Korzystanie z powiadomień na komputerze Mac

Powiadomienia z aplikacji są niezwykle przydatne. Zobaczysz je w prawym górnym rogu ekranu. Dowiedz się, jak dostosować alerty i korzystać z funkcji takich, jak centrum powiadomień i Nie przeszkadzać.

Centrum powiadomień

        Centrum powiadomień

Korzystanie z centrum powiadomień

W centrum powiadomień są wyświetlane powiadomienia, takie jak alerty kalendarza i informacje o nieodebranych połączeniach FaceTime. Centrum powiadomień zapewnia także szybki dostęp do widżetów wyświetlających informacje z aplikacji.

Aby otworzyć centrum powiadomień, kliknij ikonę centrum powiadomień w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz czynność, którą chcesz wykonać:

  • Dodawanie i usuwanie widżetów: kliknij kartę Dzisiaj, a następnie opcję Edytuj widoczną u dołu ekranu oraz ikonęprzycisk Dodaj lub przycisk Usuń.
  • Zmiana kolejności widżetów: kliknij kartę Dzisiaj i opcję Edytuj widoczną u dołu ekranu, a następnie przeciągnij widżet w nowe miejsce.
  • Pobieranie widżetów: kliknij kolejno kartę Dzisiaj, opcję Edytuj widoczną u dołu ekranu i pozycję App Store. 
  • Wyświetlanie nieodebranych połączeń: kliknij opcję Powiadomienia. 
  • Szybki dostęp do funkcji Nie przeszkadzaćNight Shift: przesuń w dół, a następnie kliknij przycisk włączenia/wyłączenia.

Dowiedz się, jak zachować wyniki działania funkcji Siri w centrum powiadomień. 

Włączanie, wyłączanie i dostosowywanie alertów

  1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Powiadomienia.
  2. Wybierz aplikację z kolumny po lewej stronie.
  3. Wybierz opcję Banery lub Alerty. Aby wyłączyć alerty z aplikacji, wybierz opcję Brak.

W przypadku niektórych aplikacji dostępne są dźwięki, plakietki oraz inne opcje powiadomień.

Opcje powiadomień w oknie preferencji Powiadomienia

Korzystanie z funkcji Nie przeszkadzać

Funkcja Nie przeszkadzać pozwala wyciszyć połączenia przychodzące i powiadomienia. Funkcja włącza się automatycznie po podłączeniu komputera Mac do telewizora lub projektora. Aby określić, kiedy funkcja Nie przeszkadzać ma być włączana i wyłączana, wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Powiadomienia. 

Funkcja Nie przeszkadzać w oknie preferencji Powiadomienia

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o powiadomieniach, kliknij przycisk Pomoc w oknie preferencji Powiadomienia.

Data publikacji: