Odtwarzanie dźwięku w formacie Dolby Atmos lub dźwięku przestrzennego na urządzeniu Apple TV

Urządzenie Apple TV jest w stanie zapewnić najlepszą jakość dźwięku obsługiwaną przez system rozrywki domowej. Dowiedz się, które formaty audio są obsługiwane na urządzeniu Apple TV, a także jaką konfigurację trzeba wykonać, aby odtwarzać dźwięk w najwyższej jakości.

Formaty audio obsługiwane na urządzeniu Apple TV

Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD automatycznie odtwarzają dźwięk w najwyższej jakości obsługiwanej przez konfigurację systemu rozrywki domowej i dostępnej dla oglądanej zawartości.

Jeśli system rozrywki domowej nie obsługuje formatu audio wybranego automatycznie przez urządzenie Apple TV, format ten można zmienić ręcznie. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wideo i dźwięk > Format audio i włącz opcję Zmień format. Możesz teraz wybrać następujące opcje:

  • Dolby Digital 5.1: odtwarza dźwięk na wielu głośnikach i subwooferze, tak jak w konfiguracji głośników 5.1.
  • Stereo: obsługiwana jakość dźwięku dla wszystkich telewizji, filmów i programów TV, która odtwarza dźwięk przez prawy i lewy kanał.

Konfiguruj format Dolby Atmos

Na urządzeniu Apple TV 4K z najnowszą wersją systemu tvOS możesz odtwarzać dźwięk w formacie Dolby Atmos, który zapewnia niesamowite wrażenia dźwiękowe poprzez poruszanie dźwiękiem wokół Ciebie w trójwymiarowej przestrzeni.

Aby odtwarzać filmy i programy TV w formacie Dolby Atmos na urządzeniu Apple TV 4K, skonfiguruj system rozrywki domowej pod kątem dźwięku wysokiej jakości. Konfiguracje, których możesz użyć, to:

  • Jeden lub dwa głośniki HomePod
  • Telewizor obsługujący dźwięk w formacie Dolby Atmos
  • Listwa dźwiękowa obsługująca format Dolby Atmos
  • Odbiornik AV z włączonym formatem Dolby Atmos

Niektóre odbiorniki AV i listwy dźwiękowe innych firm mogą wymagać uaktualnienia oprogramowania sprzętowego w celu obsługiwania formatu Dolby Atmos. Odwiedź witrynę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się, jak skonfigurować dźwięk swojego kina domowego z jednym lub dwoma głośnikami HomePod pod kątem obsługi formatu Dolby Atmos. Możesz też wykonać następujące kroki w celu skonfigurowania formatu Dolby Atmos na urządzeniu Apple TV 4K ze zgodną listwą dźwiękową lub zgodnym odbiornikiem AV:

  1. Upewnij się, że urządzenie Apple TV 4K jest podłączone bezpośrednio do wejścia HDMI w listwie dźwiękowej lub odbiorniku AV za pomocą kabla HDMI. Większość telewizorów nie obsługuje przesyłania sygnału w trybie Dolby Atmos pass-through do listew dźwiękowych i odbiorników*.
  2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do wyjścia HDMI w listwie dźwiękowej lub odbiorniku AV. Następnie podłącz drugi koniec kabla HDMI do wejścia HDMI w telewizorze.

* Niektóre listwy dźwiękowe i odbiorniki AV obsługują format Dolby Atmos, ale nie obsługują takich formatów wideo, jak HDR10 czy Dolby Vision. W takim przypadku można albo podłączyć urządzenie Apple TV 4K do listwy dźwiękowej lub odbiornika AV, aby odtwarzać dźwięk w formacie Dolby Atmos, albo podłączyć urządzenie Apple TV 4K do telewizora, aby oglądać wideo w formacie HDR i Dolby Vision. Aby korzystać zarówno z formatu Dolby Atmos, jak i formatów wideo wysokiej jakości, musisz mieć telewizor albo odbiornik AV lub listwę dźwiękową obsługujące zarówno format Dolby Atmos, jak i formaty wideo wysokiej jakości. Urządzenie Apple TV 4K używa wysokoprzepustowej odmiany formatu Dolby Atmos, która nie działa przez połączenia ARC.

Sprawdzanie, czy format Dolby Atmos jest skonfigurowany

Na urządzeniu Apple TV 4K wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wideo i dźwięk i wybierz opcję Format audio. W obszarze Dźwięk imersyjny sprawdź, czy format Dolby Atmos jest włączony. Jeśli nie widzisz opcji Dźwięk imersyjny i Dolby Atmos, konieczna może być zmiana konfiguracji systemu rozrywki domowej. Jeśli używasz kina domowego z głośnikami HomePod jako domyślnego wyjścia audio, format Dolby Atmos jest już skonfigurowany, a opcja Dźwięk imersyjny nie będzie widoczna w Ustawieniach.

W informacjach o dźwięku niektórych elementów zawartości obsługiwanych przez format Dolby Atmos jest wyświetlane logo Dolby Atmos.

  • Jeśli oglądasz zawartość w serwisie Apple TV+: naciśnij Menu na pilocie Apple TV i znajdź ikonę logo Dolby Atmos.
  • Jeśli oglądasz zawartość w aplikacji iTunes Movies lub aplikacji innej firmy: przesuń palcem w dół po powierzchni dotykowej pilota Apple TV. Odszukaj ikonę logo Dolby Atmos w informacjach.

Nie można odtwarzać dźwięku w formacie Dolby Atmos, jeśli opcja Szybki start jest wyłączona w Ustawieniach. Aby to sprawdzić, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aplikacje > Filmy i programy TV iTunes > Szybki start.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: