Sposób wyboru przez systemy iOS, iPadOS i macOS sieci do automatycznego dołączenia

Podczas automatycznego łączenia się z siecią system macOS Ventura, iOS i iPadOS zaczyna od preferowanej sieci, a następnie przechodzi kolejno do sieci prywatnych i publicznych.

Gdy urządzenie z systemem iOS lub iPadOS albo Mac z systemem macOS Ventura lub nowszym analizuje identyfikatory SSID i określa, z którą siecią ma się automatycznie połączyć, wybiera ją w takiej kolejności:

 1. Sieć preferowana
  Znanym sieciom jest przypisywana ocena zależna od wykonywanych przez Ciebie działań. Jeśli ręcznie przełączysz się na sieć, jej ocena wzrośnie. Jeśli ręcznie rozłączysz się z siecią, jej ocena się obniży. Sieć preferowana to sieć z najwyższym wynikiem.
 2. Sieć prywatna
  Sieci prywatne to sieci skonfigurowane w domach i biurach. Może to obejmować hotspot osobisty na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS albo na Macu z systemem macOS Ventura lub nowszym. Systemy macOS Ventura, iOS lub iPadOS próbują połączyć się ze znaną siecią prywatną w kolejności ostatniego łączenia.
 3. Sieć publiczna
  Sieci publiczne są przeznaczone do ogólnego dostępu w miejscach publicznych, takich jak hotele, lotniska czy kawiarnie. Inne przykłady to sieci Hotspot 2.0, Passpoint i EAP-SIM oraz sieci Wi-Fi dostarczane przez operatorów komórkowych i telewizje kablowe.

System macOS Ventura, iOS lub iPadOS, który znajdzie wiele sieci prywatnych lub publicznych, nada im priorytety według tych kryteriów, w następującej kolejności:

 1. Metoda konfiguracji (systemy iOS 16.4, iPadOS 16.4 i macOS Ventura 13.3 lub nowsze): sieci prywatne skonfigurowane przy użyciu profilu zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) są preferowane w stosunku do sieci dołączonych ręcznie.
 2. Najwyższy obsługiwany standard Wi-Fi: Na przykład sieci Wi-Fi 6 są preferowane w stosunku do sieci Wi-Fi 5.
 3. Pasmo częstotliwości: 6 GHz, następnie 5 GHz, następnie 5 GHz (DFS), następnie 2,4 GHz.
 4. Bezpieczeństwo: WPA Enterprise, następnie WPA Personal, następnie WEP.
 5. Siła sygnału: Dowiedz się więcej o wskaźniku RSSI i roamingu bezprzewodowym dla klientów korporacyjnych.

Sieci niezabezpieczone/otwarte nie będą dołączane automatycznie, chyba że w ciągu ostatnich dwóch tygodni miało miejsce połączenie z taką siecią.


Automatyczne łączenie się z siecią po ponownym uruchomieniu

Po ponownym uruchomieniu dane uwierzytelniania sieci Wi-Fi w systemie iOS i iPadOS są dostępne dopiero po odblokowaniu urządzenia. Przed automatycznym połączeniem się z pobliską siecią system iOS i iPadOS czeka na odblokowanie urządzenia. Dotyczy to również systemu macOS Ventura, gdy włączona jest funkcja FileVault.

Data publikacji: