Funkcja kopiowania ekranu albo przesyłania strumieniowego nie działa na urządzeniu zgodnym z funkcją AirPlay

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz przesyłać strumieniowo zawartości przy użyciu funkcji AirPlay, klonować ekranu z urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac na urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV bądź masz inny problem z używaniem funkcji AirPlay.

Pierwsze czynności

Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy. 

  1. Upewnij się, że posiadane urządzenia zgodne z funkcją AirPlay są włączone i są blisko siebie.
  2. Sprawdź, czy urządzenia mają najnowsze oprogramowanie i są w tej samej sieci Wi-Fi. 
  3. Ponownie uruchom urządzenia, których chcesz używać z funkcją AirPlay lub klonowania ekranu.

Jeśli zobaczysz pytanie o hasło, możliwe, że masz włączone ograniczenia lub musisz zmienić ustawienia hasła usługi AirPlay.

 


Nadal potrzebujesz pomocy?

Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz inny problem związany z korzystaniem z funkcji AirPlay.

Jeśli odtwarzanie muzyki zostaje nagle przerwane

Jeśli odtwarzanie muzyki zostaje nagle przerwane, użyj urządzenia lub funkcji Siri, aby wznowić odtwarzanie muzyki. W niektórych sytuacjach aplikacja Dom może korzystać z głośnika HomePod*, urządzenia Apple TV lub głośnika zgodnego z funkcją AirPlay jako głównego źródła dźwięku podczas odtwarzania muzyki (nawet jeśli głośnik HomePod* lub urządzenie Apple TV w tej chwili nie odtwarza muzyki). Korzystanie z funkcji Siri na takim urządzeniu lub wykonanie innego zadania może spowodować, że odtwarzanie zostanie wszędzie wstrzymane. Możesz również użyć urządzenia z systemem iOS lub komputera z aplikacją iTunes jako źródła dźwięku, aby ręcznie strumieniować muzykę.

 

Jeśli widzisz obraz, ale nie słyszysz dźwięku

Jeśli nie słyszysz dźwięku podczas strumieniowania nagrań wideo z urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac do urządzenia Apple TV, upewnij się, że urządzenie z systemem iOS, telewizor lub inny odbiornik nie są wyciszone, a głośność jest ustawiona na odpowiednim poziomie. 

Jeśli strumieniujesz nagranie wideo z telefonu iPhone lub iPada, sprawdź w jakiej pozycji znajduje się przełącznik dzwonka/wyciszenia. Jeśli widzisz pomarańczową linię, przełącznik jest ustawiony w pozycji wyciszenia. Przełącz go, aby włączyć dzwonek.

 

Jeśli nadal nie możesz korzystać z funkcji AirPlay po wypróbowaniu powyższej procedury skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

*Głośnik HomePod nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: