Jeśli nie możesz zmienić godziny lub strefy czasowej na urządzeniu Apple

Za pomocą ustawień Data i czas można ustawić na urządzeniu z systemem automatyczną zmianę strefy czasowej oraz przejście na czas letni. Dowiedz się, co zrobić, jeśli widzisz nieprawidłową datę, godzinę lub strefę czasową albo nie możesz automatycznie przełączać czasu letniego na urządzeniu.

Sprawdź ustawienia

Po wykonaniu każdej z poniższych czynności sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy.

Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu operacyjnego iOS lub iPadOS.
 2. Włącz opcję Ustaw automatycznie1 na ekranie Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Spowoduje to automatyczne ustawienie daty i godziny na podstawie aktualnej strefy czasowej.
 3. Jeśli pojawi się komunikat informujący, że dostępne są uaktualnione informacje o strefie czasowej, uruchom ponownie urządzenie i dowolny sparowany Apple Watch.
 4. Zezwól urządzeniu na używanie obecnej lokalizacji w celu określenia właściwej strefy czasowej. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe i włącz pozycję Ust. strefy czasowej.
 5. Upewnij się, że na urządzeniu jest wyświetlana prawidłowa strefa czasowa. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas > Strefa czasowa.

Na Macu

Te kroki wymagają systemu macOS High Sierra lub nowszego. Jeśli używasz starszej wersji systemu macOS, możesz ręcznie ustawić strefę czasową.

 1. Upewnij się, że Mac jest połączony z Internetem.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Data i czas.
 3. Jeśli pojawi się komunikat informujący, że dostępne są uaktualnione informacje o strefie czasowej, uruchom ponownie Maca.
 4. Jeśli komunikat się nie pojawi, zamknij Preferencje systemowe, odczekaj kilka minut, a następnie ponownie otwórz pozycję Data i czas. Jeśli u dołu panelu Strefa czasowa przy pozycji Data i czas pojawi się komunikat o uaktualnieniu strefy czasowej, uruchom ponownie Maca, aby pobrać uaktualnienie.

Na urządzeniu Apple TV

Te czynności wymagają systemu tvOS 10 lub nowszego na Apple TV HD lub Apple TV 4K. Jeśli używasz starszej wersji systemu tvOS lub starszego urządzenia Apple TV, możesz: ustawić strefę czasową ręcznie.

 1. Upewnij się, że urządzenie Apple TV jest połączone z Internetem.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Strefa czasowa. Jeśli pojawi się komunikat informujący, że dostępne są zaktualizowane informacje o strefie czasowej, uruchom ponownie Apple TV, aby pobrać uaktualnienie.
 3. Jeśli komunikat się nie pojawi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wstecz lub przycisk Menu na pilocie Apple TV, aby przejść do ekranu głównego. Zaczekaj kilka minut. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Strefa czasowa. Jeśli teraz pojawi się komunikat, uruchom ponownie Apple TV, aby pobrać uaktualnienie. 

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy

Jeśli urządzenie nadal wyświetla niepoprawną datę, godzinę lub strefę czasową2, zmień każde ustawienie zamiast używać opcji Ustaw automatycznie. Załóżmy na przykład, że używasz systemu iOS 9 lub starszego, a w danym kraju lub regionie nastąpiła zmiana strefy czasowej lub rząd wprowadził zmianę w stosowaniu czasu letniego.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas. 
 2. Wyłącz opcję Ustaw automatycznie.
 3. Teraz możesz zmienić strefę czasową lub datę i godzinę3:
  • Stuknij opcję Strefa czasowa i wprowadź miasto z odpowiednią strefą czasową. 
  • Możesz też stuknąć datę, aby zmienić datę i godzinę.

Na Macu

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Data i czas.
 2. Upewnij się, że opcja „Automatycznie ustawiaj strefę czasową na podstawie bieżącego położenia” w panelu Strefa czasowa nie jest zaznaczona, a następnie wybierz strefę czasową. Przed wprowadzeniem zmian konieczne może być kliknięcie kłódki w celu odblokowania tych ustawień.

Na urządzeniu Apple TV

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Strefa czasowa.
 2. Upewnij się, że opcja Ustaw automatycznie jest wyłączona, i wybierz strefę czasową.

1. Opcja Ustaw automatycznie może być niedostępna w przypadku niektórych operatorów w pewnych krajach lub regionach. Jeśli na urządzeniu jest ustawiony kod funkcji Czas przed ekranem lub profil firmowy z zainstalowanymi ograniczeniami urządzenia, opcja włączenia Ustaw automatycznie będzie wygaszona lub wyszarzona.

2. Jeśli godzina na urządzeniu jest nieprawidłowa po zsynchronizowaniu urządzenia z komputerem, przyczyną może być nieprawidłowa godzina na komputerze. Sprawdź godzinę na komputerze w oknie Preferencje systemowe > Data i czas. Zaznacz pole wyboru Ustawiaj datę i czas automatycznie.

3. Ręczne dostosowywanie ustawień czasu w celu zmiany zachowania aplikacji (takich jak czasomierze w grach) nie jest zalecane.

Data publikacji: