Jak włączyć konto użytkownika root na komputerze Mac lub zmienić jego hasło

Administratorzy komputera Mac mogą korzystać z konta użytkownika root, aby wykonywać zadania wymagające dostępu do większej liczby obszarów systemu.

Użytkownik o nazwie „root” jest specjalnym użytkownikiem z uprawnieniami do odczytu i zapisu w większej liczbie obszarów systemu, w tym plików na kontach innych użytkowników systemu macOS. Domyślnie konto użytkownika root jest wyłączone. Jeśli możesz zalogować się na konto administratora komputera Mac, możesz włączyć konto użytkownika root, a następnie zalogować się jako użytkownik root w celu wykonania zadania.

Konto użytkownika root nie jest przeznaczone do rutynowych zadań. Uprawnienia tego konta pozwalają na zmiany plików wymaganych przez komputer Mac. Aby cofnąć takie zmiany, może być konieczna ponowna instalacja systemu. Należy wyłączyć użytkownika root po zakończeniu zadania. 

Bezpieczniej jest użyć polecenia sudo w programie Terminal zamiast włączać użytkownika root. Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu sudo, otwórz aplikację Terminal i wpisz man sudo.

Włączanie lub wyłączanie użytkownika root

 1. Wybierz menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i grupy (lub Konta).
 2. Kliknij ikonę kłódki, a następnie podaj nazwę administratora i hasło.
 3. Kliknij Opcje logowania.
 4. Kliknij opcję Przyłącz (lub Edycja).
 5. Kliknij przycisk Otwórz Narzędzie katalogowe.
 6. Kliknij ikonę kłódki w oknie Narzędzie katalogowe, a następnie podaj nazwę administratora i hasło.
 7. W pasku menu Narzędzia katalogowego:
  • Wybierz kolejno opcje Edycja > Włącz użytkownika root, a następnie podaj hasło logowania jako użytkownik root.
  • Możesz również wybrać kolejno opcje Edycja > Wyłącz użytkownika root.

Logowanie się jako użytkownik root

Gdy użytkownik root jest włączony, posiadasz uprawnienia użytkownika root, jeśli jesteś zalogowany/-a jako użytkownik root.

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Wyloguj się, aby wylogować się z bieżącego konta użytkownika.
 2. W oknie logowania zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika „root” i hasła utworzonego dla użytkownika root.
  Jeśli okno logowania zawiera listę użytkowników, kliknij opcję Inne, a następnie zaloguj się.

Pamiętaj, aby wyłączyć użytkownika root po zakończeniu zadania. 

Zmiana hasła konta użytkownika root

 1. Wybierz menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i grupy (lub Konta).
 2. Kliknij ikonę kłódki, a następnie podaj nazwę administratora i hasło.
 3. Kliknij Opcje logowania.
 4. Kliknij opcję Przyłącz (lub Edycja).
 5. Kliknij przycisk Otwórz Narzędzie katalogowe.
 6. Kliknij ikonę kłódki w oknie Narzędzie katalogowe, a następnie podaj nazwę administratora i hasło.
 7. Na pasku menu Narzędzia katalogowego wybierz kolejno opcje Edycja > Zmień hasło root.
 8. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło użytkownika root.
Data publikacji: