Rozpoczęcie korzystania z nadzorowanego iPhone’a lub iPada

Jeśli otrzymasz od pracodawcy lub szkoły iPhone’a lub iPada, może on być nadzorowany. Dowiedz się, na czym polega korzystanie z nadzorowanego urządzenia, do jakich treści ma dostęp właściciel oraz jak sprawdzić, czy iPhone lub iPad jest nadzorowany.

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z nadzorowanego iPhone’a lub iPada otrzymanego od pracodawcy lub szkoły. Jeśli jesteś administratorem i chcesz skonfigurować nadzór, skonfiguruj urządzania za pomocą usługi Apple Business Manager, Apple School Manager lub Apple Configurator.

Nadzór daje szkołom i firmom większą kontrolę nad posiadanymi urządzeniami z systemem Dzięki nadzorowi administrator może zastosować dodatkowe ograniczenia, na przykład wyłączyć funkcję AirDrop lub uniemożliwić dostęp do sklepu App Store. Zapewnia on również dodatkowe konfiguracje i funkcje urządzeń, takie jak dyskretne uaktualnianie aplikacji lub filtrowanie użycia sieci.

Domyślnie iPhone lub iPad nie jest nadzorowany. Nadzór można włączyć tylko podczas konfigurowania nowego urządzenia. Jeśli Twój iPhone lub iPad nie jest obecnie nadzorowany, administrator musi całkowicie wymazać dane z urządzenia, aby skonfigurować nadzór.

Sprawdzenie, czy Twój iPhone lub iPad jest nadzorowany

Możesz w ustawieniach urządzenia sprawdzić, czy iPhone lub iPad jest nadzorowany. Informacja o nadzorze znajduje się u góry głównej strony Ustawień.

Organizacja ma również możliwość wyświetlenia niestandardowego komunikatu o własności na zablokowanym ekranie, korzystając z pakietu danych profilu Konfiguracja urządzenia udostępnianego.

Dowiedz się, co nadzoruje administrator urządzenia

Jeśli iPhone lub iPad jest nadzorowany, organizacja będąca właścicielem tego urządzenia może zainstalować profil, aby kontrolować, do jakich funkcji ma ono dostęp.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie funkcje domyślne systemu zostały zmodyfikowane przez administratora, możesz to sprawdzić w ustawieniach. 

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > VPN i urządzenia zarządzane. Jeśli jest zainstalowany profil, stuknij go, aby zobaczyć, jakie zmiany zostały wprowadzone.

iPhone wyświetlający zainstalowany profil na ekranie VPN i urządzenia zarządzane

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji zmienionych w przypadku Twojej organizacji, zapytaj administratora, czy te ustawienia są stosowane.

Jeśli administrator monitoruje Twoje położenie

W ustawieniach może się pojawić komunikat, że firma lub szkoła może monitorować ruch internetowy i lokalizować urządzenie. Administrator może zobaczyć położenie telefonu iPhone lub iPada tylko wtedy, gdy na urządzeniu włączy zarządzany tryb Utracony.

Po włączeniu tego trybu położenie urządzenia jest ujawniane administratorowi. Jeśli administrator włączy zarządzany tryb Utracony, urządzenie zostanie zablokowane, a na zablokowanym ekranie pojawi się komunikat. Organizacja nie może śledzić położenia urządzenia bez zablokowania go i wyświetlenia na nim odpowiedniego powiadomienia.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: