Jeśli data lub godzina na komputerze Mac jest nieprawidłowa

Konieczne może być ponowne ustawienie daty lub godziny albo na komputerze ustawiony może być format niestandardowy.

Sprawdź Preferencje daty i czasu

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Data i czas. 
  2. W okienku Data i czas upewnij się, że wybrano opcję Ustawiaj datę i czas automatycznie, a komputer Mac jest połączony z Internetem. Komputer Mac może pobrać bieżącą datę i godzinę z serwera czasu sieciowego zaznaczonego w znajdującym się obok menu. 

Okno Preferencje daty i czasu
Aby dokonać zmian, konieczne może być kliknięcie kłódki ikona kłódki, a następnie podanie hasła administratora.


Jeśli nie masz połączenia z Internetem lub chcesz ustawić datę oraz godzinę ręcznie, odznacz opcję Ustawiaj datę i czas automatycznie. Następnie kliknij dzisiejszą datę w kalendarzu, przeciągnij wskazówki zegara na prawidłową godzinę lub użyj pól znajdujących się nad kalendarzem, aby wprowadzić datę i godzinę. Kliknij przycisk Zachowaj.


Sprawdź Preferencje strefy czasowej

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Data i czas. 
  2. W okienku Strefa czasowa upewnij się, że wybrano opcję Automatycznie ustawiaj strefę czasową na podstawie bieżącego położenia, a komputer Mac jest połączony z Internetem.


Aby dokonać zmian, konieczne może być kliknięcie kłódki ikona kłódki, a następnie podanie hasła administratora.


Jeśli komputer Mac wyświetla informację, że nie można określić bieżącej lokalizacji, otwórz preferencje Ochrona i prywatność i upewnij się, że usługi lokalizacji są włączone. Na liście pozycji pod opcją Włącz usługi lokalizacji kliknij przycisk Szczegóły obok pozycji Usługi systemowe i upewnij się, ze pole strefy czasowej jest zaznaczone.

Jeśli nie masz połączenia z Internetem lub chcesz ustawić strefę czasową ręcznie, odznacz opcję Automatycznie ustawiaj strefę czasową na podstawie bieżącego położenia. Następnie kliknij mapę, aby wybrać strefę czasową.


Sprawdź Preferencje języka i regionu

Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Język i region.

  • Upewnij się, że poprawnie ustawiono menu Kraj/Region dla Twojego regionu.
  • Za pomocą pola wyboru Format czasu możesz określić, czy komputer Mac ma wyświetlać czas w formacie 24-godzinnym.

Okno Preferencje języka i regionu

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji formatowania, kliknij przycisk Zaawansowane i sprawdź ustawienia w okienkach Data i Czas. Te ustawienia określają sposób wyświetlania daty i godziny w Finderze oraz w aplikacjach. Jeśli jakieś ustawienia zostały zmienione, możesz kliknąć przycisk Przywróć domyślne w każdym okienku, aby przywrócić ustawienia domyślne dla Twojego regionu. Jeśli przycisk jest wyszarzony, komputer Mac używa już ustawień domyślnych. 

Okienko Zaawansowane preferencji język i region

Data publikacji: