Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 11.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 11.2.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny Wsparcie Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iTunes 11.2

 • iTunes

  Dostępne dla: Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP z dodatkiem SP3 lub nowszym

  Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanej lokalizacji w sieci może uzyskać poświadczenia programu iTunes.

  Opis: nagłówki HTTP Set-Cookie są przetwarzane nawet w przypadku zamknięcia połączenia przed uzyskaniem pełnego wiersza nagłówka. Osoba atakująca może usunąć ustawienia zabezpieczeń z pliku cookie przez wymuszenie zamknięcia połączenia przed wysłaniem ustawień zabezpieczeń, a następnie uzyskać wartość niezabezpieczonego pliku cookie. Rozwiązanie tego problemu polega na ignorowaniu niekompletnych wierszy nagłówków HTTP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1296

 • iTunes

  Dostępne dla: Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP z dodatkiem SP3 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku audio lub pliku z filmem może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze analizowania plików MP4 programu iTunes występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-8842: Karl Smith z NCC Group

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: