Znajdowanie backupów telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Dowiedz się, jak znaleźć listę backupów systemu iOS lub iPadOS na komputerze Mac, komputerze PC lub urządzeniu z systemem iOS bądź iPadOS. Dowiedz się, między innymi, jak usunąć lub skopiować backup.


Znajdowanie backupów przechowywanych na komputerze Mac lub PC

Oto rzeczy, o których trzeba wiedzieć, aby uniknąć uszkodzenia plików backupów:

 • Finder i aplikacja iTunes zachowują backupy w folderze Backup. Położenie folderu Backup różni się w zależności od systemu operacyjnego. Folder Backup można skopiować, ale nigdy nie należy go przenosić do innego folderu, na dysk zewnętrzny ani dysk sieciowy.
 • Nie należy edytować, zmieniać położenia, zmieniać nazwy ani wyodrębniać zawartości z plików backupów. Na przykład aby odtworzyć urządzenie z przeniesionego pliku backupu, należy przenieść go z powrotem do katalogu Backup; w przeciwnym razie nie zadziała. Backupy służą jako bezpieczna kopia prawie wszystkich danych i ustawień urządzenia. Dlatego choć można wyświetlać zawartość pliku backup lub uzyskiwać do niego dostęp, zawartość jest zwykle przechowywana w formacie, którego nie można odczytać.

Wyszukiwanie folderu backupu na komputerze Mac

Aby znaleźć listę backupów:

 1. Kliknij ikonę lupy  na pasku menu.
 2. Wprowadź lub skopiuj i wklej: ~/Biblioteki/Application Support/MobileSync/Backup/
 3. Naciśnij klawisz Return.
 4. Spośród różnych folderów wybierz folder Backup.

Znajdowanie określonego backupu

Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina lub nowszym:

 1. Otwórz Finder. Kliknij urządzenie.
 2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Zarządzaj backupami, aby wyświetlić listę backupów. Na tym ekranie kliknij prawym przyciskiem myszy określony backup, a następnie wybierz jedną z następujących opcji Pokaż w Finderze, Usuń lub Archiwizuj.
 3. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym albo komputerze PC:

 1. Otwórz program iTunes. Kliknij urządzenie.
 2. Wybierz Preferencje, a następnie kliknij Urządzenia. Na tym ekranie kliknij prawym przyciskiem myszy określony backup, a następnie wybierz jedną z następujących opcji Pokaż w Finderze, Usuń lub Archiwizuj.
 3. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie folderu backupu w systemie Windows 8 lub 10

 1. Znajdź pasek wyszukiwania:
  • W systemie Windows 8 kliknij ikonę lupy w prawym górnym rogu ekranu.
  • W systemie Windows 10 kliknij pasek wyszukiwania obok przycisku Start.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz %appdata%. Jeśli nie widzisz swoich backupów, wpisz %USERPROFILE%.
 3. Naciśnij klawisz Return.
 4. Kliknij dwukrotnie następujące foldery: Apple lub Apple Computer > MobileSync > Backup. 

Usuwanie lub kopiowanie backupów systemu przechowywanych na komputerze Mac lub PC

Nie należy edytować, zmieniać położenia, zmieniać nazwy ani wyodrębniać zawartości z plików backupów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia plików. Możesz utworzyć kopie backupów lub usunąć te kopie, których już nie potrzebujesz.

Kopiowanie backupów systemu w inne miejsce

Jeśli potrzebujesz kopii backupów, możesz znaleźć folder Backup i skopiować cały folder (nie tylko jego część) do innej lokalizacji, np. na dysk zewnętrzny lub do lokalizacji sieciowej.

Program Time Machine kopiuje automatycznie folder Backup, gdy tworzysz backup folderu domowego na komputerze Mac.

Usuwanie backupów

Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina lub nowszym:

 1. Otwórz Finder. Kliknij urządzenie.
 2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Zarządzaj backupami, aby wyświetlić listę backupów. Na tym ekranie kliknij prawym przyciskiem myszy określony backup, a następnie wybierz opcję Usuń lub Archiwizuj.
 3. Kliknij opcję Usuń backup i potwierdź wybór.

Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym albo komputerze PC:

 1. Otwórz program iTunes. Kliknij urządzenie.
 2. Wybierz Preferencje, a następnie kliknij Urządzenia. Na tym ekranie kliknij prawym przyciskiem myszy określony backup, a następnie wybrać opcję Usuń lub Archiwizuj. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij opcję Usuń backup i potwierdź wybór.

Znajdowanie backupów przechowywanych w usłudze iCloud oraz zarządzanie nimi

Jeśli korzystasz z Backupu w iCloud, nie znajdziesz listy backupów w witrynie iCloud.com. Oto jak znaleźć backupy iCloud na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS, komputerze Mac lub komputerze PC.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Stuknij opcję Zarządzaj dyskiem i opcję Backupy.
 3. Stuknij backup, aby wyświetlić jego szczegóły, wybrać informacje do umieszczenia w backupie lub usunąć backup.

Zawartość do backupu możesz wybrać wyłącznie w menu Ustawienia urządzenia, na którym jest przechowywana ta zawartość. Przykładowo możesz wyświetlić backup iPada na telefonie iPhone, ale jeśli chcesz wybrać zawartość z iPada, która ma zostać objęta backupem, możesz to zrobić tylko w menu Ustawienia na iPadzie.

Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij pozycję Apple ID.
 3. Kliknij pozycję iCloud.
 4. Kliknij opcję Zarządzaj.
 5. Wybierz opcję Backupy.

Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij pozycję iCloud.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Wybierz opcję Backupy.

Na komputerze PC:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows
 2. Kliknij przycisk Dysk. 
 3. Wybierz opcję Backup.

Dowiedz się więcej o usuwaniu backupów z usługi iCloud i zarządzaniu nimi za pomocą komputera Mac lub PC.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: