Limity funkcji Mail Drop

Funkcja Mail Drop umożliwia wysyłanie dużych plików, takich jak nagrania wideo, prezentacje i obrazy, za pośrednictwem usługi iCloud. Jeśli łącza udostępnione za pośrednictwem funkcji Mail Drop nie są dostępne, być może przekroczono któreś z limitów usługi.

Za pomocą funkcji Mail Drop można wysyłać załączniki o rozmiarze do 5 GB. Można je wysyłać bezpośrednio z aplikacji Mail na komputerze Mac, aplikacji Mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a także z witryny iCloud.com na komputerze Mac lub PC. Obsługiwane są wszystkie typy plików, a załączniki nie wliczają się do ilości zajętego miejsca w usłudze iCloud. Jeśli rozmiar wiadomości wraz z załącznikami przekracza limit określony przez dostawcę Internetu, aplikacja Mail wyświetli monit o wysłanie załączników za pomocą funkcji Mail Drop.

Załączniki mogą nie zostać wysłane za pomocą funkcji Mail Drop, jeśli przekraczają następujące limity:

  • Rozmiar wiadomości wraz z załącznikami jest większy niż 5 GB. Spróbuj wysłać zawartość wiadomości w wielu wiadomościach e-mail lub skompresować załączniki do jak najmniejszego rozmiaru.
  • Do wiadomości dołączony jest nieskompresowany folder. Wykonaj te instrukcje, aby skompresować załączniki.
  • Wysłano zbyt dużą liczbę wiadomości lub przekroczono maksymalną liczbę odbiorców. Dowiedz się o limtach dotyczących rozmiaru skrzynki pocztowej i wysyłania wiadomości.
  • Osiągnięty został limit miejsca na pocztę w funkcji Mail Drop wynoszący 1 TB. Każdy załącznik wygasa po 30 dniach, a więc nowe załączniki można wysłać, kiedy wcześniejsze wygasną i dostępne stanie się więcej miejsca dyskowego.

Należy również zapoznać się z następującymi ograniczeniami:

  • Funkcja Mail Drop działa na komputerach Mac z systemem OS X Yosemite lub nowszym, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 9.2 oraz na komputerze Mac lub PC z aktualną przeglądarką. Zobacz wymagania systemowe dotyczące funkcji Mail Drop.
  • Po wysłaniu wiadomości e-mail odbiorca ma 30 dni na pobranie załączników z funkcji Mail Drop.
  • Aplikacja pocztowa odbiorcy może mieć mniejszy limit rozmiaru wiadomości, który uniemożliwia odebranie załącznika.
  • Czas wysyłania lub pobierania załącznika może być różny w zależności od szybkości połączenia internetowego i rozmiaru załączników.
  • Odbiorca może nie być w stanie uzyskać dostępu do załącznika, jeśli łącze jest obciążone dużą ilością pobrań lub natężeniem ruchu.

Dowiedz się więcej na temat pobierania i otwierania załączników wiadomości e-mail.

Data publikacji: