Jeśli widać ekran „Połącz z iTunes” na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, co zrobić, jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch widać ekran „Połącz z iTunes”.

ekran Połącz z iTunes

Uruchom ponownie urządzenie

Jeśli widać ekran „Połącz z iTunes”, ponownie uruchom urządzenie:

  • Modele iPada z funkcją Face ID: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny, aż urządzenie ponownie się uruchomi.
  • iPhone 8 i nowsze modele: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż pojawi się logo firmy Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny oraz przycisk zmniejszania głośności przez co najmniej 10 sekund (aż pojawi się logo firmy Apple).  
  • iPad z przyciskiem Początek, iPhone 6s i starsze modele, iPod touch (6. generacji) i starsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny oraz przycisk Początek przez co najmniej 10 sekund (aż pojawi się logo firmy Apple).

Ponownie zainstaluj system iOS

Jeśli po ponownym uruchomieniu ekran „Połącz z iTunes” pojawia się nadal, ponownie zainstaluj system iOS:

  1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji iTunes.
  2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu dostarczonego z urządzeniem. Na ekranie pojawi się komunikat: „W iPhonie „[nazwa urządzenia]” wystąpił problem wymagający uaktualnienia lub odtworzenia”.
  3. Kliknij opcję Uaktualnij (nie opcję Odtwórz), aby ponownie zainstalować system iOS i zachować istniejące dane.


Dodatkowa pomoc

Data publikacji: