Konfigurowanie usługi iCloud Drive

Dokumenty przechowywane w usłudze iCloud Drive są dostępne w aktualnej wersji na wszystkich urządzeniach i możesz z nich korzystać na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC albo w witrynie iCloud.com.

Usługa iCloud Drive na wielu urządzeniach

Zanim rozpoczniesz

 1. Zaktualizuj telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS, a komputer Mac do najnowszej wersji systemu macOS.
 2. Skonfiguruj usługę iCloud na wszystkich swoich urządzeniach.
 3. Upewnij się, że logujesz się w usłudze iCloud za pomocą tego samego Apple ID na wszystkich urządzeniach.
 4. Jeśli masz komputer z systemem Windows, uaktualnij system do wersji Windows 7 lub nowszej i pobierz aplikację iCloud dla Windows.

Jeśli masz urządzenie, które nie może być uaktualnione do najnowszej wersji systemu iOS lub macOS, sprawdź minimalne wymagania systemowe dla usługi iCloud Drive.

Pierwsze kroki

Skonfiguruj usługę iCloud Drive na każdym urządzeniu, na którym chcesz mieć dostęp do plików i możliwość ich edytowania.

Telefon iPhone z włączoną usługą iCloud Drive

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij opcję iCloud.
 3. Przesuń palcem, aby włączyć usługę iCloud Drive.

Pliki z usługi iCloud Drive możesz znaleźć w aplikacji Pliki

Jeśli używasz systemu iOS 10 lub iOS 9, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > iCloud Drive. Włącz usługę iCloud Drive i stuknij opcję Pokaż na ekranie początkowym. Pliki z usługi możesz wtedy znaleźć w aplikacji iCloud Drive.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij opcję iCloud.
 2. W razie potrzeby zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 3. Wybierz pozycję iCloud Drive.

Jeśli chcesz dodawać pliki z biurka i folderu Dokumenty komputera Mac do usługi iCloud Drive, uaktualnij komputer Mac do systemu macOS Sierra lub nowszego, a następnie włącz foldery Biurko i Dokumenty. Na komputerze Mac pliki z folderów Biurko i Dokumenty możesz znaleźć w Finderze w sekcji iCloud. Jeśli dodasz drugi komputer stacjonarny Mac, pliki z tego komputera nie zostaną automatycznie połączone z plikami z pierwszego komputera Mac. Otwórz foldery Biurko i Dokumenty w usłudze iCloud Drive, a następnie znajdź folder o nazwie odpowiadającej nazwie drugiego komputera Mac.

W witrynie iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com.
 2. Wybierz aplikację Pages, Numbers lub Keynote. Pojawi się pytanie, czy chcesz dokonać konwersji na iCloud Drive.
 3. Kliknij opcję Konwertuj na iCloud Drive.

Na komputerze PC z systemem Windows

Po skonfigurowaniu usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac możesz ją skonfigurować na komputerze PC z systemem Windows.

 1. Kliknij przycisk Start, przejdź do opcji Aplikacje lub Programy i otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Wprowadź identyfikator Apple ID, aby zalogować się do usługi iCloud.
 3. Zaznacz opcję iCloud Drive, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Co dalej

Po skonfigurowaniu usługi iCloud Drive wszystkie pliki, które znajdowały się w usłudze iCloud, zostaną automatycznie przeniesione do usługi iCloud Drive. Pliki z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch i z witryny iCloud.com są przechowywane zarówno w aplikacji Pliki, jak i w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote. Jeśli pliki nie są widoczne w tych aplikacjach, być może są przechowywane na urządzeniu bez włączonej usługi iCloud Drive.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z usługi iCloud Drive.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: