Korzystanie z dysku USB ze stacją bazową AirPort

Dysk USB można udostępnić przez sieć lub podłączyć do zgodnej stacji bazowej AirPort.

Wszystkie wymienione poniżej modele stacji bazowych mają port USB 2.0, do którego można podłączyć zgodny, prawidłowo sformatowany dysk USB:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11n
  • AirPort Extreme 802.11ac

Dysk musi być sformatowany jako Mac OS Extended, FAT16 lub FAT32. Apple zaleca korzystanie z formatu Mac OS Extended (kronikowanego) w celu zapewnienia większej ochrony w razie odłączenia dysku lub jego wyłączenia podczas pracy. Stacje bazowe AirPort nie obsługują formatów szyfrowanych ani dysków w formacie APFS, ExFAT lub NTFS.

Po podłączeniu sformatowanego dysku USB do stacji bazowej wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje, a następnie wybierz „Dyski zewnętrzne”, aby wyświetlić udostępniony dysk na pasku bocznym Findera. Stacja bazowa może także umożliwiać użycie z tym dyskiem aplikacji Time Machine.

Dysk sformatowany jako Mac OS Extended udostępnia się przy użyciu protokołów SMB/CIFS i AFP, a komputery Mac mogą go zidentyfikować, korzystając z protokołu Bonjour. Dysk sformatowany jako FAT16 lub FAT32 udostępnia się przy użyciu protokołu SMB/CIFS.

Wymagania dotyczące zasilania

Port USB stacji bazowej może dostarczać moc do zasilanych z magistrali dysków USB o specyfikacji zasilania zgodnej z USB 2.0. Jeśli dysk USB lub koncentrator dostarczono z zasilaczem, zaleca się jego używanie.

Zgodność z aplikacją Time Machine

Aplikacja Time Machine obsługuje zgodne dyski USB podłączane do wszystkich modeli następujących stacji bazowych:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11ac

Dysk nie może być zaszyfrowany, ale aplikację Time Machine można skonfigurować tak, by szyfrowała kopie zapasowe na dysku.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: