Zarządzanie blokadą aktywacji i trybem Utracony za pomocą rozwiązania MDM

Dowiedz się, jak zarządzać blokadą aktywacji w aplikacji Lokalizator i trybem Utracony na nadzorowanych urządzeniach za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM).

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów w firmach i instytucjach edukacyjnych.

Blokada aktywacji to funkcja aplikacji Lokalizator. Jej zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa informacji i zapobieganie ponownej aktywacji utraconych lub skradzionych urządzeń. Tryb Utracony służy do blokowania utraconego urządzenia, wyświetlania wiadomości na jego ekranie oraz znajdowania jego lokalizacji.

Dowiedz się, jak zarządzać blokadą aktywacji i trybem Utracony na nadzorowanych urządzeniach za pomocą narzędzi MDM.

Blokada aktywacji na nadzorowanych urządzeniach

Za pomocą zgodnego rozwiązania MDM możesz włączyć blokadę aktywacji podczas konfiguracji lub gdy użytkownik włączy usługę Znajdź mój. Później możesz wyczyścić blokadę aktywacji, aby wymazać urządzenie i wdrożyć je dla nowego użytkownika. Dowiedz się, jak zarządzać blokadą aktywacji za pomocą narzędzia Profile Manager. Aby uzyskać szczegółowe informacje, możesz też skorzystać z dokumentacji używanego rozwiązania MDM.

Tryb Utracony i zarządzany tryb Utracony

Jeśli usługa Znajdź mój jest włączona, użytkownik może aktywować tryb Utracony po zalogowaniu się do usługi iCloud. Za pomocą trybu Utracony użytkownik może zablokować utracone urządzenie i śledzić jego lokalizację. 

W przypadku urządzeń z systemem iOS 9.3 lub nowszym możesz użyć rozwiązania MDM, aby przełączyć nadzorowane urządzenie w zarządzany tryb Utracony. Zarządzany tryb Utracony jest trybem dedykowanym, który musisz wyłączyć, zanim ktokolwiek będzie mógł ponownie korzystać z urządzenia. Gdy urządzenie działa w zarządzanym trybie Utracony, możesz wysyłać na nie wiadomości. Gdy urządzenie działa w zarządzanym trybie Utracony, dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia może jednak uzyskać wyłącznie serwer MDM. Użytkownik nie może odblokować urządzenia, dopóki nie wyłączysz zarządzanego trybu Utracony. Jeśli w tym czasie ktokolwiek uzyska dostęp do informacji o lokalizacji, użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z dokumentacji używanego rozwiązania MDM.

Blokada aktywacji na nienadzorowanych urządzeniach

Rozwiązanie MDM nie może sterować blokadą aktywacji na nienadzorowanych urządzeniach. Na nienadzorowanym urządzeniu blokada aktywacji zostaje włączona, gdy użytkownik zaloguje się do usługi iCloud i włączy usługę Znajdź mój.

Jeśli wdrażasz nienadzorowane urządzenia, poprzedni użytkownik musi wyłączyć usługę Znajdź mój, zanim urządzenie będzie mogło zostać przez Ciebie wdrożone dla nowego użytkownika. Wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli użytkownik ma dostęp do telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, może wyłączyć tę usługę, wybierając kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Znajdź mój [urządzenie]*.
  • Jeśli użytkownik ma dostęp do komputera Mac, może wyłączyć tę usługę, wybierając kolejno Preferencje systemowe > Apple ID > iCloud > Znajdź mój Mac*.
  • Jeśli użytkownik nie ma dostępu do urządzenia, może się zalogować do usługi iCloud.com lub aplikacji Lokalizator na innym urządzeniu, wymazać swoje urządzenie, a następnie usunąć je z listy urządzeń.

Aplikacja Lokalizator jest dostępna w systemach iOS 13iPadOSmacOS Catalina.

Data publikacji: