Jeśli data lub godzina na komputerze Mac jest nieprawidłowa

Konieczne może być ponowne ustawienie daty lub godziny albo na komputerze ustawiony może być format niestandardowy.

Sprawdź Preferencje daty i czasu

Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Data i czas. Jeśli data lub godzina są nieprawidłowe, upewnij się, że wybrano opcję Ustawiaj datę i czas automatycznie, a komputer Mac jest połączony z Internetem. Komputer Mac może pobrać bieżącą datę i godzinę z serwera czasu sieciowego zaznaczonego w znajdującym się obok menu.

Okno Preferencje daty i czasu

Jeśli nie masz połączenia z Internetem lub chcesz ustawić datę oraz godzinę ręcznie:

  1. Kliknij ikonę ikona kłódki w rogu okna i podaj hasło administratora.
  2. Odznacz opcję Ustawiaj datę i czas automatycznie. 
  3. Kliknij dzisiejszą datę w kalendarzu, przeciągnij wskazówki zegara na prawidłową godzinę lub użyj pól znajdujących się nad kalendarzem, aby wprowadzić datę i godzinę. Kliknij przycisk Zachowaj.
  4. Sprawdź również okienko Strefa czasowa. Zawiera ono podobne pola wyboru do automatycznego ustawiania strefy czasowej. 

Sprawdź Preferencje języka i regionu

Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Język i region.

  • Upewnij się, że poprawnie ustawiono menu Kraj/Region dla Twojego regionu.
  • Za pomocą pola wyboru Format czasu możesz określić, czy komputer Mac ma wyświetlać czas w formacie 24-godzinnym.

Okno Preferencje języka i regionu

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji formatowania, kliknij przycisk Zaawansowane i sprawdź ustawienia w okienkach Data i Czas. Te ustawienia określają sposób wyświetlania daty i godziny w Finderze oraz w aplikacjach. Jeśli jakieś ustawienie zostało zmienione, możesz kliknąć przycisk Przywróć domyślne w każdym okienku, aby przywrócić ustawienia domyślne dla Twojego regionu. Jeśli przycisk jest wyszarzony, komputer Mac używa już ustawień domyślnych. 

Okienko Zaawansowane preferencji język i region

Data publikacji: