Używanie funkcji AirDrop na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja AirDrop umożliwia błyskawiczne udostępnianie zdjęć, nagrań wideo, dokumentów i innych rzeczy urządzeniom Apple znajdującym się w pobliżu.


Używaj funkcji AirDrop, aby udostępniać i odbierać zawartość, taką jak zdjęcia i dokumenty, z innych urządzeń Apple znajdujących się w pobliżu.

Zanim rozpoczniesz

Zanim rozpoczniesz, sprawdź następujące kwestie:

 • Upewnij się, że osoba, której wysyłasz zawartość, jest w pobliżu oraz w zasięgu funkcji Bluetooth i sieci Wi-Fi.
 • Upewnij się, że obie strony mają włączoną łączność Wi-Fi i Bluetooth. Jeśli któraś ze stron ma włączony Hotspot osobisty, wyłącz go.
 • Upewnij się, że osoba, której wysyłasz zawartość ma ustawioną funkcję AirDrop na odbieranie plików tylko od kontaktów. Jeśli ustawienie odbierania za pomocą funkcji AirDrop u drugiej osoby ma wartość Tylko kontakty i należysz do kontaktów tej osoby, wizytówka musi zawierać Twój adres e-mail lub numer telefonu, aby funkcja AirDrop działała.
 • Jeśli nie należysz do kontaktów tej osoby, trzeba skonfigurować dla tego ustawienia wartość Wszyscy, aby otrzymać plik.

Możesz zmienić to ustawienie odbierania na Tylko kontakty lub Odbieranie wyłączone w dowolnym momencie, aby kontrolować to, kto może zobaczyć Twoje urządzenie i przesyłać Ci zawartość za pomocą funkcji AirDrop.

Zdjęcie zaznaczone do przesłania za pomocą funkcji AirDrop

Udostępnianie zawartości przy użyciu funkcji AirDrop

Funkcja AirDrop umożliwia udostępnianie zawartości z aplikacji, takich jak Zdjęcia, Safari, Kontakty i wiele innych. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację, stuknij opcję Udostępnij lub ikonę ikona udostępniania. Jeśli udostępniasz zdjęcie z aplikacji Zdjęcia, możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo i wybrać wiele zdjęć.
 2. Stuknij nazwę znajdującego się w pobliżu użytkownika funkcji AirDrop, któremu chcesz udostępnić zawartość. Możesz również przesyłać zawartość za pomocą funkcji AirDrop między swoimi urządzeniami Apple. Użytkownik funkcji AirDrop lub Twoje inne urządzenie jest niewidoczne? Dowiedz się, co zrobić.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający prośbę o zaakceptowanie lub odrzucenie zdjęcia przesłanego za pomocą funkcji AirDrop

Odbieranie zawartości przy użyciu funkcji AirDrop

Gdy ktoś udostępni Ci zawartość za pomocą funkcji AirDrop, zobaczysz komunikat z podglądem zawartości. Możesz wówczas stuknąć opcję Przyjmij lub Odrzuć.

W razie stuknięcia opcji Przyjmij zawartość jest odbierana w aplikacji, z której ją wysłano. Zdjęcia pojawią się więc w aplikacji Zdjęcia, a witryny internetowe w przeglądarce Safari. Łącza do aplikacji są otwierane w sklepie App Store, co umożliwia pobranie lub kupienie aplikacji.

Jeśli za pomocą funkcji AirDrop udostępniasz zawartość sobie, na przykład udostępniasz zdjęcie z telefonu iPhone dla komputera Mac, opcje Przyjmij i Odrzuć nie są wyświetlane. Zawartość jest wysyłana na dane urządzenie automatycznie. Upewnij się tylko, że oba urządzenia są zalogowane za pomocą tego samego konta Apple ID.

Wybieranie, kto może przesyłać Ci zawartość za pomocą funkcji AirDrop

Wybierz, kto może widzieć Twoje urządzenie i przesyłać Ci zawartość za pomocą funkcji AirDrop.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > AirDrop. 
Opcja Wszyscy zaznaczona w ustawieniach funkcji AirDrop

 

Opcje funkcji AirDrop możesz też ustawiać w centrum sterowania. W tym celu:

 1. Na telefonie iPhone X lub nowszym przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć centrum sterowania. Na telefonie iPhone 8 lub starszym przesuń palcem w górę od dołu ekranu.
 2. Mocno naciśnij lub dotknij i przytrzymaj kartę ustawień sieci w lewym górnym rogu.
  Centrum sterowania na telefonie iPhone
 3. Stuknij ikonę funkcji AirDrop ikona AirDrop.
 4. Następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Odbieranie wyłączone: żądania funkcji AirDrop nie będą odbierane. 
  • Tylko kontakty: tylko osoby znajdujące się w kontaktach będą widzieć Twoje urządzenie.
  • Wszyscy: wszystkie urządzenia z systemem iOS znajdujące się w pobliżu i korzystające z funkcji AirDrop będą widzieć Twoje urządzenie.

Jeśli widzisz opcję Odbieranie wyłączone i nie możesz jej stuknąć w celu zmiany, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność > Dozwolone aplikacje i upewnij się, że funkcja AirDrop jest włączona.

Data publikacji: