Długie opóźnienia przed wczytywaniem stron internetowych z powodu braku reakcji serwera DNS lub nieprawidłowej konfiguracji DNS

Jeśli witryna nie ładuje się tak szybko, jak powinna, może to być związane z konfiguracją DNS.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli wystąpił problem dotyczący konfiguracji DNS, próba otwarcia strony za pomocą nazwy DNS, np. www.apple.com/pl, może odbywać się wolniej niż próba otwarcia tej samej strony za pomocą numerycznego adresu IP, np. https://17.172.224.47. Dwie możliwe przyczyny są opisane poniżej.

Konfiguracja DNS

Być może serwer DNS, do którego chcesz uzyskać dostęp, nie odpowiada lub używasz nieprawidłowej konfiguracji DNS. Serwer DNS konwertuje nazwę (np. www.apple.com) na numeryczny adres IP (np. 17.172.224.47). Połączenie z adresem IP jest możliwe natychmiast, ponieważ nie jest konieczne rozpoznawanie nazwy DNS. Oto cztery scenariusze, w których ten symptom może wystąpić:

  • Jeśli podane zostały dwa serwery DNS lub więcej w panelu preferencji Sieci, być może według sugestii administratora sieci lub dostawcy usług internetowych, ale pierwszy serwer na liście jest nieprawidłowy lub nie odpowiada. Opóźnienie występuje, ponieważ komputer Mac oczekuje na odpowiedź pierwszego serwera DNS z listy, zanim przejdzie do następnego. Upewnij się, że adresy DNS są wprowadzone prawidłowo. Zmiana kolejności adresów serwerów DNS może zwiększyć wydajność. Jeśli administrator sieci zaleca użycie pierwszego serwera, możesz wrócić do pierwotnej kolejności po naprawieniu problemu z pierwszym serwerem.
  • Sieć może być skonfigurowana tak, aby automatycznie wykrywać usługę DNS, bez konieczności ręcznego wprowadzenia adresów serwera DNS na komputerze. Jeśli ręcznie wprowadzony adres DNS jest nieprawidłowy lub nieaktualny, komputer może czekać na odpowiedź z nieprawidłowego adresu (limit czasu oczekiwania) przed automatycznym wykryciem.
  • Nie został określony serwer DNS, a automatyczne wykrywanie usługi nie jest dostępne w Twojej sieci. W takiej sytuacji połączenie jest możliwe tylko przez adres IP. Strony internetowe nie wczytują się za pomocą nazwy DNS.

Skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych, aby upewnić się, że dane DNS są prawidłowe. Jeśli dostawca usług internetowych podaje tylko jeden adres DNS, poproś o drugi adres, który będzie można wykorzystać, gdy pierwszy jest niedostępny.

Po uzyskaniu adresów możesz zmienić dane serwerów DNS, wykonując poniższe kroki. Po wykonaniu tych kroków może być konieczne zamknięcie i ponowne otwarcie aplikacji internetowych, aby działały one prawidłowo.

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe. Następnie kliknij opcję Sieć.
  2. Wybierz interfejs, którego używasz do łączenia się z Internetem, np. Ethernet lub Wi-Fi.
  3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
  4. Kliknij kartę DNS.
  5. W sekcji Serwery DNS kliknij przycisk Dodaj (+) lub Usuń (–), aby dodać lub usunąć adres IP serwera DNS. Jeśli na liście jest więcej niż jeden serwer DNS, możesz przeciągać ich adresy IP, aby zmienić ich kolejność.

Zmiana sieci

Może wystąpić opóźnienie pierwszego połączenia po zmianie sieci na notebooku. Może to nastąpić na przykład w przypadku, gdy użytkownik korzysta z MacBooka w domu z siecią Wi-Fi, a następnie udaje się do pracy lub szkoły, gdzie korzysta z połączenia Ethernet. Domyślnie komputer Mac używa jednego zestawu preferencji internetowych (lokalizacja) zwanych Automatycznymi. Przeszukiwane są interfejsy sieciowe komputera do momentu znalezienia takiego, który jest połączony z Internetem. Może wystąpić opóźnienie w czasie, gdy komputer wykrywa sieć. Aby określić, czy właśnie to jest przyczyną problemu, możesz utworzyć lokalizację zawierającą tylko jeden interfejs sieciowy. 

Jeśli problem nie ustępuje po wykonaniu tych czynności, możesz usunąć ręcznie wprowadzone adresy DNS z panelu preferencji Sieci. Wybierz adres, a następnie kliknij przycisk Usuń (-). (Jeśli adres jest wyszarzony, nie można go usunąć).

Data publikacji: