Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch widać ekran Odtwórz

Dowiedz się, co zrobić, jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch widać ekran Odtwórz.

Ekran Połącz z komputerem

Ponownie uruchom urządzenie

Jeśli widać ekran Odtwórz:

 1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu dostarczonego z urządzeniem. Nie odłączaj urządzenia od komputera.
 2. Ponownie uruchom urządzenie:
  • Modele iPada bez przycisku Początek: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny, aż urządzenie ponownie się uruchomi.
  • iPhone 8 i nowsze modele: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż pojawi się logo firmy Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny (lub górny) oraz przycisk zmniejszania głośności, aż pojawi się logo Apple.
  • iPad z przyciskiem Początek, iPhone 6s i starsze modele, iPod touch (6. generacji) i starsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny (lub górny) oraz przycisk Początek, aż pojawi się logo Apple.

Zainstaluj ponownie system iOS lub iPadOS

Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia nadal widoczny jest ekran Odtwórz, należy ponownie zainstalować system iOS lub iPadOS:

 1. Na komputerze Mac upewnij się, że zainstalowano najnowsze uaktualnienia oprogramowania (w tym aplikacji iTunes w przypadku systemu macOS Mojave lub starszego). Na komputerze PC z systemem Windows upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję aplikacji iTunes.
 2. Upewnij się, że urządzenie jest nadal podłączone do komputera. Na ekranie pojawi się komunikat: „W [nazwa urządzenia] wystąpił problem wymagający uaktualnienia lub odtworzenia”.
 3. Kliknij opcję Uaktualnij (nie opcję Odtwórz), aby ponownie zainstalować system iOS lub iPadOS i zachować dane osobiste. Nie odłączaj urządzenia od komputera do momentu zakończenia uaktualniania.


Dodatkowa pomoc

 • Dowiedz się, co zrobić, jeśli widzisz błąd odtwarzania przy próbie uaktualniania lub odtwarzania.
 • Jeśli nie widzisz błędu odtwarzania, ale nadal wyświetla się ekran Odtwórz lub nie możesz wymusić ponownego uruchomienia, ponieważ jeden z przycisków jest uszkodzony lub zablokowany, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
Data publikacji: