Jeśli na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch widać ekran Odtwórz

Jeśli pojawi się ekran Odtwórz, podłącz urządzenie do komputera i uruchom ponownie urządzenie. Może być również konieczna ponowna instalacja systemu iOS lub iPadOS.

iPhone wyświetlający ekran Połącz z komputerem

Nawiązywanie połączenia z komputerem

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu dostarczonego z urządzeniem. Nie odłączaj urządzenia od komputera.

Ponownie uruchom urządzenie

Modele iPada bez przycisku Początek: naciśnij i szybko puść przycisk głośności znajdujący się najbliżej przycisku górnego. Naciśnij i szybko puść przycisk głośności znajdujący się najdalej od przycisku górnego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny, aż na ekranie pojawi się logo Apple. Jeśli nie masz pewności, zobacz, które przyciski musisz nacisnąć, aby ponownie uruchomić iPada.

iPhone 8 lub nowszy: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny (lub górny) oraz przycisk zmniejszania głośności, aż pojawi się logo Apple.

Modele iPada z przyciskiem Początek, iPhone 6s i starsze modele, iPod touch (6. generacji) i starsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny (lub górny) oraz przycisk Początek, aż pojawi się logo Apple.

Jeśli po ponownym uruchomieniu nadal pojawia się ekran Odtwórz

Jeśli ekran Odtwórz nadal pojawia się po ponownym uruchomieniu, musisz ponownie zainstalować system iOS lub iPadOS:

  1. Na Macu upewnij się, że są zainstalowane najnowsze uaktualnienia oprogramowania (w tym aplikacji iTunes w przypadku systemu macOS Mojave lub starszego). Na komputerze PC z systemem Windows upewnij się, że jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji iTunes.
  2. Upewnij się, że urządzenie jest nadal podłączone do komputera. Powinien pojawić się komunikat „[nazwa urządzenia] napotkał problem, który wymaga jego uaktualnienia lub odtworzenia”.
  3. Kliknij opcję Uaktualnij (nie Odtwórz), aby ponownie zainstalować system iOS lub iPadOS i zachować dane osobiste. Nie odłączaj urządzenia od komputera do momentu zakończenia uaktualniania.

Dodatkowa pomoc

  • Dowiedz się, co zrobić, jeśli widzisz błąd odtwarzania przy próbie uaktualniania lub odtwarzania.
  • Jeśli nie widzisz błędu odtwarzania, ale nadal wyświetla się ekran Odtwórz lub nie możesz wymusić ponownego uruchomienia, ponieważ jeden z przycisków jest uszkodzony lub zablokowany, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
Data publikacji: