Znajdowanie backupów telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Dowiedz się, jak znaleźć listę backupów systemu iOS lub iPadOS na komputerze Mac, komputerze PC lub urządzeniu z systemem iOS bądź iPadOS. Dowiedz się, między innymi, jak usunąć lub skopiować backup.

Znajdowanie backupów przechowywanych na komputerze Mac lub PC

Oto rzeczy, o których trzeba wiedzieć, aby uniknąć uszkodzenia plików backupów:

 • Finder i aplikacja iTunes zachowują backupy w folderze Backup. Położenie folderu Backup różni się w zależności od systemu operacyjnego. Folder Backup można skopiować, ale nigdy nie należy go przenosić do innego folderu, na dysk zewnętrzny ani dysk sieciowy.
 • Nie należy edytować, zmieniać położenia, zmieniać nazwy ani wyodrębniać zawartości z plików backupów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia plików. Na przykład aby odtworzyć urządzenie z przeniesionego pliku backupu, należy przenieść go z powrotem do pierwotnego katalogu. W przeciwnym razie plik nie zadziała. Backup jest bezpieczną kopią całego urządzenia, dlatego choć można wyświetlać zawartość pliku backup lub uzyskiwać do niego dostęp, zawartość jest zwykle przechowywana w formacie, którego nie można odczytać.

Backupy na komputerze Mac

Aby znaleźć listę backupów:

 1. Kliknij ikonę lupy  na pasku menu.
 2. Wprowadź lub skopiuj i wklej: ~/Biblioteki/Application Support/MobileSync/Backup/
 3. Naciśnij klawisz Return.

Aby znaleźć określony backup:

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes. Kliknij urządzenie.
 2. W Finderze na karcie Ogólne kliknij opcję Zarządzaj backupami, aby wyświetlić listę backupów. Na tym ekranie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy określony backup, a następnie wybrać jedną z następujących opcji w Finderze: Pokaż, Usuń lub Archiwizuj. W aplikacji iTunes wybierz opcję Preferencje, a następnie kliknij opcję Urządzenia. Na tym ekranie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy określony backup, a następnie wybrać jedną z następujących opcji w Finderze: Pokaż, Usuń lub Archiwizuj.
 3. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Backupy w systemie Windows 7, 8, lub 10

Aby znaleźć listę backupów, przejdź do folderu Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Możesz też wykonać następujące czynności:

 1. Znajdź pasek wyszukiwania:
  • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start. 
  • W systemie Windows 8 kliknij ikonę lupy w prawym górnym rogu ekranu.
  • W systemie Windows 10 kliknij pasek wyszukiwania obok przycisku Start.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz %appdata%. lub %USERPROFILE% (jeśli aplikację iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store).
 3. Naciśnij klawisz Return.
 4. Kliknij dwukrotnie następujące foldery: Apple lub Apple Computer > MobileSync > Backup. 

Usuwanie lub kopiowanie backupów systemu przechowywanych na komputerze Mac lub PC

Nie należy edytować, zmieniać położenia, zmieniać nazwy ani wyodrębniać zawartości z plików backupów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia plików. Skorzystaj z informacji w poniższych sekcjach, aby utworzyć kopie backupów lub usunąć backupy, które nie są już potrzebne.

Kopiowanie backupów systemu w inne miejsce

Jeśli potrzebujesz kopii backupów, możesz znaleźć folder Backup i skopiować cały folder (nie tylko jego część) do innej lokalizacji, np. na dysk zewnętrzny lub do lokalizacji sieciowej.

Jeśli korzystasz z programu Time Machine, folder Backup jest kopiowany automatycznie, gdy tworzysz backup folderu domowego na komputerze Mac.

Usuwanie backupów

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym otwórz okno Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes. Kliknij urządzenie. 
 2. W Finderze na karcie Ogólne kliknij opcję Zarządzaj backupami, aby wyświetlić listę backupów. Na tym ekranie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy określony backup, a następnie wybrać opcję Usuń lub Archiwizuj. W aplikacji iTunes wybierz opcję Preferencje, a następnie kliknij opcję Urządzenia. Na tym ekranie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy określony backup, a następnie wybrać opcję Usuń lub Archiwizuj. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij opcję Usuń backup i potwierdź wybór.

 

Znajdowanie backupów systemu przechowywanych w usłudze iCloud i zarządzanie nimi

Jeśli korzystasz z Backupu w iCloud, nie znajdziesz listy backupów w witrynie iCloud.com. Oto jak znaleźć backupy iCloud na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS, komputerze Mac lub komputerze PC.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 • W systemie iOS 11 lub nowszym albo iPadOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zarządzaj dyskiem > Backupy.
 • Jeśli używasz systemu iOS 10.3, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Stuknij wykres pokazujący zużycie usługi iCloud, a następnie stuknij opcję Zarządzaj dyskiem. 

Stuknij backup, aby wyświetlić jego szczegóły, wybrać informacje do umieszczenia w backupie lub usunąć backup.

Zawartość do backupu możesz wybrać wyłącznie w menu Ustawienia urządzenia, na którym jest przechowywana ta zawartość. Przykładowo możesz wyświetlić backup iPada na telefonie iPhone, ale jeśli chcesz wybrać zawartość z iPada, która ma zostać objęta backupem, możesz to zrobić tylko w menu Ustawienia na iPadzie.

Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij pozycję Apple ID.
 3. Kliknij pozycję iCloud.
 4. Kliknij opcję Zarządzaj.
 5. Wybierz opcję Backupy.

Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij pozycję iCloud.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Wybierz opcję Backupy.

Na komputerze PC:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows
 2. Kliknij przycisk Dysk. 
 3. Wybierz opcję Backup.

Dowiedz się więcej o usuwaniu backupów z usługi iCloud i zarządzaniu nimi za pomocą komputera Mac lub PC.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: