Uzyskaj pomoc dotyczącą baterii notebooka Mac

Dowiedz się, jak optymalizować czas pracy baterii notebooka Mac, rozwiązywać problemy związane z baterią i korzystać z usług serwisowania.

Optymalizacja czasu pracy baterii

Czas pracy baterii notebooka zależy od jego konfiguracji i sposobu używania. Oto kilka ustawień i czynności, które można wykonać, aby maksymalnie wykorzystać baterię komputera.

Sprawdź preferencje baterii

Panel Bateria w Preferencjach systemowych zawiera ustawienia, które pomagają wydłużyć czas pracy baterii w notebooku Mac. Aby wyświetlić ustawienia baterii, wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Bateria lub Oszczędzanie energii, a następnie na pasku bocznym wybierz kartę Bateria. 

Opcje baterii w panelu Bateria okna Preferencje systemowe

Powyższy przykład pochodzi z systemu macOS Monterey. Niektóre funkcje, na przykład Automatyczne przełączanie grafiki i Power Nap, są dostępne tylko w przypadku niektórych notebooków Mac i wersji systemu macOS.

Aby uzyskać maksymalny czas pracy baterii, użyj następujących ustawień:

 • Włącz opcję „Lekko przygaszaj monitor przy zasilaniu z baterii.” To ustawienie umożliwia dostosowanie jasności wyświetlacza komputera Mac do 75% po odłączeniu komputera od zasilania.
 • Wyłącz opcję „Włącz funkcję Power Nap przy zasilaniu z baterii.” To ustawienie uniemożliwia komputerowi Mac sprawdzanie poczty lub innych aktualizacji iCloud podczas uśpienia, co wydłuża czas czuwania.
 • Włącz opcję „Automatyczne przełączanie kart graficznych.” To ustawienie pozwala modelom MacBook Pro z wieloma procesorami graficznymi automatycznie przełączać się między nimi, aby zmaksymalizować czas pracy baterii.
 • Włącz „Tryb niskiego zużycia energii.” To ustawienie zmniejsza zużycie energii, co pozwala wydłużyć czas pracy baterii.

Dostosowanie jasności wyświetlacza

Domyślnie wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność, aby oszczędzać energię. Jeśli wyłączysz jasność automatyczną, musisz później włączyć ją z powrotem, aby wydłużyć czas pracy baterii. Aby automatycznie ustawić jasność, wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Monitory, a następnie włącz opcję „Dostosowuj jasność automatycznie”. Dowiedz się, jak dostosować jasność ręcznie.

Sprawdzanie kondycji baterii

Kondycję baterii możesz sprawdzić w preferencjach baterii lub w menu statusu baterii:

 • W systemie macOS Big Sur lub nowszym wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Bateria, wybierz pozycję Bateria na pasku bocznym, a następnie kliknij pozycję Kondycja baterii.
 • W systemie macOS Catalina lub starszym przytrzymaj klawisz Option i kliknij ikonę baterii na pasku menu, aby wyświetlić menu statusu baterii.

Zostanie wyświetlony jeden z następujących wskaźników stanu:

 • Normalny: bateria działa normalnie. 
 • Zalecany serwis: bateria jest w stanie przechować mniej ładunku, niż gdy była nowa, lub nie działa normalnie. Można nadal bezpiecznie używać komputera Mac, jednak należy dostarczyć go do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple w celu przeprowadzenia oceny baterii.

Aby uzyskać serwis baterii, skontaktuj się z firmą Apple.

We wcześniejszych wersjach systemu macOS jako stan baterii mogą być wyświetlane komunikaty Wymień wkrótce, Wymień teraz lub Wymaga naprawy, gdy bateria przechowuje mniej ładunku, niż gdy była nowa, lub wymaga serwisowania. Jeśli obniżona pojemność baterii utrudnia Ci pracę, skorzystaj z pomocy sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple w celu przeprowadzenia oceny baterii.

Uwaga: istnieją wprawdzie aplikacje innych firm udostępniające raporty na temat stanu baterii, ale dane prezentowane przez te aplikacje mogą nie być dokładne i nie stanowią wiarygodnego wskazania rzeczywistego krótszego czasu pracy urządzenia. Zalecamy korzystanie z informacji dostępnych w menu statusu baterii (opisanym powyżej).  

Diagnozowanie problemów z baterią

Dowiedz się, jak sprawdzić sprzęt, rozpoznać aplikacje lub funkcje przyczyniające się do dużego zużycia energii i rozwiązać problemy z ładowaniem.

Uruchom diagnostykę

Aby w prosty sposób rozpocząć rozwiązywanie problemów z baterią, warto skorzystać z wbudowanych funkcji diagnostycznych notebooka Mac. Dowiedz się, jak używać Diagnostyki Apple na komputerach Mac.

Jeśli Diagnostyka Apple nie wykrywa żadnych problemów, zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rozwiązywania problemów z baterią.

Sprawdź menu statusu baterii

Menu statusu baterii wskazuje poziom naładowania baterii i informuje, czy obecnie trwa ładowanie. To menu jest wyświetlane w prawej części paska menu.

Pasek menu systemu macOS z otwartym menu baterii

Menu statusu baterii informuje też, czy wyświetlacz lub używane aplikacje zużywają znaczną ilość energii. Rozważ też zamknięcie aplikacji, które są wymienione jako zużywające znaczącą ilość energii baterii.

Jeśli używasz zoptymalizowanego ładowania baterii w systemie macOS Big Sur lub nowszym, zobaczysz dodatkowe informacje po podłączeniu komputera Mac do zasilania, np. czy ładowanie jest wstrzymane lub kiedy bateria zostanie w pełni naładowana. Jeśli ładowanie jest wstrzymane, a potrzebujesz wcześniej w pełni naładować komputer Mac, kliknij opcję Ładuj całkowicie teraz.

Rozwiązywanie problemów z ładowaniem

Uzyskaj pomoc dotyczącą innych problemów, na przykład jeśli komputer Mac nie rozpoznaje zasilacza lub nie ładuje się do 100%.

Jeśli komputer Mac nie ładuje się

Upewnij się, że zasilacz zapewnia moc odpowiednią dla komputera. Zasilacz o niższej mocy niż wymagana przez komputer może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu naładowania komputera. Jeśli nie masz pewności, którego zasilacza używać z komputerem, dowiedz się, jak dobrać odpowiedni zasilacz i przewód zasilający do notebooka Mac.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, dowiedz się, co zrobić, jeśli zasilacz USB-C nie ładuje notebooka Mac. Jeśli problem nie ustąpi, wyłącz komputer Mac, zamknij wyświetlacz na 30 sekund, a następnie spróbuj ponownie naładować. Jeśli natomiast masz komputer Mac z procesorem Intel, zresetuj kontroler SMC.

Jeśli komputer Mac nie ładuje się do 100%

Jeśli korzystasz ze zoptymalizowanego ładowania baterii w systemie macOS Big Sur lub nowszym albo używasz systemu macOS Catalina lub starszego, czasami bateria może nie pokazywać pełnego naładowania (100%) w systemie macOS, nawet po podłączeniu zasilacza na dłuższy czas. Takie działanie jest normalne i pozwala wydłużyć ogólny czas pracy baterii.

Jeśli ładowanie jest wstrzymane, a chcesz, aby komputer Mac był w pełni naładowany szybciej, dowiedz się, jak wznowić ładowanie.

Serwisowanie baterii w notebooku Mac

W przypadku MacBooków, MacBooków Air i MacBooków Pro z wbudowanymi bateriami wymianę baterii powinien przeprowadzać tylko Autoryzowany Serwis Apple lub sklep detaliczny Apple Store. Próba samodzielnej wymiany wbudowanej baterii może spowodować uszkodzenie sprzętu, a takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.

Większość starszych notebooków Mac zawiera baterie, które można wymienić samodzielnie. W celu uzyskania pomocy przy naprawie baterii wymienialnej skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Apple lub sklepem detalicznym Apple Store.

Informacje o gwarancji na baterie

Roczna ograniczona gwarancja Apple obejmuje wymianę uszkodzonej baterii. Jeśli masz kupiony plan AppleCare Protection Plan dla notebooka Mac, firma Apple bezpłatnie wymieni baterię notebooka, jeśli zachowuje ona mniej niż 80% swej pierwotnej pojemności. Jeśli nie masz planu ochrony, możesz wymienić baterię odpłatnie. 

     


Omówienie baterii w notebookach Mac

MacBooki, MacBooki Air i MacBooki Pro są wyposażone w baterie litowo-polimerowe, które zapewniają maksymalną wydajność, zajmując przy tym niewiele miejsca. Aby zrozumieć technologię stosowaną w bateriach i zagadnienia związane z ich wydajnością, warto poznać podstawową terminologię dotyczącą baterii:

 • Liczba cykli: oczekiwany czas pracy baterii określa się w liczbie cykli. Liczba ta reprezentuje sumę pełnych i częściowych cykli rozładowania w ciągu całego okresu eksploatacji baterii. Limit liczby cykli dla danego komputera można sprawdzić w artykule Określanie liczby cykli baterii notebooków Mac.
 • Pełny poziom naładowania: oznacza mierzoną w miliamperogodzinach (mAh) ilość energii, którą można przechowywać w baterii, pomniejszoną o energię niezbędną do wyłączenia urządzenia. Wartość ta obniża się w miarę spadku wydajności baterii ze względu na zużycie i wiek.
 • Pozostały poziom naładowania: ta liczba reprezentuje pozostałą ilość energii w baterii mierzoną w miliamperogodzinach (mAh). Używanie komputera bez podłączonego zasilania sieciowego powoduje obniżanie tej wartości, ponieważ energia jest pobierana z baterii.
 • Uszkodzona: baterie są uznawane za uszkodzone, jeśli przestają działać ze względu na wady materiałowe lub wykonawcze albo wady fabryczne. Uszkodzone baterie są objęte roczną ograniczoną gwarancją Apple oraz przedłużonymi umowami serwisowymi.
 • Obciążenie: ilość operacji wykonywanych przez zadania. Niektóre energochłonne procesy zwiększają obciążenie baterii, czego wynikiem jest skrócony czas pracy na cykl ładowania.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: