Jeśli data lub godzina na komputerze Mac jest nieprawidłowa

Konieczne może być ponowne ustawienie daty lub godziny albo na komputerze ustawiony może być format niestandardowy.

Sprawdź preferencje daty i czasu

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Data i czas. 
 2. Kliknij kłódkę ikona kłódki w rogu okna, a następnie wprowadź hasło administratora, aby odblokować ustawienia (zablokowane ustawienia są wyszarzone).
 3. Upewnij się, że w okienku Data i czas wybrano opcję Ustawiaj datę i czas automatycznie, a komputer Mac jest połączony z Internetem. Komputer Mac może pobrać bieżącą datę i godzinę z serwera czasu sieciowego zaznaczonego w znajdującym się obok menu.
  Okno preferencji daty i czasu

Jeśli nie masz połączenia z Internetem lub chcesz ustawić datę i godzinę ręcznie, odznacz opcję Ustawiaj datę i czas automatycznie. Następnie kliknij dzisiejszą datę w kalendarzu, przeciągnij wskazówki zegara na prawidłową godzinę lub użyj pól znajdujących się nad kalendarzem, aby wprowadzić datę i godzinę. Kliknij przycisk Zachowaj.


Sprawdź preferencje strefy czasowej

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Data i czas. 
 2. Kliknij kłódkę ikona kłódki w rogu okna, a następnie wprowadź hasło administratora, aby odblokować ustawienia (zablokowane ustawienia są wyszarzone).
 3. Upewnij się, że w okienku Strefa czasowa wybrano opcję Automatycznie ustawiaj strefę czasową na podstawie bieżącego położenia, a komputer Mac jest połączony z Internetem.
 4. Jeśli pojawi się komunikat, że dostępne są zaktualizowane definicje stref czasowych, zainstaluj je, ponownie uruchamiając komputer Mac.
  Okno preferencji strefy czasowej

Jeśli nie masz połączenia z Internetem lub chcesz ustawić strefę czasową ręcznie, odznacz opcję Automatycznie ustawiaj strefę czasową na podstawie bieżącego położenia. Następnie kliknij mapę, aby wybrać strefę czasową.

Jeśli komputer Mac wyświetla informację, że nie można określić bieżącej lokalizacji:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Ochrona i prywatność.
 2. W okienku Prywatność wybierz opcję Włącz usługi lokalizacji.  
 3. Przewiń w dół listę aplikacji i usług, a następnie kliknij przycisk Szczegóły obok pozycji Usługi systemowe.
 4. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru strefy czasowej.


Sprawdź preferencje języka i regionu

Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Język i region.

 • Upewnij się, że w menu Region ustawiony jest odpowiedni region.
 • Za pomocą pola wyboru Format czasu możesz określić, czy komputer Mac ma wyświetlać czas w formacie 24-godzinnym.

Okno preferencji języka i regionu

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji formatowania, kliknij przycisk Zaawansowane i sprawdź ustawienia w okienkach Data i Czas. Te ustawienia określają sposób wyświetlania daty i godziny w Finderze oraz w aplikacjach. Jeśli jakieś ustawienia zostały zmienione, możesz kliknąć przycisk Przywróć domyślne w każdym okienku, aby przywrócić ustawienia domyślne dla Twojego regionu. Jeśli przycisk jest wyszarzony, komputer Mac używa już ustawień domyślnych. 

Okienko zaawansowanych preferencji języka i regionu

Data publikacji: