siecią Wi-Fi.

Sprawdź ustawienia funkcji AirPlay

Jeśli nie możesz przesyłać zawartości za pomocą funkcji AirPlay do urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod, sprawdź ustawienia funkcji AirPlay tego urządzenia.

Jeśli korzystasz z komputera Mac lub PC, nie możesz odtwarzać przy użyciu funkcji AirPlay na głośniku HomePod, jeśli jest wybrana opcja Tylko ci, którym udostępniam dom.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz inny problem związany z korzystaniem z funkcji AirPlay.

Jeśli odtwarzanie muzyki zostaje nagle przerwane

Jeśli odtwarzanie muzyki zostaje nagle przerwane, użyj urządzenia lub funkcji Siri, aby wznowić odtwarzanie muzyki. W niektórych sytuacjach aplikacja Dom może korzystać z głośnika HomePod, urządzenia Apple TV lub głośnika zgodnego z funkcją AirPlay jako głównego źródła dźwięku podczas odtwarzania muzyki (nawet jeśli głośnik HomePod lub urządzenie Apple TV w tej chwili nie odtwarza muzyki). Użycie funkcji Siri na takim urządzeniu lub wykonanie innego zadania może spowodować, że odtwarzanie muzyki zostanie wszędzie wstrzymane. Możesz również użyć urządzenia z systemem iOS lub komputera z aplikacją iTunes jako źródła dźwięku, aby ręcznie strumieniować muzykę.

     

Jeśli widzisz obraz, ale nie słyszysz dźwięku

Jeśli nie słyszysz dźwięku podczas strumieniowania nagrań wideo z urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac do urządzenia Apple TV, upewnij się, że urządzenie z systemem iOS, telewizor lub inny odbiornik nie są wyciszone, a głośność jest ustawiona na odpowiednim poziomie. 

Jeśli strumieniujesz nagranie wideo z telefonu iPhone lub iPada, sprawdź w jakiej pozycji znajduje się przełącznik dzwonka/wyciszenia. Jeśli widzisz pomarańczową linię, przełącznik jest ustawiony w pozycji wyciszenia. Przełącz go, aby włączyć dzwonek.

Jeśli przesyłanie zawartości jest przerywane lub występują opóźnienia w sieci

Jeśli masz słaby sygnał sieci Wi-Fi lub występują zakłócenia spowodowane znajdującymi się w pobliżu urządzeniami, takimi jak mikrofalówka lub monitor oddechu, skorzystaj z poniższej procedury:

Połączenie AirPlay może ulec zakłóceniu, jeśli zablokujesz urządzenie, wprowadzisz je w tryb uśpienia lub przejdziesz do innej aplikacji. 

Jeśli nadal nie możesz korzystać z funkcji AirPlay po wypróbowaniu powyższej procedury skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: