Brakujące informacje po odtworzeniu urządzenia z systemem iOS z backupu iCloud

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch odtworzonym z backupu iCloud brakuje danych? Dowiedz się więcej. 

Co warto sprawdzić

  • Upewnij się, że odtwarzanie urządzenia z systemem iOS z backupu iCloud przebiegło prawidłowo. Zalogowanie się do usługi iCloud nie jest równoznaczne z odtworzeniem z backupu iCloud. Dowiedz się, jak odtworzyć urządzenie z backupu iCloud
  • Upewnij się, ze backup iCloud zawiera brakujące dane. W przypadku odtworzenia iPada z backupu telefonu iPhone lub na odwrót część danych nie zostanie odtworzona.
  • Jeśli aplikacja poprosi w trakcie odtwarzania o podanie hasła do konta Apple ID, wprowadź je. Przed odtworzeniem zawartości zakupionej w niektórych aplikacjach, takich jak iTunes, jest wymagane podanie hasła. Jeśli zakupiono zawartość przy użyciu wielu kont Apple ID, należy wprowadzić hasło do każdego z użytych kont Apple ID po pojawieniu się odpowiedniego monitu.
  • Dowiedz się, co zrobić w przypadku, gdy proces odtwarzania trwa bardzo lub wyświetla się komunikat o błędzie.
  • Możesz też sprawdzić, czy nie są dostępne żadne backupy iTunes, które mogą zawierać brakujące dane.
  • Czasami może się wydawać, że proces odtwarzania dobiegł już końca, podczas gdy urządzenie nadal pobiera dane w tle. Aby to sprawdzić, stuknij kolejno Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Backup w iCloud. Jeśli odtwarzanie urządzenia trwa nadal, zobaczysz komunikat „Backup urządzenia [nazwa] zostanie utworzony automatycznie po ukończeniu jego odtwarzania”.

    Telefon iPhone z włączoną opcją Backup w iCloud

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie dane zawiera backup iCloud.

Aplikacje, muzyka, filmy i programy TV

Zawartość zakupiona w sklepach iTunes, App Store i Apple Books jest przechowywana w iCloud. Backup iCloud zawiera jednak wyłącznie informacje o zakupionej zawartości — nie zawiera natomiast samej zawartości. Po odtworzeniu tych danych z backupu iCloud zakupiona zawartość jest ponownie automatycznie pobierana ze sklepu iTunes Store, App Store lub Books Store. Dostępność opcji ponownego pobierania w programie iTunes różni się w zależności od kraju i regionu. Wcześniejsze zakupy mogą być niedostępne, jeśli zostały zwrócone lub jeśli nie ma ich już w ofercie sklepu. Niektóre zakupione wcześniej filmy mogą być niedostępne do ponownego pobrania z usługi iTunes.

W przypadku niektórych aplikacji innych firm może być konieczne ponowne pobranie danych od dostawcy tych aplikacji.

Jeśli korzystasz z usługi iTunes Match (tam, gdzie jest dostępna), możesz jej użyć do pobrania na urządzenie wcześniej dopasowanych albo przesłanych utworów, albumów lub playlist. Aby odzyskać zawartość, która nie została zakupiona w sklepie iTunes Store ani nie jest dostępna za pośrednictwem usługi iTunes Match, zsynchronizuj swoje urządzenie przy użyciu programu iTunes na komputerze, na którym znajduje się zawartość.

Aby odzyskać zawartość zakupioną przy użyciu innego konta Apple ID, zaloguj się na koncie Apple ID powiązanym z tym zakupem.

Zdjęcia

W przypadku włączenia biblioteki zdjęć iCloud zdjęcia i filmy są automatycznie przesyłane do usługi iCloud. Dane te nie są uwzględniane w backupie tworzonym w nocy. Aby po odtworzeniu urządzenia z backupu iCloud rozpocząć pobieranie zdjęć i filmów, nie rozłączaj się z siecią Wi-Fi.

Jeśli opcja Zdjęcia iCloud nie została włączona, backup iCloud może obejmować zdjęcia i nagrania wideo przechowywane w aplikacji Zdjęcia lub w albumie Rolka z aparatu. Nie masz pewności, czy opcja Zdjęcia iCloud była włączona przed utworzeniem backupu? Po odtworzeniu urządzenia wybierz kolejno Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] >iCloud > Zdjęcia. Jeśli opcja Zdjęcia iCloud została włączona, to zostały w niej zachowane zdjęcia.

Jeśli zdjęcia i filmy zostały uwzględnione w backupie, zostaną one pobrane w tle na urządzenie z systemem iOS podczas procesu odtwarzania. Nie rozłączaj urządzenia z siecią Wi-Fi, dopóki proces tworzenia backupu nie dobiegnie końca. Czas odtwarzania zależy od rozmiaru backupu i szybkości sieci Wi-Fi.

Dowiedz się więcej o zawartości backupu iCloud i synchronizowaniu zdjęć z komputera.

Usługa iCloud Drive

Jeśli korzystasz z usługi iCloud Drive, Twoje dokumenty znajdują się już w iCloud i nie są uwzględniane w backupie iCloud. Aby ręcznie zarchiwizować pliki pakietu iWork, możesz zachować je na komputerze Mac lub PC.

Jeśli po odtworzeniu urządzenia nie widzisz na nim dokumentów pakietu iWork, przejdź do witryny iCloud.com i poszukaj ich w aplikacji iCloud Drive.

Dane kalendarza i kontaktów

Podczas odtwarzania danych kalendarza i kontaktów z backupu iCloud najpierw są odtwarzane ustawienia i starsze dane. Następnie usługa iCloud przesyła w trybie push uaktualnione dane kalendarza i kontaktów na urządzenie, zastępując starsze dane. To uaktualnienie odbywa się automatycznie i zazwyczaj nie zdążysz zauważyć starszych danych.

Dane aplikacji Mail i Notatki

Jako że dane aplikacji Mail znajdują się już w iCloud, nie są one uwzględniane w backupie iCloud. Backup iCloud zawiera jednak ustawienia konta e-mail w usłudze iCloud oraz innych kont e-mail skonfigurowanych na urządzeniu. Po odtworzeniu z backupu iCloud usługa iCloud oraz inni dostawcy usług poczty e-mail przywracają dostępne wiadomości e-mail, możesz więc kontynuować pracę od tego samego miejsca.

Jeśli urządzenie zostanie skonfigurowane do przechowywania danych aplikacji Notatki w usłudze iCloud, usługa iCloud wysyła te notatki na urządzenie po ukończeniu procesu odtwarzania. Aby znaleźć opcje przechowywania dotyczące aplikacji Notatki w systemie iOS 10.3 lub nowszym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.

Dane aplikacji Notatki przechowywane w usługach innych firm, takich jak Microsoft Exchange, nie są archiwizowane w usłudze iCloud. Skontaktuj się z dostawcą takiej usługi, aby uzyskać informacje o sposobie pobrania danych.

Dane aplikacji Wiadomości i Notatki głosowe

Dzięki funkcji Wiadomości w usłudze iCloud oraz aplikacji Notatki głosowe w usłudze iCloud*, wiadomości tekstowe i nagrania głosowe są automatycznie przesyłane do usługi iCloud. Nie są one uwzględniane w backupie. Aby po odtworzeniu urządzenia z backupu iCloud, rozpoczęło się pobieranie wiadomości tekstowych i nagrań głosowych, nie rozłączaj się z siecią Wi-Fi.

Jeśli wyłączysz funkcję Wiadomości w iCloud, wiadomości tekstowe i załączniki przestaną być automatycznie przesyłane, ale zostaną zapisane w kolejnym backupie iCloud i pobrane w tle podczas odtwarzania. Nie rozłączaj urządzenia z siecią Wi-Fi, dopóki proces tworzenia backupu nie dobiegnie końca. Czas odtwarzania zależy od rozmiaru backupu i szybkości sieci Wi-Fi.

Czasami zdarza się, że po odtworzeniu urządzenia z backupu innego rodzaju urządzenia dane aplikacji Wiadomości i Notatki głosowe nie zostaną odtworzone. Na przykład w przypadku użycia backupu iPada do odtworzenia telefonu iPhone dane aplikacji Wiadomości i Notatki głosowe mogą nie być dostępne w telefonie iPhone.

Jeśli zauważysz brak wybranych danych po odtworzeniu urządzenia, możesz spróbować odtworzyć inny backup iCloud lub iTunes. Pamiętaj, by przed próbą odtworzenia danych z backupu iCloud zawsze utworzyć backup bieżących danych w usłudze iTunes.

* Jeśli używasz systemu iOS 11 lub starszego albo systemu macOS High Sierra lub starszego, notatki głosowe są przechowywane w Backupie w iCloud, a nie w usłudze iCloud.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: