Obsługa komputera Mac przy użyciu funkcji Sterowanie przełącznikami

Sterowanie przełącznikami to technologia wspomagająca, która ułatwia wprowadzanie tekstu, korzystanie z menu, poruszanie kursorem myszy i wykonywanie innych czynności — wszystko to przez kliknięcie przełącznika. Jako przełączników możesz używać klawiszy na klawiaturze, przycisków myszy lub gładzika, dżojstika albo urządzenia adaptacyjnego.

Funkcja Sterowanie przełącznikami skanuje ekran, aż klikniesz przełącznik. Pojedyncze kliknięcie powoduje zaznaczenie rzeczy lub wykonanie działania.

Włączanie funkcji Sterowanie przełącznikami

 1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Dostępność.
 2. Wybierz funkcję Sterowanie przełącznikami z listy opcji dostępności.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Wybierz opcję Włącz sterowanie przełącznikami.

Po włączeniu funkcji Sterowanie przełącznikami pojawi się panel startowy:

wiersz startowy

Naciśnij przełącznik (na przykład przycisk myszy lub klawisz spacji), aby przechodzić między poszczególnymi rzeczami w panelu startowym. Naciśnij przełącznik jeszcze raz, aby zaznaczyć aktualnie wyróżnioną rzecz. 

Konfigurowanie przełączników

Preferencje funkcji Sterowanie przełącznikami w okienku Dostępność w Preferencjach systemowych umożliwiają skonfigurowanie przełączników, które mają być naciskane w celu wykonania czynności. Funkcję przełącznika mogą pełnić mysz, klawiatura lub dedykowany sprzęt przełączający połączony przez port USB lub interfejs Bluetooth. Można też zmienić czynności przypisane do istniejącego przełącznika.

Domyślnie funkcję przełącznika pełni spacja, gdy funkcja Sterowanie przełącznikami jest włączona.

 • Aby dodać przełącznik, kliknij przycisk Dodaj (+) na karcie Przełączniki, a następnie naciśnij przełącznik adaptacyjny. Wprowadź nazwę, a następnie wybierz czynność, taką jak Zatrzymaj skanowanie. Jeśli przełącznik ma uruchamiać skrypt lub otwierać aplikację, kliknij opcję Własne, a następnie wybierz skrypt lub aplikację.
 • Aby usunąć przełącznik, zaznacz go na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń (–).
 • Aby zmienić zachowanie istniejącego przełącznika, zaznacz go na liście, kliknij ikonę przycisk Czynność, a następnie zmień nazwę lub czynność. Aby użyć innego przełącznika dla danej czynności, kliknij opcję Przypisz ponownie.

Skanowanie i zaznaczanie rzeczy

Skanowanie rzeczy
Naciśnięcie przełącznika Zaznacz rzecz powoduje, że funkcja Sterowanie przełącznikami rozpoczyna wskazywanie kolejno panelu, grupy lub interfejsu użytkownika. Podczas skanowania funkcja Sterowanie przełącznikami wyróżnia każdą rzecz lub grupę. Takie skanowanie zostaje wstrzymane, gdy zaznaczysz rzecz, chyba że ustawisz opcję dalszego skanowania po zaznaczeniu. Jeśli skanowanie automatyczne jest wyłączone, naciśnij przełącznik Do następnej rzeczy, aby kontynuować skanowanie. Funkcja Sterowanie przełącznikami powtórzy skanowanie w pętli, zgodnie z ustawieniami w panelu Nawigacja.

Zaznaczanie rzeczy
Kiedy odpowiednia rzecz zostanie wyróżniona, naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz. Jeśli zaznaczona rzecz to grupa i nie ustawiono opcji wznawiania skanowania po zaznaczeniu, naciśnij przełącznik w celu przeskanowania grupy, a następnie naciśnij przełącznik w celu zaznaczenia rzeczy w grupie.

Aby opuścić grupę, naciśnij przełącznik, gdy grupa jest wyróżniona lub gdy usłyszysz głosowe polecenie wyjścia.

Aby kliknąć rzecz spoza interfejsu aplikacji przy użyciu wskaźnika, można użyć trybu wskaźnika, aby przeskanować ekran i kliknąć daną rzecz.

 1. Kliknij, aby rozpocząć skanowanie w poziomie.
 2. Gdy funkcja znajdowania zakresu wyróżni obszar, który chcesz kliknąć, ponownie kliknij przełącznik.
 3. Kliknij ponownie, aby dokładnie określić położenie w poziomie. 
 4. Następne kliknięcie rozpocznie skanowanie w pionie przez funkcję znajdowania zakresu.
 5. Kliknij ponownie, aby dokładnie określić położenie w pionie. 
 6. Kliknij przełącznik po raz ostatni, aby kliknąć rzecz na ekranie, która obecnie jest wyświetlana poniżej niebieskiego krzyżyka utworzonego na ekranie.

Korzystanie z paneli

Ustawianie opcji panelu
W panelu kliknij przełącznik Zaznacz rzecz, gdy w prawym górnym rogu okna jest wyróżniona ikona Opcje panelu (przycisk Czynność). Następnie ponownie kliknij przełącznik, gdy jest wyróżniona opcja, którą chcesz ustawić. Możesz zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar i przezroczystość panelu.

Powrót do panelu startowego
W panelu kliknij przełącznik Zaznacz rzecz, gdy w prawym górnym rogu okna jest wyróżniona ikona wiersza startowego. W interfejsie naciśnij przełącznik, gdy jest wyróżniona ikona panelu startowego.

Korzystanie z panelu startowego

Klawiatura
Aby wpisać tekst w dokumencie lub polu, przeskanuj klawiaturę w panelu, otwórz grupę klawiszy i wybierz klawisz. Pierwsza grupa zawiera sugerowane wyrazy na podstawie naciśniętych do tej pory klawiszy. Wybranie sugerowanego wyrazu pozwala skrócić czas pisania. W panelu Własne mogą być dostępne inne klawiatury.

 

Wskaźnik
Aby przenieść wskaźnik w dany obszar ekranu, wybierz opcję Przenieś. Na ekranie zacznie się przesuwać pionowa blokada. Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, blokada zatrzyma się i na blokadzie zacznie się przesuwać niebieska pionowa linia. Naciśnij ponownie przełącznik, aby zatrzymać niebieską linię lub znacząco spowolnić jej ruch przed ponownym naciśnięciem przełącznika w celu jej zatrzymania (zgodnie z ustawieniem Dokładność kursora sunącego w panelu Nawigacja). Kiedy wykonasz tę samą czynność w poziomie, wskaźnik zacznie przesuwać się w kierunku punktu skrzyżowania dwóch niebieskich linii.

 

Aplikacja
Skanowanie rzeczy i grup w aktywnym oknie bieżącej aplikacji.

 

Dock
Natychmiastowe rozpoczęcie skanowania rzeczy w Docku.

 

Pasek menu
Skanowanie grupy paska menu, a następnie grupy menu dodatkowych.

 

System
Regulacja głośności lub jasności monitora komputera Mac oraz sterowanie odtwarzaniem multimediów.

 

Własne
Możesz utworzyć własne panele w panelu Dostępność w Preferencjach systemowych. Wybierz opcję Sterowanie przełącznikami, a następnie kliknij opcję Otwórz Edytor paneli. Tutaj znajdziesz wszystkie utworzone przez siebie panele. 

 

Lokalizacja
Skorzystaj z tej funkcji, aby zmienić położenia panelu startowego funkcji Sterowanie przełącznikami.

Więcej informacji

Aby dostosować funkcję Sterowanie przełącznikami, wybierz kartę Nawigacja w sekcji Sterowanie przełącznikami w panelu preferencji Dostępność. Więcej informacji o funkcji Sterowanie przełącznikami i jej Edytorze paneli znajdziesz w witrynie ułatwień dostępu firmy Apple i wbudowanej pomocy komputera Mac. Kliknij przycisk pomocy   w panelu Dostępność w Preferencjach systemowych albo wyszukaj hasło Sterowanie przełącznikami w menu Pomoc na pasku menu Findera.

Data publikacji: