W jaki sposób system iOS wybiera sieć bezprzewodową, z którą łączy się automatycznie

Podczas automatycznego łączenia się z siecią system iOS zaczyna od preferowanej sieci, a następnie przechodzi kolejno do sieci prywatnych i publicznych.

Gdy urządzenie z systemem iOS sprawdzi identyfikatory sieci (SSID) i określi, z którą siecią należy połączyć się automatycznie, podejmie próbę połączenia się z sieciami w następującej kolejności:

  1. Sieć preferowana
  2. Sieć prywatna, z którą urządzenie łączyło się ostatnio
  3. Sieć prywatna
  4. Sieć publiczna

Sieci publiczne są przeznaczone do ogólnego dostępu w miejscach publicznych, takich jak hotele, lotniska czy kawiarnie. Inne przykłady to sieci Hotspot 2.0, Passpoint i EAP-SIM oraz sieci Wi-Fi dostarczane przez niektórych operatorów komórkowych i telewizje kablowe. Sieci prywatne to wszystkie pozostałe sieci, w tym sieci skonfigurowane w domach i biurach, a także hotspoty osobiste na urządzeniach z systemem iOS.

Znanym sieciom jest przypisywana ocena zależna od wykonywanych przez Ciebie działań. Jeśli ręcznie przełączysz się na sieć o określonym identyfikatorze SSID, jej ocena wzrośnie. Jeśli ręcznie rozłączysz się z siecią o danym identyfikatorze SSID, jej ocena się obniży. Sieci preferowane mają wyższe oceny.

Jeśli po sprawdzeniu powyższych kryteriów system iOS wyszuka wiele sieci, ustali kolejność identyfikatorów SSID sieci według poziomu zabezpieczeń i wybierze jedną sieć według następującej kolejności:

  Kategoria sieci Zabezpieczenia sieci
1 Prywatna EAP
2 Prywatna WPA3
3 Prywatna WPA2/WPA
4 Prywatna WEP
5 Prywatna Niezabezpieczona/otwarta
6 Publiczna HS2.0/Passpoint
7 Publiczna EAP
8 Publiczna WPA3
9 Publiczna WPA2/WPA
10 Publiczna WEP
11 Publiczna Niezabezpieczona/otwarta

Jeśli system iOS znajdzie kilka sieci tej samej kategorii i z takimi samymi zabezpieczeniami, wybierze identyfikator SSID z najwyższym wskaźnikiem RSSI, czyli sieć o największej sile odbieranego sygnału. Dowiedz się więcej na temat wskaźnika RSSI i roamingu bezprzewodowego dla klientów korporacyjnych.

Automatyczne łączenie się z siecią po ponownym uruchomieniu

Po ponownym uruchomieniu dane uwierzytelniania sieci Wi-Fi w systemie iOS są dostępne dopiero po odblokowaniu urządzenia. Przed automatycznym połączeniem się z pobliską siecią system iOS czeka na odblokowanie urządzenia.

Data publikacji: