Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na uaktualnienie systemu iOS

Podczas bezprzewodowego uaktualniania urządzenia z systemem iOS może się pojawić komunikat o braku wystarczającej ilości miejsca na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Poniższe czynności mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Jeśli na urządzeniu nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby pobrać i zainstalować uaktualnienie, system iOS tymczasowo usuwa pobieralne części zainstalowanych aplikacji. Nie powinno być potrzeby usuwania ani przenoszenia zawartości. Jeśli jednak potrzebujesz więcej miejsca, niż jest dostępne na urządzeniu, możesz uaktualnić urządzenie na kilka sposobów:

 • Podłącz urządzenie do komputera i uaktualnij je za pomocą aplikacji iTunes.
 • Usuń zawartość z urządzenia i ponownie spróbuj je uaktualnić.
 • Zarządzaj dyskiem na urządzeniu, korzystając z zaleceń.

Uaktualnianie za pomocą aplikacji iTunes

Aby pobrać najnowszą wersję systemu iOS za pomocą aplikacji iTunes, wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji iTunes na komputerze.
 2. Podłącz urządzenie do komputera.
 3. Wybierz urządzenie w aplikacji iTunes.
 4. W okienku Podsumowanie kliknij przycisk Sprawdź uaktualnienia.
 5. Kliknij przycisk Pobierz i uaktualnij.

Jeśli podczas uaktualniania pojawi się inny komunikat, dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.
 

Ręczne usuwanie zawartości

Możesz sprawdzić, ile miejsca zajmują aplikacje, i usunąć te, których nie potrzebujesz. Zakupione aplikacje i inną zawartość można ponownie pobrać później. 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [nazwa urządzenia] (pamięć).
 2. Wybierz dowolną aplikację, aby sprawdzić, ile miejsca zajmuje.
 3. Stuknij opcję Usuń aplikację. Niektóre aplikacje, takie jak Muzyka i Wideo, umożliwiają usuwanie części swoich dokumentów i danych.
 4. Ponownie zainstaluj uaktualnienie systemu iOS. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.
   

Jak zarządzać miejscem dyskowym, korzystając z zaleceń

System iOS 11 i nowsze oferują wskazówki, jak oszczędzić miejsce oraz odinstalować lub usunąć niepotrzebne aplikacje i niepotrzebną zawartość. Zakupione aplikacje i inną zawartość można ponownie pobrać później.

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [nazwa urządzenia] (pamięć).
 2. Przewiń do sekcji Zalecenia, aby zobaczyć wskazówki.
  pamięć na telefonie iPhone

Więcej informacji

Data publikacji: