Baterie w notebookach Mac

Dowiedz się, jak optymalizować czas pracy notebooka Mac na baterii, rozwiązywać problemy związane z baterią i korzystać z usług serwisowania.

Omówienie baterii w notebookach Mac

MacBooki, MacBooki Air i MacBooki Pro są wyposażone w baterie litowo-polimerowe, które zapewniają maksymalną wydajność, zajmując przy tym niewiele miejsca. Aby zrozumieć technologię stosowaną w bateriach i zagadnienia związane z ich wydajnością, warto poznać podstawową terminologię dotyczącą baterii:

 • Liczba cykli: oczekiwany czas pracy baterii określa się w liczbie cykli. Liczba ta reprezentuje sumę pełnych i częściowych cykli rozładowania w ciągu całego okresu eksploatacji baterii. Limit liczby cykli dla danego komputera można sprawdzić w artykule Określanie liczby cykli baterii notebooków Mac.
 • Pełny poziom naładowania: oznacza mierzoną w miliamperogodzinach (mAh) ilość energii, którą można przechowywać w baterii, pomniejszoną o energię niezbędną do wyłączenia urządzenia. Wartość ta obniża się w miarę spadku wydajności baterii ze względu na zużycie i wiek.
 • Pozostały poziom naładowania: ta liczba reprezentuje pozostałą ilość energii w baterii mierzoną w miliamperogodzinach (mAh). Używanie komputera bez podłączonego zasilania sieciowego powoduje obniżanie tej wartości, ponieważ energia jest pobierana z baterii.
 • Zużyta/wyczerpana: części eksploatacyjne to podzespoły, które wyczerpują się w miarę upływu czasu ze względu na zużycie ich elementów wewnętrznych. Baterie — ze względu na ich składniki chemiczne — są uważane za części eksploatacyjne (zużywające się), które z czasem tracą swoją zdolność do przechowywania energii. Jeśli liczba cykli baterii przekracza oczekiwany limit, bateria jest uznawana za zużytą.
 • Uszkodzone: baterie są uznawane za uszkodzone, jeśli przestają działać ze względu na wady materiałowe lub wykonawcze albo wady fabryczne. Uszkodzone baterie są objęte roczną ograniczoną gwarancją Apple oraz przedłużonymi umowami serwisowymi.
 • Obciążenie: ilość operacji wykonywanych przez zadania. Niektóre energochłonne procesy zwiększają obciążenie baterii, czego wynikiem jest skrócony czas pracy na cykl ładowania.

Pierwsza konfiguracja komputera Mac

Gdy konfigurujesz komputer Mac pierwszy raz, niektóre działania, takie jak konfigurowanie aplikacji Mail i Zdjęcia, pobieranie plików z usługi iCloud i indeksowanie plików w funkcji Spotlight, mogą zwiększyć zapotrzebowanie energetyczne komputera ponad poziom wymagany podczas codziennego użytkowania. 

Jeśli w ramach procesu konfiguracji musisz przesłać bardzo dużą ilość danych przez sieć Wi-Fi, ukończenie tego procesu może zająć kilka dni. W tym czasie najlepiej pozostawić komputer podłączony do źródła zasilania. Gdy konfiguracja dobiegnie końca, czas pracy baterii powinien odzwierciedlać normalne użytkowanie komputera Mac.

Menu stanu baterii

Podstawowym źródłem informacji o stanie baterii jest menu stanu baterii. Znajdziesz w nim poziom naładowania baterii i informacje, czy jest ona obecnie ładowana. To menu jest wyświetlane w prawej części paska menu:

Menu stanu baterii informuje też, czy wyświetlacz lub używane aplikacje zużywają znaczną ilość energii. Jeśli pod nagłówkiem Zużywają znaczącą ilość energii widnieje pozycja Jasność wyświetlacza, kliknij ją, a jasność wyświetlacza zostanie zmniejszona do 75%. Rozważ też zamknięcie aplikacji, które są wymienione jako zużywające znaczącą ilość energii baterii.

Aby sprawdzić stan baterii, przytrzymaj naciśnięty klawisz Option i kliknij ikonę baterii na pasku menu. Spowoduje to wyświetlenie menu stanu baterii. Zostanie wyświetlony jeden z następujących wskaźników stanu:

 • Normalny: bateria działa normalnie. 
 • Wymień wkrótce: bateria działa normalnie, ale pozwala zachować mniej energii, niż gdy była nowa. Należy monitorować stan baterii, okresowo sprawdzając menu stanu baterii.
 • Wymień teraz: bateria działa normalnie, ale pozwala zachować znacznie mniej energii, niż gdy była nowa. Możesz dalej bezpiecznie korzystać z komputera, ale jeśli obniżona pojemność baterii utrudnia Ci pracę, zanieś komputer do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple.
 • Wymaga naprawy: bateria nie działa prawidłowo. Możesz bezpiecznie korzystać z komputera Mac, gdy jest on podłączony do odpowiedniego zasilacza, ale jak najszybciej zanieś komputer do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple.

Istnieją wprawdzie aplikacje innych firm udostępniające raporty na temat stanu baterii, ale dane prezentowane przez te aplikacje mogą nie być dokładne i nie stanowią wiarygodnego wskazania rzeczywistego krótszego czasu pracy urządzenia. Zalecamy korzystanie z informacji dostępnych w menu stanu baterii (opisanym powyżej). 

Optymalizowanie czasu pracy baterii

Czas pracy baterii notebooka zależy od jego konfiguracji i sposobu używania. Poniżej przedstawiono kilka prostych ustawień i czynności, które pozwolą zmaksymalizować wydajność baterii MacBooka, MacBooka Air lub MacBooka Pro.

Preferencje systemowe Oszczędzanie energii

Okienko Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych zawiera opcje umożliwiające poprawę wydajności baterii notebooka Mac w czasie bezczynności. Możesz na przykład skonfigurować przechodzenie ekranu w stan uśpienia w razie bezczynności. Powoduje to tymczasowe wyłączenie podświetlenia, co pozwala znacznie poprawić wydajność baterii.

Usunięcie zaznaczenia opcji „Włącz funkcję Power Nap przy zasilaniu z baterii” też pozwala wydłużyć czas pracy baterii.

Na MacBookach Pro (2016 r.) jasność wyświetlacza jest zmieniana na 75% po odłączeniu komputera od zasilania, jeśli jest włączona opcja Lekko przygaszaj monitor przy zasilaniu z baterii.

Powyższy przykład pochodzi z systemu OS X Mountain Lion 10.8.4. Pewne funkcje, na przykład Automatyczne przełączanie grafiki i Power Nap, są dostępne tylko w przypadku niektórych notebooków Mac i wersji systemu macOS.

Dostosowywanie jasności wyświetlacza i podświetlenia klawiatury

Zmieniając ustawienia wbudowanej klawiatury notebooka Mac, możesz automatycznie oszczędzać energię baterii:

 • Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Klawiatura. Włącz ustawienie „Dostosuj jasność klawiatury przy słabym oświetleniu”, aby podświetlenie klawiatury było automatycznie dostosowywane do panujących warunków.
 • W sekcji Klawiatura w Preferencjach systemowych możesz też ustawić wyłączanie podświetlenia klawiatury po określonym czasie nieaktywności.

Dodatkowo możesz korzystać z klawiszy F5 i F6, aby ręcznie dostosowywać jasność podświetlenia klawiatury. Ustawienie możliwie najmniejszej jasności przy zachowaniu widoczności klawiszy pozwala wydłużyć czas pracy baterii. 

Jasność wyświetlacza ma bardzo duży wpływ na czas pracy baterii. Włączenie automatycznego dostosowywania tego parametru pozwala znacznie wydłużyć ten czas.Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Wyświetlacze. Włącz ustawienie „Dostosowuj jasność automatycznie”, aby podświetlenie wyświetlacza dopasowywało się do warunków otoczenia.

Korzystając z menu stanu baterii, możesz szybko zmniejszyć jasność wyświetlacza do 75%. W menu stanu baterii wybierz opcję Jasność wyświetlacza pod nagłówkiem Zużywają znaczącą ilość energii.

Aby ręcznie dostosować jasność wyświetlacza do komfortowego poziomu, użyj klawiszy F1 i F2.

MacBook Pro z paskiem Touch Bar

Na nowym MacBooku Pro możesz szybko dostosowywać jasność wyświetlacza, wybierając ikonę na pasku Control Strip z prawej strony paska Touch Bar. Aby uzyskać dostęp do przycisków zmieniających jasność podświetlenia klawiatury, wybierz ikonę  na pasku Control Strip:

Gdy ten pasek rozwinie się, możesz wybrać ikonę    w celu edytowania jasności wyświetlacza lub używać ikon  i  w celu dostosowania podświetlenia klawiatury:

Wydajność grafiki i jej wpływ na czas pracy baterii

Notebooki MacBook Pro (15-calowe) i MacBook Pro (17-calowe) zwykle są wyposażone w dwa procesory graficzne (GPU). Te podzespoły mogą być opisane jako oddzielny i zintegrowany procesor graficzny.

Oddzielny procesor graficzny zazwyczaj oferuje dużą wydajność, ale pobiera więcej energii. Zintegrowany procesor graficzny zapewnia optymalny czas pracy baterii, jednak zwykle nie ma takiej wydajności, jak oddzielny układ GPU.

W celu uzyskania optymalnej wydajności baterii należy korzystać ze zintegrowanego procesora graficznego. W poniższych artykułach omówiono czynności pozwalające korzystać z poszczególnych procesorów graficznych oraz podano informacje o możliwych przyczynach nieoczekiwanego użycia oddzielnego procesora graficznego:

Wyłączanie funkcji i technologii zużywających energię

Notebooki Mac są wyposażone w szereg zintegrowanych technologii, które mogą mieć duży wpływ na zużycie energii z baterii.

 • Jeśli nie potrzebujesz połączenia z siecią Wi-Fi lub Bluetooth, możesz wyłączyć funkcje AirPort i Bluetooth za pomocą ikon na pasku menu lub w Preferencjach systemowych. W ten sposób możesz zmniejszyć zużycie energii.
 • Energię mogą też zużywać zewnętrzne urządzenia USB, FireWire i ThunderBolt oraz karty SD i ExpressCard dodane do notebooka. W celu uzyskania optymalnego czasu pracy baterii należy je odłączyć.
 • Wyjęcie płyty CD lub DVD ze zintegrowanego napędu SuperDrive (jeśli notebook jest w niego wyposażony) zapobiega okresowemu rozpędzaniu napędu.

Rozwiązywanie problemów z bateriami

Aby w prosty sposób rozpocząć rozwiązywanie problemów z baterią, warto skorzystać z wbudowanych funkcji diagnostycznych notebooka Mac. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w tych artykułach:

Jeśli Diagnostyka Apple zgłasza, że bateria wymaga serwisowania, i podaje kod referencyjny PPT004, ten problem należy najpierw potwierdzić, uruchamiając internetową wersję Diagnostyki Apple, która korzysta z najnowszych informacji diagnostycznych. W tym celu wyłącz komputer Mac, wybierając polecenie Wyłącz z menu Apple (). Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac. Natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Option+D, aż zostanie uruchomiona Diagnostyka Apple.

Jeśli uruchomienie Diagnostyki Apple przez Internet potwierdzi występowanie problemu, skontaktuj się z firmą Apple lub zanieś komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store. Dowiesz się tam, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

Jeśli Diagnostyka Apple ani program Apple Hardware Test nie znajdą żadnych problemów, zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rozwiązywania problemów z baterią.

Czas pracy baterii jest krótki

 1. Poczekaj, aż notebook Mac zakończy początkową konfigurację. Gdy używasz komputera Mac pierwszy raz, niektóre działania, takie jak konfigurowanie aplikacji Mail i Zdjęcia, pobieranie plików z usługi iCloud i indeksowanie plików w funkcji Spotlight, mogą zwiększyć zapotrzebowanie energetyczne komputera ponad poziom wymagany podczas codziennego użytkowania. Jeśli w ramach takiej konfiguracji musisz pobrać bardzo dużą ilość danych, to może minąć kilka dni, zanim wydajność baterii wróci do normy.
 2. Sprawdź, jaki powinien być czas pracy baterii danego produktu. Oczekiwany czas pracy baterii zależnie od użycia można sprawdzić w witrynie Dane techniczne firmy Apple. Artykuły z danymi technicznymi produktów zawierają wartości dotyczące trybu gotowości oraz używania Internetu przez połączenie bezprzewodowe.
 3. Sprawdź, jak można wyeliminować najczęstsze przyczyny wyczerpywania się baterii:
 • Zoptymalizuj czas pracy baterii, korzystając z informacji w części Optymalizowanie czasu pracy baterii wyżej w tym artykule.
 • Dowiedz się, jak aplikacje mogą wpływać na wydajność komputera Mac. Niektóre aplikacje, takie jak przeglądarki, oprogramowanie do edycji wideo i gry, mogą zwiększać zapotrzebowanie energetyczne komputera. Regularnie sprawdzaj dostępność uaktualnień oprogramowania. Zdecydowanie zalecamy używanie najnowszych wersji.
 • Skonfiguruj oprogramowanie do automatycznego tworzenia backupu i synchronizowania danych w taki sposób, aby było uruchamiane tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do zasilania, albo jego działanie było wstrzymywane, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej określonej wartości.
 • Sprawdź, czy w Monitorze aktywności są wyświetlane nieprawidłowo działające procesy. Jest to szczególnie ważne po zainstalowaniu uaktualnienia oprogramowania lub nowego systemu operacyjnego. Instalowanie uaktualnień jest ważne, ponieważ pozwala zagwarantować optymalną wydajność wszystkich aplikacji.
 • Jeśli po zoptymalizowaniu wydajności komputera i odszukaniu nieprawidłowo działających procesów nadal występują problemy z czasem pracy baterii, przeprowadź test przy użyciu trybu bezpiecznego. Tryb bezpieczny ogranicza liczbę elementów aktywnych w systemie i umożliwia wykonanie testów w ograniczonym środowisku. Jeśli czas pracy baterii wydłuża się w trybie bezpiecznym, może być konieczne zindentyfikowanie problematycznego oprogramowania, które jest wyłączone w trybie bezpiecznym, i ustalenie, jakie jest zużycie energii poza trybem bezpiecznym.

Bateria nie jest ładowana

Upewnij się, że zasilacz zapewnia moc odpowiednią dla komputera. Zasilacz o niższej mocy niż wymagana przez komputer może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu naładowania komputera.

Aby uzyskać pomoc w zidentyfikowaniu właściwego zasilacza, zapoznaj się z artykułem Dobieranie zasilacza i przewodu zasilania do notebooka Mac. Dodatkowe procedury rozwiązywania problemów z zasilaczami znajdziesz w artykule Komputery przenośne Apple: rozwiązywanie problemów dotyczących zasilaczy MagSafe. Jeśli problem nadal występuje, zresetuj kontroler zarządzania systemem (SMC).

Bateria nie jest ładowana do poziomu 100%

Niekiedy wskaźnik stanu naładowania baterii w systemie macOS nie osiąga wartości 100% (pełnego naładowania) — nawet po pozostawieniu zasilacza podłączonego przez długi czas. Może się wydawać, że ładowanie baterii zatrzymało się na poziome 93–99%. Takie zachowanie jest normalne i pozwala wydłużyć ogólną żywotność baterii.

Bateria nie jest rozpoznawana

Jeśli bateria w MacBooku, MacBooku Air lub MacBooku Pro zostanie całkowicie wyczerpana, przełączy się w stan niskiego poboru energii, aby zachować możliwość naładowania się w przyszłości.

W takiej sytuacji podłącz notebooka Mac do zasilania sieciowego i pozwól mu ładować się przez co najmniej pięć minut. Jeśli ekran Podłącz do zasilania nie zniknie po pięciu minutach ładowania, zresetuj kontroler zarządzania systemem (SMC)

Nie jest wyświetlane ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Jeśli przy niskim poziomie naładowania baterii (15% lub mniej) nie jest wyświetlane ostrzeżenie, może to być spowodowane wyłączeniem ikony baterii na pasku menu. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć pokazywanie stanu baterii w menu:

 1. Otwórz Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Oszczędzanie energii.
 3. Zaznacz pole wyboru „Pokazuj status baterii na pasku menu”.

Na komputerach przenośnych z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym ostrzeżenie o niskim poziomie energii baterii pojawia się w momencie, gdy bateria ma energię na jeszcze około 10 minut pracy. Natomiast w przypadku wcześniejszych wersji systemu OS X ostrzeżenie jest wyświetlane przy wartości 15% lub mniejszej.

Serwisowanie baterii w notebooku Mac

W przypadku MacBooków, MacBooków Air i MacBooków Pro z wbudowanymi bateriami wymianę baterii powinien przeprowadzać tylko Autoryzowany Serwis Apple lub sklep detaliczny Apple Store. Próba samodzielnej wymiany wbudowanej baterii może spowodować uszkodzenie sprzętu, a takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.

Poniższe komputery Mac mają baterie wbudowane:

 • MacBook (13-calowy, koniec 2009 r.) i nowsze modele 
 • MacBook (Retina, 12-calowy, początek 2015 r.) i nowsze modele
 • Wszystkie modele MacBooka Air
 • Wszystkie modele MacBooka Pro z wyświetlaczem Retina
 • MacBook Pro (13-calowy, połowa 2009 r.) i nowsze modele, MacBook Pro (15-calowy, połowa 2009 r.) i nowsze modele 

Większość starszych notebooków Mac zawiera baterie, które można wymienić samodzielnie. W celu uzyskania pomocy przy naprawie baterii wymienialnej skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Apple lub sklepem detalicznym Apple Store.

Informacje o gwarancji na baterie

Roczna ograniczona gwarancja Apple obejmuje wymianę uszkodzonej baterii. Jeśli masz kupiony plan AppleCare Protection Plan dla notebooka Mac, firma Apple bezpłatnie wymieni baterię notebooka, jeśli zachowuje ona mniej niż 80% swej pierwotnej pojemności. Jeśli nie masz planu ochrony, możesz wymienić baterię odpłatnie. 

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: