Odtwarzanie dźwięku w formacie Dolby Atmos lub dźwięku przestrzennego na urządzeniu Apple TV

Urządzenie Apple TV jest w stanie zapewnić najlepszą jakość dźwięku obsługiwaną przez system rozrywki domowej. Dowiedz się, które formaty audio są obsługiwane na urządzeniu Apple TV oraz jaką konfigurację trzeba wykonać, aby odtwarzać dźwięk w najwyższej jakości.

Formaty audio obsługiwane na urządzeniu Apple TV

Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD automatycznie odtwarzają dźwięk w najwyższej jakości obsługiwanej przez konfigurację systemu rozrywki domowej i dostępnej dla oglądanej zawartości.

Jeśli system rozrywki domowej nie obsługuje formatu audio wybranego automatycznie przez urządzenie Apple TV, format ten można zmienić ręcznie. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wideo i dźwięk > Format audio i włącz opcję Zmień format. Możesz teraz wybrać następujące opcje:

  • Dolby Digital 5.1: odtwarza dźwięk na wielu głośnikach i subwooferze, tak jak w konfiguracji głośników 5.1.
  • Stereo: obsługiwana jakość dźwięku dla wszystkich telewizji, filmów i programów TV, która odtwarza dźwięk przez prawy i lewy kanał.

Konfiguruj format Dolby Atmos

Na urządzeniu Apple TV 4K z systemem tvOS 12 możesz odtwarzać dźwięk w formacie Dolby Atmos, który zapewnia niesamowite wrażenia dźwiękowe przez poruszanie dźwiękiem wokół Ciebie w trójwymiarowej przestrzeni.

Aby odtwarzać filmy i programy TV w formacie Dolby Atmos na urządzeniu Apple TV 4K, skonfiguruj system rozrywki domowej pod kątem dźwięku wysokiej jakości. Konfiguracje, których możesz użyć to:

Niektóre odbiorniki AV i listwy dźwiękowe innych firm mogą wymagać uaktualnienia oprogramowania sprzętowego w celu obsługiwania formatu Dolby Atmos. Odwiedź witrynę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Następnie wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować format Dolby Atmos na urządzeniu Apple TV 4K:

  1. Upewnij się, że urządzenie Apple TV 4K jest podłączone bezpośrednio do wejścia HDMI w listwie dźwiękowej lub odbiorniku AV za pomocą kabla HDMI. Większość telewizorów nie obsługuje przesyłania sygnału w trybie Dolby Atmos pass-through do listew dźwiękowych i odbiorników*.
  2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do wyjścia HDMI w listwie dźwiękowej lub odbiorniku AV. Następnie podłącz drugi koniec kabla HDMI do wejścia HDMI w telewizorze.

* Niektóre listwy dźwiękowe i odbiorniki AV obsługują format Dolby Atmos, ale nie obsługują takich formatów wideo, jak HDR10 i Dolby Vision. W takim przypadku można albo podłączyć urządzenie Apple TV 4K do listwy dźwiękowej lub odbiornika AV, aby odtwarzać dźwięk w formacie Dolby Atmos, albo podłączyć urządzenie Apple TV 4K do telewizora, aby oglądać wideo w formacie HDR i Dolby Vision. Aby móc korzystać zarówno z formatu Dolby Atmos, jak i formatów wideo wysokiej jakości, musisz mieć telewizor albo odbiornik AV lub listwę dźwiękową obsługujące zarówno format Dolby Atmos, jak i formaty wideo wysokiej jakości. Urządzenie Apple TV 4K używa wysokoprzepustowej odmiany formatu Dolby Atmos, która nie działa przez połączenia ARC.

Sprawdzanie, czy format Dolby Atmos jest skonfigurowany

Na urządzeniu Apple TV 4K wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wideo i dźwięk i wybierz opcję Format audio. W obszarze Dźwięk imersyjny sprawdź, czy format Dolby Atmos jest włączony. Jeśli nie widzisz opcji Dźwięk imersyjny i Dolby Atmos, konieczna może być zmiana konfiguracji systemu rozrywki domowej.

Możesz to też sprawdzić podczas oglądania zawartości obsługującej format Dolby Atmos. Wystarczy przesunąć palcem w dół po powierzchni Touch pilota Apple TV Remote. W obszarze Informacje poszukaj ikony  .

Nie można odtwarzać dźwięku w formacie Dolby Atmos, jeśli opcja Szybki start jest wyłączona w Ustawieniach. Aby to sprawdzić, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aplikacje > Filmy i programy TV iTunes > Szybki start.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: