Co oznaczają kategorie Inne i Zwalnialne w oknie Informacje o tym Macu?

Na karcie Pamięć masowa w oknie Informacje o tym Macu są podane ilości miejsca zajmowanego przez określone pliki na poszczególnych podłączonych napędach.

Aby wyświetlić podsumowanie ilości miejsca dyskowego zajętego na komputerze Mac, wybierz polecenie Ten Mac z menu Apple (), a następnie kliknij kartę Pamięć masowa. Każdy segment paska reprezentuje szacunkową ilość miejsca dyskowego zajmowanego przez pliki danej kategorii. Aby uzyskać więcej szczegółów, umieść wskaźnik na każdym segmencie.

  • W systemie OS X El Capitan i wcześniejszych wersjach do kategorii Inne należały te plik, które nie zostały rozpoznane jako należące do żadnej z pozostałych kategorii. Obejmuje to pliki zawarte w obrazach dysków lub archiwach, dane przechowywane przez aplikacje, takie jak Kontakty lub Kalendarz, oraz wtyczki i rozszerzenia aplikacji. Gdy komputer Mac jest w trybie bezpiecznym, wszystkie pliki są zaliczone do kategorii Inne.

  • W systemie macOS Sierra wyświetlana jest kategoria Zwalnialne, jeśli włączono funkcję Optymalizuj dysk Maca. Jest to miejsce dyskowe, które komputer Mac może automatycznie udostępnić, gdyby była potrzebna większa ilość miejsca. Pliki oznaczone jako zwalnialne można zawsze pobrać ponownie na żądanie.
Data publikacji: