Jeśli funkcja AirPlay lub klonowanie ekranu nie działa na urządzeniu

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz przesyłać strumieniowo zawartości przy użyciu funkcji AirPlay, klonować ekranu z urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac na urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV bądź masz inny problem z używaniem funkcji AirPlay.

Upewnij się, że urządzenia są włączone i znajdują się w bliskiej odległości


Sprawdź, czy urządzenia zgodne z funkcją AirPlay są włączone. Jeśli urządzenie Apple TV jest w stanie uśpienia, a korzysta z sieci Ethernet, obudź urządzenie Apple TV za pomocą pilota.

Upewnij się, że urządzenie zgodne z funkcją AirPlay jest blisko urządzenia, z którego próbujesz strumieniować zawartość. Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem z funkcją AirPlay, zbliż do siebie urządzenia i spróbuj ponownie.

Aby strumieniować dźwięk na wiele głośników za pomocą funkcji AirPlay 2, upewnij się, że głośniki są zgodne z funkcją AirPlay 2.

 


Ponownie uruchom urządzenia


Ponownie uruchom urządzenia, których chcesz używać z funkcją AirPlay lub klonowania ekranu. Dowiedz się, jak ponownie uruchomić urządzenie:

 


Sprawdź dostępność uaktualnień


Upewnij się, że wszystkie urządzenia są zgodne z funkcją AirPlay, a ich oprogramowanie zostało uaktualnione do najnowszych wersji. Dowiedz się, w jaki sposób sprawdzić, czy następujące urządzenia lub aplikacje zostały uaktualnione:

 


Połącz urządzenia z tą samą siecią Wi-Fi

 

  • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi. Upewnij się również, że funkcja Bluetooth jest włączona.
  • Urządzenie Apple TV: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć. Jeśli urządzenie Apple TV korzysta z połączenia Ethernet, sprawdź, czy kabel jest podłączony do routera, którego używasz do połączenia z siecią Wi-Fi.
  • Komputer Mac: kliknij ikonę  na pasku menu.
  • Głośnik HomePod*: głośnik HomePod korzysta z tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie z systemem iOS, z którym został skonfigurowany. Jeśli urządzenie z systemem iOS znajduje się w zasięgu głośnika HomePod i jest podłączone do innej sieci Wi-Fi, głośnik wyświetli monit „Sieć Wi-Fi”. Aby połączyć głośnik HomePod z tą samą siecią Wi-Fi, z którą połączone jest urządzenie z systemem iOS, otwórz aplikację Dom, naciśnij i przytrzymaj pozycję HomePod, stuknij Ustawienia, a następnie stuknij opcję Przenieś HomePoda do [sieć Wi-Fi] na górze ekranu.
  • Głośniki i telewizory Smart TV innych firm zgodne z funkcją AirPlay: przejdź do witryny internetowej producenta, aby dowiedzieć się, jak połączyć je z siecią Wi-Fi.

 


Sprawdź ustawienia funkcji AirPlay


Jeśli nie możesz przesyłać zawartości za pomocą funkcji AirPlay do urządzenia Apple TV lub głośnika HomePod*, sprawdź ustawienia funkcji AirPlay tego urządzenia.

Jeśli korzystasz z komputera Mac lub PC, nie możesz odtwarzać przy użyciu funkcji AirPlay na głośniku HomePod*, jeśli jest wybrana opcja Tylko ci, którym udostępniam dom.

 

 


 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz inny problem związany z korzystaniem z funkcji AirPlay.

Jeśli odtwarzanie muzyki zostaje nagle przerwane

Jeśli odtwarzanie muzyki zostaje nagle przerwane, użyj urządzenia lub funkcji Siri, aby wznowić odtwarzanie muzyki. W niektórych sytuacjach aplikacja Dom może korzystać z głośnika HomePod*, urządzenia Apple TV lub głośnika zgodnego z funkcją AirPlay jako głównego źródła dźwięku podczas odtwarzania muzyki (nawet jeśli głośnik HomePod* lub urządzenie Apple TV w tej chwili nie odtwarza muzyki). Korzystanie z funkcji Siri na takim urządzeniu lub wykonanie innego zadania może spowodować, że odtwarzanie zostanie wszędzie wstrzymane. Możesz również użyć urządzenia z systemem iOS lub komputera z aplikacją iTunes jako źródła dźwięku, aby ręcznie strumieniować muzykę.

     

Jeśli widzisz obraz, ale nie słyszysz dźwięku

Jeśli nie słyszysz dźwięku podczas strumieniowania nagrań wideo z urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac do urządzenia Apple TV, upewnij się, że urządzenie z systemem iOS, telewizor lub inny odbiornik nie są wyciszone, a głośność jest ustawiona na odpowiednim poziomie. 

Jeśli strumieniujesz nagranie wideo z telefonu iPhone lub iPada, sprawdź w jakiej pozycji znajduje się przełącznik dzwonka/wyciszenia. Jeśli widzisz pomarańczową linię, przełącznik jest ustawiony w pozycji wyciszenia. Przełącz go, aby włączyć dzwonek.

Jeśli przesyłanie zawartości jest przerywane lub występują opóźnienia w sieci

Jeśli masz słaby sygnał sieci Wi-Fi lub występują zakłócenia spowodowane znajdującymi się w pobliżu urządzeniami, takimi jak mikrofalówka lub monitor oddechu, skorzystaj z poniższej procedury:

Połączenie AirPlay może ulec zakłóceniu, jeśli zablokujesz urządzenie, wprowadzisz je w tryb uśpienia lub przejdziesz do innej aplikacji. 

Jeśli nadal nie możesz korzystać z funkcji AirPlay po wypróbowaniu powyższej procedury skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

* Głośnik HomePod nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: