Jak używać usługi Albumy udostępniane w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie i komputerze Mac

Przy użyciu usługi Albumy udostępniane możesz udostępnić zdjęcia i nagrania wideo wybranym przez siebie osobom — mogą one dodawać własne zdjęcia, nagrania wideo oraz komentarze.


Zanim rozpoczniesz

 1. Uaktualnij swój telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS, komputer Mac do najnowszej wersji systemu macOS, a urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV HD do najnowszej wersji systemu tvOS. Jeśli masz komputer z systemem Windows, uaktualnij system do wersji Windows 10 lub nowszej i pobierz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Skonfiguruj usługę iCloud na wszystkich urządzeniach.
 3. Zaloguj się do usługi iCloud, używając tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach, na których chcesz korzystać z usługi Albumy udostępniane.

Włączanie usługi Albumy udostępniane

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia, a następnie włącz opcję Albumy udostępniane.
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację Zdjęcia. Na pasku menu w górnej części ekranu wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Ustawienia. W systemie macOS Monterey lub starszym wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje. Kliknij kartę iCloud, a następnie wybierz opcję Albumy udostępniane.
 • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta > iCloud, a następnie włącz opcję Albumy udostępniane.
 • Na komputerze z systemem Windows otwórz aplikację iCloud dla Windows i wybierz opcję Zdjęcia. Kliknij przycisk Opcje, aby sprawdzić, czy usługa Albumy udostępniane jest włączona, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Dowiedz się więcej na temat udostępniania albumów za pomocą aplikacji iCloud dla Windows.

Jeśli używasz wcześniejszej wersji systemu iOS, aplikacji iCloud dla Windows, aplikacji iPhoto lub aplikacji Aperture, w dalszym ciągu możesz tworzyć i przeglądać albumy udostępniane. We wcześniejszych wersjach systemów iOS, macOS, tvOS oraz aplikacji iCloud dla Windows usługa Albumy udostępniane nosiła nazwę Udostępnianie zdjęć iCloud.


Używanie usługi Albumy udostępniane na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Tworzenie nowego albumu udostępnianego

 1. Przejdź do karty Albumy i stuknij przycisk Dodaj .
 2. Stuknij opcję Nowy album udostępniany .
 3. Wprowadź nazwę albumu udostępnianego, a następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Wybierz osoby, które chcesz zaprosić, spośród kontaktów lub wpisz adres e-mail lub numer telefonu iMessage.
 5. Stuknij opcję Utwórz.

Usuwanie albumu udostępnianego

 1. Otwórz album udostępniany.
 2. Stuknij przycisk Osoby .
 3. Stuknij opcję Usuń album udostępniany.

Jeśli patrzysz na listę albumów udostępnianych, możesz też stuknąć opcję Edycja, a następnie przycisk Usuń , aby usunąć album udostępniony.

Po usunięciu album udostępniany automatycznie znika ze wszystkich Twoich urządzeń oraz urządzeń wszystkich subskrybentów. Jeśli włączono funkcję Witryna publiczna, album udostępniany znika też z Internetu. Jeśli usuniesz album udostępniany, wszystkie znajdujące się w nim zdjęcia zostaną trwale usunięte. Przed kontynuowaniem upewnij się, że zapisano wszystkie zdjęcia, które chcesz zachować.

Zapraszanie dodatkowych osób

 1. Na karcie Albumy wybierz utworzony przez siebie album udostępniany.
 2. Stuknij przycisk Osoby 
 3. Stuknij opcję Zaproś innych.
 4. Wpisz imiona i nazwiska osób, którym chcesz udostępnić ten album.
 5. Stuknij opcję Dodaj.

Aby udostępnić album znajomym lub rodzinie, którzy nie korzystają z iCloud, otwórz utworzony przez siebie album udostępniany, przejdź do karty Osoby i włącz funkcję Witryna publiczna. Twoje zdjęcia zostaną opublikowane na stronie, którą każdy może wyświetlić w przeglądarce. 

Usuwanie subskrybenta

 1. Otwórz album udostępniany.
 2. Stuknij przycisk Osoby 
 3. Zaznacz subskrybenta, który ma zostać usunięty.
 4. Stuknij opcję Usuń subskrybenta u dołu ekranu.

Jako twórca albumu udostępnianego kontrolujesz dostęp do niego. Możesz usunąć subskrybentów w dowolnym momencie.

Dodawanie zdjęć i nagrań wideo do albumu udostępnianego

 1. Na karcie Biblioteka lub z poziomu albumu stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz udostępnić.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij , a następnie przycisk Dodaj do albumu udostępnianego .
 3. Wybierz album, w którym chcesz udostępnić zdjęcia. Następnie stuknij opcję Wyślij.

Jeśli masz otwarty album udostępniany, możesz też stuknąć przycisk Dodaj , aby wybrać zdjęcia i nagrania wideo do dodania.

Po dodaniu nowych zdjęć osoby, którym udostępniasz album, zostaną automatycznie powiadomione. Upewnij się, że jest włączona opcja Subskrybenci mogą wysyłać, aby umożliwić im przesyłanie zdjęć i nagrań wideo. Po prostu stuknij przycisk Więcej , a następnie wybierz opcję Szczegóły albumu udostępnianego .

Usuwanie zdjęć i nagrań wideo z albumu udostępnianego

 1. Otwórz album udostępniany.
 2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo.
 3. Stuknij przycisk Kosz .
 4. Stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Jeśli jesteś właścicielem albumu udostępnianego, możesz usunąć wszystkie zdjęcia, nagrania wideo i komentarze umieszczone w tym albumie. Subskrybenci mogą usuwać tylko pliki i komentarze dodane przez siebie. Wszystko co usuniesz, jest automatycznie usuwane z albumu na wszystkich Twoich urządzeniach, a także na urządzeniach subskrybentów.

Wszelkie zdjęcia, które zostały zachowane lub pobrane z albumu udostępnianego do biblioteki aplikacji Zdjęcia, pozostają w bibliotece, nawet jeśli album udostępniany zostanie usunięty lub jego twórca przestanie go udostępniać.

Zachowywanie zdjęć i nagrań wideo z albumu udostępnianego

Gdy udostępniasz komuś zdjęcia i nagrania wideo, osoba ta może zapisać udostępnione elementy we własnej bibliotece.

 1. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij .
 3. Stuknij opcję Zachowaj obrazek lub Zachowaj wideo.

Używanie usługi Albumy udostępniane na komputerze Mac

Tworzenie nowego albumu udostępnianego

 1. Na pasku bocznym kliknij przycisk Dodaj  obok pozycji Albumy udostępniane.
 2. Wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić album. Kliknij przycisk Dodaj , aby wybrać kontakty z usługi iCloud.
 3. Kliknij przycisk Utwórz.

Usuwanie albumu udostępnianego

 1. Otwórz album udostępniany.
 2. Kliknij przycisk Osoby  na pasku bocznym.
 3. Kliknij opcję Usuń album udostępniany.

Po usunięciu album udostępniany automatycznie znika ze wszystkich Twoich urządzeń oraz urządzeń wszystkich subskrybentów. Jeśli była włączona funkcja Witryna publiczna, album udostępniany znika też z Internetu. Jeśli usuniesz album udostępniany, wszystkie znajdujące się w nim zdjęcia zostaną trwale usunięte. Przed kontynuowaniem upewnij się, że zapisano wszystkie zdjęcia, które chcesz zachować.

Zapraszanie dodatkowych osób

 1. Wybierz utworzony przez siebie album udostępniany, korzystając z karty Udostępniane znajdującej się na pasku bocznym.
 2. Kliknij przycisk Osoby  na pasku bocznym.
 3. W polu Zaproś innych wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić ten album. Kliknij przycisk Dodaj , aby wybrać osoby do zaproszenia ze swoich kontaktów.

Możesz także udostępniać albumy znajomym i członkom rodziny, którzy nie używają iCloud. Po prostu otwórz utworzony album udostępniany, kliknij przycisk Osoby  na pasku narzędzi i włącz opcję Witryna publiczna. Twoje zdjęcia zostaną opublikowane na stronie, którą każdy może wyświetlić w przeglądarce.

Usuwanie subskrybenta

 1. Otwórz album udostępniany.
 2. Kliknij przycisk Osoby  na pasku bocznym.
 3. Zaznacz subskrybenta, który ma zostać usunięty.
 4. Kliknij strzałkę obok jego imienia i nazwiska, a następnie kliknij opcję Usuń subskrybenta.

Jako twórca albumu udostępnianego kontrolujesz dostęp do niego. Możesz usunąć subskrybentów w dowolnym momencie.

Dodawanie zdjęć i nagrań wideo do albumu udostępnianego

 1. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz udostępnić.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Albumy udostępniane.
 3. Wybierz album, w którym chcesz udostępnić zdjęcia.

Jeśli masz otwarty album udostępniany, możesz też kliknąć opcję Dodaj zdjęcia i wideo, aby wybrać zdjęcia i nagrania wideo do dodania. Możesz też po prostu przeciągnąć zdjęcia ze swojej biblioteki bezpośrednio do albumu udostępnianego na pasku bocznym.

Po dodaniu nowych zdjęć osoby, którym udostępniasz album, zostaną automatycznie powiadomione. Otwórz album udostępniany, kliknij przycisk Osoby  na pasku bocznym i upewnij się, że opcja Subskrybenci mogą wysyłać jest wyłączona — dzięki temu oni również będą mogli dodawać zdjęcia i nagrania wideo.

Usuwanie zdjęć i nagrań wideo z albumu udostępnianego

 1. Otwórz album udostępniany.
 2. Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo.
 3. Kliknij je, przytrzymując naciśnięty klawisz Control, a następnie kliknij opcję Usuń z albumu udostępnianego. Kliknij przycisk Usuń.

Jeśli masz otwarty album udostępniony, możesz też wybrać zdjęcie i nacisnąć klawisz Delete, aby usunąć je z tego albumu.

Jeśli jesteś właścicielem albumu udostępnianego, możesz usunąć wszystkie zdjęcia, nagrania wideo i komentarze umieszczone w tym albumie. Subskrybenci mogą usuwać tylko pliki i komentarze dodane przez siebie. Wszystko co usuniesz, jest automatycznie usuwane z albumu na wszystkich Twoich urządzeniach, a także na urządzeniach subskrybentów.

Wszelkie zdjęcia, które zostały zachowane lub pobrane z albumu udostępnianego do biblioteki aplikacji Zdjęcia, pozostają w bibliotece, nawet jeśli album udostępniany zostanie usunięty lub jego twórca przestanie go udostępniać.

Zachowywanie zdjęć i nagrań wideo z albumu udostępnianego

Gdy udostępniasz komuś zdjęcia i nagrania wideo, osoba ta może zapisać udostępnione elementy we własnej bibliotece.

 1. Wybierz zdjęcie i nagranie wideo, które chcesz zapisać.
 2. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control, a następnie kliknij opcję Importuj.


Typy plików, z których można korzystać w usłudze Albumy udostępniane

Usługa Albumy udostępniane obsługuje następujące formaty obrazu:

 • HEIF
 • JPEG
 • RAW*
 • PNG
 • GIF
 • TIFF

Albumy udostępniane obsługują też specjalne formaty rejestrowane telefonem iPhone, takie jak film w zwolnionym tempie, film poklatkowy, Live Photos i filmy wspomnieniowe. Po udostępnieniu zdjęcia są zmniejszane do 2048 pikseli na dłuższej krawędzi — z wyjątkiem zdjęć panoramicznych, które mogą mieć szerokość do 5400 pikseli. Możesz udostępniać pliki GIF, których rozmiar nie przekracza 100 MB.

Usługa Albumy udostępniane obsługuje następujące formaty i typy plików wideo:

 • HEVC
 • MP4
 • QuickTime 
 • H.264
 • MPEG-4 

Nagrania wideo mogą mieć długość do piętnastu minut i są udostępniane w rozdzielczości do 720p.

* Zdjęć w formacie RAW nie można przesyłać do albumów udostępnianych na komputerze PC z systemem Windows.

Usługa Albumy udostępniane przesyła kopię danych. Pobrane treści mogą nie zawierać tych samych informacji co oryginały.


Limit przechowywania w albumie udostępnianym

W albumie udostępnianym można przechowywać do 5000 zdjęć i nagrań wideo. Jeśli osiągniesz limit albumu udostępnianego, musisz skasować niektóre zdjęcia lub pliki wideo, aby móc dodawać nowe. Udostępnione zdjęcia i nagrania wideo (a także powiązane z nimi komentarze i polubienia) będą przechowywane w usłudze iCloud, dopóki nie zostaną ręcznie usunięte przez osobę, która je dodała, lub dopóki nie zostanie usunięty cały album.

Zdjęcia i nagrania wideo w albumach udostępnianych są przechowywane w usłudze iCloud, ale nie są wliczane do limitu przechowywania w usłudze iCloud.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: