Logowanie się na komputerze Mac, na którym jednocześnie są włączone funkcje FileVault i VoiceOver

Czynności opisane w tym artykule pozwalają zalogować się w systemie, w którym jednocześnie są używane funkcje VoiceOver i FileVault.

Podczas instalowania systemu OS X Yosemite możesz włączyć szyfrowanie dysku startowego przy użyciu funkcji FileVault. Zaszyfrowanie dysku startowego powoduje, że po każdym ponownym uruchomieniu komputera Mac lub wybudzenia go z trybu uśpienia wymagane jest zalogowanie się na swoje konto. 

Funkcja VoiceOver nie jest dostępna w oknie logowania funkcji FileVault. W takiej sytuacji seria sygnałów dźwiękowych lub wskazówek głosowych określa położenie kursora w oknie logowania.

 1. Po uruchomieniu lub wybudzeniu komputera Mac sprawdź, czy okno logowania funkcji FileVault jest wyświetlone. W tym celu naciśnij klawisze Command+F5.

  — Jeśli usłyszysz komunikat „Nazwa użytkownika” lub pojedynczy sygnał dźwiękowy, oznacza to, że kursor znajduje się w polu Nazwa i możesz rozpocząć logowanie się na konto. Przejdź do kroku 2.

  — Jeśli nie usłyszysz żadnego komunikatu ani pojedynczego sygnału dźwiękowego, może to oznaczać, że okno logowania funkcji FileVault nie zostało jeszcze wyświetlone. Poczekaj chwilę i jeszcze raz naciśnij klawisze Command+F5. Jeśli nadal nie usłyszysz oczekiwanego dźwięku, komputer Mac mógł napotkać problem podczas konfigurowania szyfrowania. Wyłącz komputer Mac i uruchom go ponownie. Powinno to rozpocząć proces logowania bez szyfrowania, w którym funkcja VoiceOver jest obsługiwana.

 2. Wpisz nazwę swojego konta i naciśnij klawisz Return.

  — Jeśli usłyszysz komunikat „Hasło” lub podwójny sygnał dźwiękowy, wpisana nazwa konta jest prawidłowa. Przejdź do kroku 3.

  — Jeśli usłyszysz komunikat „Nazwa użytkownika” lub pojedynczy sygnał dźwiękowy, wpisana nazwa konta jest nieprawidłowa. Kursor nadal jest w polu Nazwa użytkownika. Podaj nazwę konta jeszcze raz (ponawiaj, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy).

 3. Wpisz hasło do konta i naciśnij klawisz Return.

  — Jeśli usłyszysz potrójny sygnał dźwiękowy, wpisane hasło jest prawidłowe i trwa logowanie na konto.

  — Jeśli usłyszysz komunikat „Hasło” lub podwójny sygnał dźwiękowy, wpisane hasło jest nieprawidłowe. Kursor nadal jest w polu Hasło. Podaj hasło jeszcze raz (ponawiaj, aż usłyszysz potrójny sygnał dźwiękowy).

 

   

   

Data publikacji: