Zarządzanie blokadą aktywacji i trybem Utracony za pomocą rozwiązania MDM

Dowiedz się, jak zarządzać blokadą aktywacji w usłudze Znajdź mój iPhone i trybem Utracony na nadzorowanych urządzeniach za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM).

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów w firmach i instytucjach edukacyjnych.

Blokada aktywacji to funkcja usługi Znajdź mój iPhone. Jej zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa informacji i zapobieganie ponownej aktywacji utraconych lub skradzionych urządzeń. Tryb Utracony służy do blokowania utraconego urządzenia, wyświetlania wiadomości na jego ekranie oraz znajdowania jego lokalizacji.

Dowiedz się, jak zarządzać blokadą aktywacji i trybem Utracony na nadzorowanych urządzeniach za pomocą narzędzi MDM.

Blokada aktywacji na nadzorowanych urządzeniach

Za pomocą zgodnego rozwiązania MDM możesz włączyć blokadę aktywacji podczas konfiguracji lub gdy użytkownik włączy usługę Znajdź mój iPhone. Później możesz wyczyścić blokadę aktywacji, aby wymazać urządzenie i wdrożyć je dla nowego użytkownika. Dowiedz się, jak zarządzać blokadą aktywacji za pomocą narzędzia Profile Manager. Aby uzyskać szczegółowe informacje, możesz też skorzystać z dokumentacji używanego rozwiązania MDM.

Tryb Utracony i zarządzany tryb Utracony

Jeśli usługa Znajdź mój iPhone jest włączona, użytkownik może aktywować tryb Utracony po zalogowaniu się do usługi iCloud. Za pomocą trybu Utracony użytkownik może zablokować utracone urządzenie i śledzić jego lokalizację. 

W przypadku urządzeń z systemem iOS 9.3 lub nowszym możesz użyć rozwiązania MDM, aby przełączyć nadzorowane urządzenie w zarządzany tryb Utracony. Zarządzany tryb Utracony jest trybem dedykowanym, który musisz wyłączyć, zanim ktokolwiek będzie mógł ponownie korzystać z urządzenia. Gdy urządzenie działa w zarządzanym trybie Utracony, możesz wysyłać na nie wiadomości. Gdy urządzenie działa w zarządzanym trybie Utracony, dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia może jednak uzyskać wyłącznie serwer MDM. Użytkownik nie może odblokować urządzenia, dopóki nie wyłączysz zarządzanego trybu Utracony. Jeśli w tym czasie ktokolwiek uzyska dostęp do informacji o lokalizacji, użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z dokumentacji używanego rozwiązania MDM.

Blokada aktywacji na nienadzorowanych urządzeniach

Rozwiązanie MDM nie może sterować blokadą aktywacji na nienadzorowanych urządzeniach. Na nienadzorowanym urządzeniu blokada aktywacji zostaje włączona, gdy użytkownik zaloguje się do usługi iCloud i włączy usługę Znajdź mój iPhone.

Jeśli wdrażasz nienadzorowane urządzenia, poprzedni użytkownik musi wyłączyć usługę Znajdź mój iPhone, zanim urządzenie będzie mogło zostać przez Ciebie wdrożone dla nowego użytkownika. Wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli użytkownik ma dostęp do urządzenia z systemem iOS, może wyłączyć tę usługę, wybierając kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Znajdź mój iPhone.
  • Jeśli użytkownik nie ma dostępu do urządzenia z systemem iOS, może zalogować się w witrynie iCloud.com lub do aplikacji Znajdź mój iPhone na innym urządzeniu z systemem iOS, a następnie wymazać urządzenie i usunąć je z listy urządzeń.
Data publikacji: