Otwieranie plików utworzonych w starszych wersjach pakietów iWork w nowszych wersjach aplikacji Pages, Numbers i Keynote

Dowiedz się, czego można się spodziewać podczas używania pakietu iWork na komputer Mac do otwierania dokumentów utworzonych w starszych wersjach pakietu iWork oraz eksportowania dokumentów do formatu pakietu iWork ’09.

Aplikacja iWork '09 nie jest zgodna z systemem macOS Catalina 10.15 ani nowszym. Aby nadal używać aplikacji pakietu iWork w najnowszym systemie operacyjnym, uaktualnij aplikacje Pages, Numbers i Keynote do najnowszych wersji.

Otwieranie dokumentu utworzonego w starszej wersji pakietu iWork

Bieżące wersje pakietu iWork na komputer Mac obsługują dokumenty utworzone w dowolnej wersji pakietu. Aby otworzyć dokument utworzony w starszej wersji pakietu iWork w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, kliknij dwukrotnie dokument lub otwórz go z poziomu aplikacji:

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz. 
 2. Wybierz dokument.
 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Okno z komunikatem ostrzegawczym

Podczas otwierania dokumentu utworzonego w starszej wersji pakietu iWork na ekranie może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem. W oknie tym widać listę funkcji użytych w dokumencie, które były obsługiwane w starszych wersjach aplikacji, ale nie są dostępne w nowszych wersjach pakietu iWork na komputer Mac.

Ostrzeżenie w aplikacji Numbers: „Ten arkusz Numbers może wyglądać inaczej”.

Przeczytaj informacje o zmianach wprowadzanych przy konwersji dokumentu pakietu iWork.


Zachowywanie dokumentu utworzonego w starszej wersji pakietu iWork

Kiedy po raz pierwszy zachowujesz lub edytujesz dokument utworzony w starszej wersji pakietu iWork, musisz zdecydować, w jaki sposób pakiet iWork ma traktować uaktualniony dokument:

Okno „Czy chcesz przekonwertować ten arkusz?” w aplikacji Numbers

 • Kliknij opcję Konwertuj, aby przekonwertować istniejący dokument na nowy format.
 • Kliknij opcję Anuluj, aby anulować zachowywanie lub edycję, nie zmieniając dokumentu.
 • Kliknij opcję Edycja kopii, aby przekonwertować kopię dokumentu na nowy format i pozostawić oryginał w formacie starszego pakietu iWork.


Przywracanie przekonwertowanego dokumentu

Jeśli dokument został już przekonwertowany do nowszego formatu pakietu iWork, ale chcesz przywrócić wersję zgodną ze starszymi aplikacjami pakietu iWork, skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

Przywracanie poprzedniej wersji

 • Wybierz kolejno opcje Plik > Przywróć do. Wybranie tej opcji spowoduje usunięcie wszelkich wprowadzonych zmian i przywrócenie wersji dokumentu zapisanej we wcześniejszej wersji pakietu iWork.

Zachowywanie kopii dokumentu w formacie pakietu iWork ’09

 • Jeśli chcesz utrzymać zmiany wprowadzone w dokumencie, zachowaj plik jako dokument pakietu iWork ’09. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do. Następnie wybierz format pliku Pages ’09, Numbers ’09 lub Keynote ’09. Zobacz zmiany zachodzące podczas eksportowania do pakietu iWork ’09, aby dowiedzieć się, jakie zmiany mogą zajść w dokumencie.

Zmiany wprowadzane podczas konwertowania dokumentu pakietu iWork

Wszystkie aplikacje:

 • Obrót jest usuwany z tabel i wykresów.
 • Wypełnienia tabel są usuwane.
 • Zgrupowane kliny na wykresach kołowych zostają rozgrupowane.
 • Metadane funkcji Spotlight są usuwane.

Pages:

 • Śledzenie zmian nie jest obsługiwane w przypadku tabel, nagłówków, stopek i obiektów wzorcowych. Śledzone zmiany w tych lokalizacjach są akceptowane jako ostateczne.
 • Łącza do innych plików aplikacji Pages są usuwane.

Numbers:

 • Kategorie tabeli
  • Zbiory wierszy w tabeli z kategoriami określane są teraz jako grupy.
  • Do tabeli została dodana nowa kolumna zawierająca nazwy grup. Kolumna jest wyświetlana wyłącznie, jeśli kategorie są włączone. Nie ma ona wpływu na adresy kolumn w formułach ani wykresach.
  • Nazwy funkcji w obliczeniach dla każdej grupy są wyświetlane w osobnych wierszach etykiety.

Keynote:

 • Ustawienie Wymagaj hasła do zakończenia zostaje usunięte. Aby ustawić nowe hasło, wybierz kolejno opcje Keynote > Preferencje > Pokaz slajdów, a następnie zaznacz pole wyboru Wymagaj hasła do kończenia pokazów slajdów. Wprowadź hasło po wyświetleniu monitu, a następnie kliknij przycisk Ustaw hasło. Hasło to obowiązuje w przypadku wszystkich prezentacji odtwarzanych na tym komputerze.
 • Slajdy z wcięciem przekraczającym sześć poziomów są promowane do poziomu szóstego.
 • Łącza do innych plików aplikacji Keynote są usuwane.
 • Obrót jest usuwany z obiektów zastępczych obiektów.
 • Przejścia niedostępne w aplikacji Keynote na komputer Mac są przekształcane w animację Rozpuszczanie. 
 • Nazwa przejścia Wirnik jest zmieniana na Odwróć obiekt.
 • Animacje zbieżności są przekształcane w animację Rozpuszczanie.
 • Animacje na slajdach wzorcowych i animacje na legendach wykresów są usuwane.
 • Animacje inteligentne są konwertowane na galerie obrazów.

Zmiany wprowadzane podczas eksportowania dokumentu do formatu iWork ’09

Wszystkie aplikacje:

 • Inicjały zostają usuwane. 
 • Automatyczne dopasowanie etykiet wartości serii na wykresach jest wyłączone. Etykiety mogą się nakładać. 
 • Automatyczne dopasowanie do słupków błędów na wykresach jest wyłączone. Słupki błędów mogą się nakładać. 
 • Wykresy pokazują reprezentatywną próbkę danych zamiast wszystkich punktów danych.
 • Cienie wygięcia i cienie przyległe są przekształcane w cienie zwykłe.
 • Komentarze do obiektów są usuwane.
 • Zakotwiczone obiekty są przekształcane w obiekty swobodne lub osadzone.
 • Wzory niedostępne w formacie iWork ’09 są usuwane. Eksportowane są ostatnie obliczone wartości.
 • Wykresy interaktywne są przekształcane w zwykłe.
 • Wykresy bąbelkowe są przekształcane w punktowe.
 • Wykresy pierścieniowe są konwertowane na kołowe.
 • Rysunki są konwertowane na grupy linii i kształtów.
 • Galerie obrazów są usuwane. Eksportowany jest jeden obraz z każdej galerii.
 • Tabele z funkcją od prawej do lewej (np. w języku arabskim lub hebrajskim) nie są obsługiwane.
 • Tekst pionowy (np. w języku chińskim, japońskim lub koreańskim) nie jest w pełni obsługiwany w pakiecie iWork ’09.
 • Odpowiedzi są usuwane z komentarzy w wątkach.
 • Zaokrąglone narożniki wykresów są konwertowane na prostokątne. 
 • Podczas eksportu pliku do pakietu iWork ’09 równania utworzone za pomocą aplikacji Pages, Numbers i Keynote są konwertowane na obrazy.
 • Wypełnienia tekstu gradientem są konwertowane na jednokolorowe.
 • Wypełnienia tekstu obrazem są konwertowane na jednokolorowe.
 • Obrysy tekstu inne niż ciągłe są konwertowane na ciągłe.
 • Nagrania wideo umieszczone w witrynach internetowych są konwertowane na obrazy z łączem do tych nagrań online.

Pages:

 • Spisy treści są przekształcane w zwykły tekst. Nie są one uaktualniane automatycznie w aplikacji Pages ’09.
 • Tekst zapisywany od prawej do lewej strony (np. w języku arabskim lub hebrajskim) nie jest w pełni obsługiwany w aplikacji Pages ’09.
 • Adnotacje są usuwane.
 • Tła stron są usuwane.
 • Łącza do stron są usuwane.
 • Podpisy są usuwane z tabel osadzonych w tekście.

Numbers:

 • Jeśli dokument zawiera filtry „LUB” w kolumnie i filtry „ORAZ” dla kolumn, eksportowane są wszystkie reguły filtru; filtry „ORAZ” są przekształcane w filtry „LUB”.
 • Filtry oparte na czasie trwania i wyróżnienia warunkowe są usuwane.
 • Arkusze z funkcją od prawej do lewej (np. w języku arabskim lub hebrajskim) nie są obsługiwane.
 • Kategorie tabeli
  • Kategorie grupujące według dnia tygodnia są zmieniane na grupujące według unikatowych wartości.
  • Odnośniki wykresów do podsumowań są zastępowane ostatnio obliczonymi wartościami.
  • Wykresy odnoszące się do zakresu obejmującego komórki w wielu grupach używają ostatnio obliczonych wartości zamiast odniesień.
  • Formuły odnoszące się do zakresu obejmującego komórki w wielu grupach są zastępowane ostatnio obliczonymi wartościami.
  • Formuły odnoszące się do podsumowań są zastępowane ostatnio obliczonymi wartościami.
 • Obiekty osadzone są przenoszone do arkuszy.
 • Łącza do arkuszy są usuwane.
 • Podpisy są usuwane z tabel i wykresów. 

Keynote:

 • Przejścia oraz efekty wejścia i wyjścia, które nie są dostępne w aplikacji Keynote ’09, są konwertowane na animację Rozpuszczanie. 
 • Nazwa przejścia Odwróć obiekt jest zmieniana na Wirnik.
 • Efekty wyróżnienia są usuwane.
 • Komentarze do komórek tabeli są usuwane.
 • Obiekty osadzone nie są obsługiwane i są usuwane.
 • Podczas przejścia z jednego slajdu do następnego filmy i dźwięk nie są odtwarzane.
Data publikacji: