Jeśli program iTunes nie może nawiązać połączenia z serwerem uaktualnień oprogramowania telefonu iPhone, iPada lub iPoda

Dowiedz się, co zrobić, jeśli program iTunes nie może nawiązać połączenia z serwerem uaktualnień oprogramowania podczas próby odtworzenia lub uaktualnienia telefonu iPhone, iPada lub iPoda.

Podczas próby uaktualnienia lub odtworzenia telefonu iPhone, iPada lub iPoda w programie iTunes może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że program iTunes nie mógł skontaktować się z serwerem uaktualnień oprogramowania, ponieważ nie ma połączenia z Internetem. Komunikat zaleca sprawdzenie, czy połączenie z Internetem jest aktywne, a następnie ponowienie próby. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

Uaktualnij lub odtwórz urządzenie z systemem iOS bez użycia programu iTunes

Użycie programu iTunes do uaktualnienia lub odtworzenia urządzenia z systemem iOS jest wymagane, jeśli nie pamiętasz hasła, a urządzenie jest zablokowane lub znajduje się w trybie awaryjnym.

W innych przypadkach można uaktualnić lub odtworzyć urządzenie bez użycia programu iTunes, wykonując następujące czynności:

 1. Odłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch od komputera. 
 2. Włącz funkcję Wi-Fi na urządzeniu. Zalecamy, aby podczas pobierania uaktualnień oprogramowania połączyć się z siecią, a nie z hotspotem osobistym.
 3. Uaktualnij urządzenie, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. 

Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, przejdź do następnego rozwiązania.

Nawiąż połączenie z Internetem i sklepem iTunes Store

Otwórz przeglądarkę na komputerze i sprawdź, czy można wczytać stronę internetową. Następnie spróbuj połączyć się ze sklepem iTunes Store.

 • Jeśli nie można połączyć się z Internetem, skontaktuj się z administratorem komputera lub dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy. Możesz też spróbować użyć innego komputera lub innej sieci.
 • Jeśli można połączyć się z Internetem, ale podczas próby połączenia ze sklepem iTunes Store pojawia się komunikat o błędzie, znajdź rozwiązania możliwych błędów sklepu iTunes Store.
 • Jeśli można połączyć się z Internetem, ale sklep iTunes Store wyświetla białą pustą stronę, znajdź i usuń oprogramowanie dostawcy usługi warstwowej.

 Jeśli nie rozwiąże to problemu, zmodyfikuj lub zresetuj plik hosts.

Zmodyfikuj lub zresetuj plik hosts

Plik hosts może blokować dostęp do serwera uaktualnień oprogramowania. Poniżej przedstawiono sposób edytowania lub resetowania pliku hosts.

Na komputerze Mac

Jeśli używasz komputera służbowego, skontaktuj się z jego administratorem, zanim zmodyfikujesz plik hosts.

 1. Na pasku menu Findera wybierz kolejno opcje Programy > Narzędzia > Terminal.
 2. W aplikacji Terminal wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć plik hosts:
  sudo nano /private/etc/hosts
 3. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło użytkownika. Podczas wpisywania hasła nic nie jest wyświetlane w oknie programu Terminal.
 4. Użyj klawiszy strzałek na klawiaturze do nawigacji po pliku hosts. 
 5. Jeśli jakiś wiersz zawiera ciąg apple.com, dodaj znak krzyżyka (#) i spację na początku tego wiersza.
 6. Aby zachować plik hosts, naciśnij kombinację klawiszy Control+O.
 7. Po wyświetleniu monitu o nazwę pliku naciśnij klawisz Enter. 
 8. Aby wyjść, naciśnij kombinację klawiszy Control+X.

Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, oprogramowanie zabezpieczające może być nieaktualne lub nieprawidłowo skonfigurowane. Możesz rozwiązać konflikty między programem iTunes a oprogramowaniem zabezpieczającym.

Na komputerze z systemem Windows

Zresetuj plik hosts na komputerze z systemem Windows. 

Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, oprogramowanie zabezpieczające może być nieaktualne lub nieprawidłowo skonfigurowane. Możesz rozwiązać konflikty między programem iTunes a oprogramowaniem zabezpieczającym.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: