Znajdowanie backupów telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Dowiedz się, jak znaleźć listę backupów systemu iOS na komputerze Mac, komputerze PC lub urządzeniu z systemem iOS. Dowiedz się, między innymi, jak usunąć lub skopiować backup.

Znajdowanie backupów systemu iOS przechowywanych na komputerze Mac lub PC

Oto rzeczy, o których trzeba wiedzieć, aby uniknąć uszkodzenia plików backupów:

 • Aplikacja iTunes zachowuje backupy w podfolderze Backup folderu Użytkownicy. Położenie folderu Backup różni się w zależności od systemu operacyjnego. Folder Backup można skopiować, ale nigdy nie należy go przenosić do innego folderu, na dysk zewnętrzny ani dysk sieciowy.
 • Nie należy edytować, zmieniać położenia, zmieniać nazwy ani wyodrębniać zawartości z plików backupów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia plików. Na przykład aby odtworzyć urządzenie z przeniesionego pliku backupu, należy przenieść go z powrotem do pierwotnego katalogu. W przeciwnym razie plik nie zadziała. Backup jest bezpieczną kopią całego urządzenia. Dlatego choć można wyświetlać zawartość pliku backup lub uzyskiwać do niego dostęp, zawartość jest zwykle przechowywana w formacie, którego nie można odczytać.

Znajdowanie backupów systemu iOS na komputerze Mac

Znajdź listę backupów:

 1. Kliknij ikonę ikona wyszukiwania na pasku menu.
 2. Wprowadź lub skopiuj i wklej: ~/Biblioteki/Application Support/MobileSync/Backup/
 3. Naciśnij klawisz Return.

Aby znaleźć określony backup:

 1. Otwórz aplikację iTunes. Kliknij polecenie iTunes na pasku menu, a następnie wybierz opcję Preferencje.
 2. Kliknij opcję Urządzenia.
 3. Kliknij backup z naciśniętym klawiszem Control i wybierz opcję Pokaż w Finderze.
  Preferencje urządzeń

Znajdowanie backupów systemu iOS w systemie Windows 7, 8 lub 10

Aby znaleźć listę backupów, przejdź do folderu \Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Możesz też wykonać następujące czynności:

 1. Znajdź pasek wyszukiwania:
  • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start. 
  • W systemie Windows 8 kliknij ikonę lupy w prawym górnym rogu ekranu.
  • W systemie Windows 10 kliknij pasek wyszukiwania obok przycisku Start.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz %appdata% lub %USERPROFILE% (jeśli aplikację iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store).
 3. Naciśnij klawisz Return.
 4. Kliknij dwukrotnie następujące foldery: Apple lub Apple Computer > MobileSync > Backup. 

Usuwanie lub kopiowanie backupów systemu iOS przechowywanych na komputerze Mac lub PC

Nie należy edytować, zmieniać położenia, zmieniać nazwy ani wyodrębniać zawartości z plików backupów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia plików. Skorzystaj z informacji w poniższych sekcjach, aby utworzyć kopie backupów lub usunąć backupy, które nie są już potrzebne. 

Kopiowanie backupów systemu iOS w inne miejsce

Jeśli potrzebujesz kopii backupów, możesz znaleźć folder Backup i skopiować cały folder (nie tylko jego część) do innej lokalizacji, np. na dysk zewnętrzny lub do lokalizacji sieciowej.

Jeśli korzystasz z programu Time Machine, folder Backup jest kopiowany automatycznie, gdy tworzysz backup folderu domowego na komputerze Mac.

Usuwanie backupów systemu iOS

 1. Komputer Mac: wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  System Windows: wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje. Dowiedz się, jak włączyć menu w systemach Windows 7 i 8.
 2. Kliknij opcję Urządzenia.
 3. Wybierz backup, które chcesz usunąć. Jeśli masz kilka urządzeń lub backupów, wskaż backup kursorem myszy w celu wyświetlenia dodatkowych informacji.
  Preferencje urządzeń
 4. Kliknij opcję Usuń backup i potwierdź wybór.

Znajdowanie backupów systemu iOS przechowywanych w usłudze iCloud

Jeśli korzystasz z Backupu w iCloud, nie znajdziesz listy backupów w witrynie iCloud.com. Oto jak znaleźć backupy iCloud na urządzeniu z systemem iOS, komputerze Mac lub komputerze z systemem Windows.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 • Jeśli używasz systemu iOS 11, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zarządzaj dyskiem > Backup.
 • Jeśli używasz systemu iOS 10.3, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Stuknij wykres pokazujący zużycie usługi iCloud, a następnie stuknij opcję Zarządzaj dyskiem. 
 • Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem.

Stuknij backup, aby wyświetlić jego szczegóły, wybrać informacje do umieszczenia w backupie lub usunąć backup.

Zawartość do backupu możesz wybrać wyłącznie w menu Ustawienia urządzenia, na którym jest przechowywana ta zawartość. Przykładowo możesz wyświetlić backup iPada na telefonie iPhone, ale jeśli chcesz wybrać zawartość z iPada, która ma zostać objęta backupem, możesz to zrobić tylko w menu Ustawienia na iPadzie.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij pozycję iCloud.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Wybierz opcję Backupy.

Na komputerze PC:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Dysk. 
 3. Wybierz opcję Backup.

Dowiedz się więcej o usuwaniu backupów z usługi iCloud i zarządzaniu nimi za pomocą komputera Mac lub PC.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: