Roaming bezprzewodowy dla klientów korporacyjnych

Dowiedz się, jak urządzenia z systemem iOS lub iPadOS korzystają z roamingu w korporacyjnym środowisku Wi-Fi.


Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemu w szkołach, firmach lub innych organizacjach.

Informacja dotyczy urządzeń wyposażonych w system iOS lub iPadOS:

 • iPhone 5s i nowsze modele 
 • iPod touch (6. generacji)
 • iPad Pro i nowsze modele
 • iPad Air i nowsze modele
 • iPad mini 2 i nowsze modele
 • iPad (5. generacji lub nowszy)

Próg wyzwalania

Jest to minimalny, wymagany poziom sygnału klienta, aby utrzymać połączenie. 

iPhone, iPad lub iPod touch monitoruje i utrzymuje bieżące połączenie z punktem dostępu o identyfikatorze BSSID (Basic Service Set Identifier), dopóki wskaźnik siły odbieranego sygnału RSSI (Received Signal Strength Indicator) nie przekroczy progu -70 dBm. Po jego przekroczeniu urządzenie rozpoczyna skanowanie w celu znalezienia identyfikatorów BSSID kandydatów roamingowych dla bieżącej sieci ESSID (Extended Service Set Identifier).

Ta informacja jest istotna i należy ją wziąć pod uwagę podczas projektowania komórek bezprzewodowych i oczekiwanego dla nich nakładania się sygnału. Można na przykład zaprojektować komórki 5 GHz o nałożeniu -67 dBm. W takim przypadku urządzenie będzie utrzymywało połączenie z punktem dostępu o identyfikatorze BSSID dłużej, niż zakładano. Dzieje się tak dlatego, że w urządzeniu wyzwolenie następuje przy wartości -70 dBm. Gdy wskaźnik siły odbieranego sygnału RSSI punktu dostępu o identyfikatorze BSSID ma nałożenie powyżej -65 dBm, urządzenie połączy się z siecią 5 GHz.

Należy zmierzyć nakładanie się komórek za pomocą urządzenia docelowego. Anteny w komputerach przenośnych są znacznie większe i silniejsze niż w smartfonach czy tabletach. Jeśli więc chcesz zmierzyć nałożenie za pomocą notebooka, iPhone’y i iPady będą miały inne niż te oczekiwane granice komórek.

Skanowanie roamingowe

Wtedy stacje sprawdzają dostępne kanały pod kątem obecności punktów dostępu, które obsługują bieżącą sieć ESSID. Stacje sprawdzają wszystkie dostępne kanały w paśmie 2,4 lub 5 GHz.

Skanowanie roamingowe przebiegnie szybciej, jeśli włączysz obsługę standardu 802.11k na platformie kontrolnej. Usprawni to skanowanie, ponieważ iPhone, iPad lub iPod touch wykorzystuje sześć pierwszych pozycji w raporcie z sąsiedztwa i przegląda je w celu ustalenia priorytetów skanowania. Bez standardu 802.11k system iOS musi skanować bardziej metodycznie, co może wydłużać proces wykrywania o kilka sekund.

Jeśli na przykład użytkownik jest w trakcie rozmowy telefonicznej i przechodzi na drugą stronę budynku, urządzenie przekracza próg -70 dBm i szuka celów roamingowych. Dzięki raportowi z sąsiedztwa udostępnionego przez standard 802.11k znajduje punkty dostępu, które obsługują bieżącą sieć ESSID na trzech kanałach. Natychmiast skanuje te kanały, wykrywa, że sygnał punktu dostępu na kanale jest odpowiednio silny, i wykonuje roaming. Jednak bez standardu 802.11k urządzenie klienckie musi skanować wszystkie kanały w każdym paśmie, aby znaleźć cel roamingowy, co wydłuża cały proces o kilka sekund.

Kryteria wyboru kandydatów roamingowych

Dzięki tym informacjom możesz zaprojektować sieć bezprzewodową obsługującą w czasie rzeczywistym usługi takie jak transmisje głosowe i wideo. 

Kryteria wyboru docelowych punktów BSSID w systemie iOS lub iPadOS:

 • możliwość przesyłania lub odbierania serii pakietów danych protokołu 802.11 przez urządzenie klienckie
 • różnica w sile sygnału w porównaniu ze wskaźnikiem RSSI bieżącego punktu BSSID

Jeśli urządzenie przesyła lub odbiera dane, system wybiera docelowe punkty BSSID, których wskaźnik RSSI jest o co najmniej osiem dB wyższy od wskaźnika RSSI bieżącego punktu BSSID. W przypadku urządzeń, które nie wysyłają ani nie odbierają danych, stosuje się różnicę 12 dB.

Jeśli na przykład wskaźnik RSSI bieżącego połączenia spadnie do -75 dBm, a użytkownik jest w trakcie połączenia VoWLAN, urządzenie wyszukuje punkty BSSID o wskaźniku RSSI równym -67 dBm lub lepszym.

Gdy połączenie zostanie zakończone, a urządzenie przestanie wysyłać oraz odbierać dane, urządzenie wyszuka punkty BSSID o wskaźniku RSSI równym -63 dBm lub lepszym. Należy pamiętać, że ramki zarządzania i kontroli standardu 802.11 nie są wliczane do danych. 

Wydajność roamingu

„Wydajność roamingu” jest to czas potrzebny urządzeniu klienckiemu na pomyślne uwierzytelnienie w nowym punkcie dostępu o identyfikatorze BSSID. Aby dokonać uwierzytelnienia, urządzenie klienckie musi znaleźć odpowiedniego kandydata roamingowego, a następnie szybko ukończyć proces roamingu, aby użytkownik nie odczuł żadnej przerwy w usłudze. 

Roaming oznacza uwierzytelnienie urządzenia klienckiego w nowym punkcie BSSID oraz anulowanie uwierzytelnienia w bieżącym punkcie BSSID. Czas trwania tego procesu jest uzależniony od użytej metody zabezpieczania oraz uwierzytelniania.

Uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X wymaga, aby urządzenie klienckie wykonało cały proces wymiany klucza EAP, zanim będzie można anulować uwierzytelnienie w bieżącym punkcie BSSID. Może to potrwać kilka sekund, w zależności od infrastruktury uwierzytelniania danego środowiska i oznacza zakłócenie usługi dla użytkownika.

Standard 802.11r umożliwia urządzeniom klienckim wstępne uwierzytelnienie w potencjalnych punktach dostępu, skracając czas uwierzytelniania ze spodziewanych kilku sekund do milisekund bez zakłóceń usługi.

Korzystanie ze skanera Wi-Fi w Narzędziu AirPort

Aplikacja AirPort Utility obejmuje funkcję skanowania sieci Wi-Fi, która dostarcza dziennik widoku sieci z punktu widzenia urządzenia. Administratorzy mogą używać tej funkcji, aby ocenić widok sieci urządzenia klienckiego z systemem w danej lokalizacji.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy używać skanera Wi-Fi na tym samym modelu iPhone’a, iPada lub iPoda touch, z jakiego będą korzystać użytkownicy.

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPort Utility, aby włączyć skaner Wi-Fi.
 2. Otwórz aplikację AirPort Utility i stuknij opcję Skanowanie Wi-Fi.
 3. Za pomocą suwaka wybierz czas skanowania (do 60 sekund). Domyślnie skanowanie Wi-Fi jest ciągłe. 
 4. Stuknij opcję Skanowanie, aby rozpocząć proces. Narzędzie AirPort wyświetli listę wszystkich znalezionych identyfikatorów sieci SSID. Wyniki wyszukiwania obejmują sieci ukryte, przy których wyświetlana jest informacja, że nazwa sieci jest niedostępna.

  Narzędzie AirPort skanuje wszystkie dostępne pasma w interwałach czterosekundowych. Sieci korporacyjne z wieloma punktami dostępu są grupowane według identyfikatorów BSSID. Skaner wyświetla następujące informacje:
  • Identyfikator SSID
  • Identyfikator BSSID
  • Ostatni wskaźnik RSSI
  • Kanał
  • Ostatnio znalezione
 5. Stuknij identyfikator SSID, aby wyświetlić dziennik śledzenia wyników skanowania dla identyfikatorów SSID i BSSID. Dziennik śledzenia pokazuje datę oraz godzinę skanowania oraz informacje o kanale i wskaźniku RSSI.
 6. Po zakończeniu skanowania wyniki można udostępnić. W tym celu stuknij przycisk Udostępnij , a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • AirDrop
  • Wiadomość
  • Mail
  • Skopiowanie

Wyniki są wysyłane przez Narzędzie AirPort jako lista wartości rozdzielanych przecinkami:

SSID, BSS, RSSI, Kanał, godzina

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07 PM"

Pierwszy wiersz to nagłówek kolumny zawierający pola identyfikatora SSID, sieci BSS, wskaźnika RSSI, kanału i daty. Ten format ułatwia zaimportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego i przedstawienie ich na wykresie.

Data publikacji: