Używanie albumów udostępnianych w aplikacji Zdjęcia

Przy użyciu usługi Albumy udostępniane możesz udostępnić zdjęcia i nagrania wideo wybranym przez siebie osobom — mogą oni dodawać własne zdjęcia, nagrania wideo oraz komentarze.

używanie albumów udostępnianych na komputerze Mac, telefonie iPhone i iPadzie

Dzięki albumom udostępnianym możesz wybierać zdjęcia, które chcesz udostępnić, oraz osoby, którym chcesz je udostępnić. Aby udostępniać bardziej spontanicznie przy użyciu wspaniałych chwil wybranych z biblioteki aplikacji Zdjęcia, wypróbuj sugestie udostępniania.

Zanim rozpoczniesz

 1. Uaktualnij swój telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS, komputer Mac do najnowszej wersji systemu macOS, a urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV HD do najnowszej wersji systemu tvOS.
 2. Skonfiguruj usługę iCloud na wszystkich swoich urządzeniach.
 3. Zaloguj się do usługi iCloud, używając tego samego Apple ID na wszystkich urządzeniach, na których chcesz korzystać z usługi Albumy udostępniane.
 4. Jeśli masz komputer z systemem Windows, uaktualnij system do wersji Windows 7 lub nowszej i pobierz aplikację iCloud dla Windows.

Włączanie usługi Albumy udostępniane

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia, a następnie włącz opcję Albumy udostępniane.
 • Na komputerze Mac wybierz menu Apple () > Preferencje systemowe. Kliknij opcję iCloud, kliknij przycisk Opcje przy pozycji Zdjęcia, a następnie wybierz opcję Albumy udostępniane.
 • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Ustawienia zdjęć iCloud i włącz opcję Albumy udostępniane.
 • Na komputerze z systemem Windows otwórz aplikację iCloud dla Windows i wybierz opcję Zdjęcia. Kliknij przycisk Opcje, aby sprawdzić, czy usługa Albumy udostępniane jest włączona, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Jeśli używasz wcześniejszej wersji systemu iOS, aplikacji iCloud dla Windows lub aplikacji Aperture, w dalszym ciągu możesz tworzyć i przeglądać albumy udostępniane. We wcześniejszych wersjach systemów iOS, macOS, tvOS oraz aplikacji iCloud dla Windows usługa Albumy udostępniane nosiła nazwę Udostępnianie zdjęć iCloud.

Używanie albumów udostępnianych

Za pomocą aplikacji Zdjęcia możesz utworzyć album udostępniany zawierający tylko wybrane zdjęcia. Zaproś do 100 osób do przeglądania albumu, zamieszczania komentarzy, a nawet dodawania własnych zdjęć. Później możesz zarządzać albumem i zachować w nim na stałe zdjęcia dodane przez znajomych.

Tworzenie nowego albumu udostępnianego

tworzenie nowego albumu udostępnianego na telefonie iPhone

 1. Przejdź do karty Albumy i stuknij ikonę symbol niebieskiego plusa.
 2. Stuknij opcję Nowy album udostępniany.
 3. Wprowadź nazwę albumu udostępnianego, a następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Wybierz osoby, które chcesz zaprosić, spośród kontaktów lub wpisz adres e-mail lub numer telefonu iMessage.
 5. Stuknij opcję Utwórz.

Zapraszanie dodatkowych osób

zapraszanie osób do albumu udostępnianego na telefonie iPhone

Możesz nawet udostępnić album znajomym i członkom rodziny, którzy nie używają iCloud. Wystarczy, że otworzysz utworzony album udostępniany, przejdziesz do karty Osoby na urządzeniu z systemem iOS lub klikniesz ikona Osoby na komputerze Mac i włączysz opcję Witryna publiczna. Twoje zdjęcia zostaną opublikowane na stronie, którą każdy może wyświetlić w przeglądarce.

wybieranie zdjęć do dodania do albumu udostępnianego na telefonie iPhone     

Dodawanie zdjęć i nagrań wideo

Zdjęcia i nagrania wideo możesz szybko dodawać do albumu udostępnianego, wykonując następujące czynności:

 1. Na karcie Zdjęcia lub z poziomu albumu stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz udostępnić.
 2. Wybierz kolejno opcje ikona udostępniania > Albumy udostępniane.
 3. Wybierz album, w którym chcesz udostępnić zdjęcia.

Jeśli masz otwarty album udostępniany, możesz też stuknąć ikonę niebieski znak plusa, aby wybrać zdjęcia i nagrania wideo do dodania.

Po dodaniu nowych zdjęć osoby, którym udostępniasz album, zostaną automatycznie powiadomione. Upewnij się, że jest włączona opcja Subskrybenci mogą wysyłać, aby umożliwić im przesyłanie zdjęć i nagrań wideo. Przejdź do karty Osoby w albumie udostępnianym na urządzeniu z systemem iOS lub kliknij ikonę ikona Osoby na komputerze Mac.

Komentarze i polubienia

Udostępniona aktywność na telefonie iPhone

Znajomi i członkowie rodziny zalogowani do usługi iCloud mogą też skomentować lub polubić zdjęcia w albumie udostępnianym. Otrzymasz automatyczne powiadomienie, a autor komentarza dostanie informację, gdy ktoś dopisze się do jego komentarza. Dowiedz się więcej na temat komentarzy w albumie udostępnianym.

 

Zachowywanie zdjęć i nagrań wideo

wybieranie zdjęć z albumu udostępnianego do zachowania na telefonie iPhone

Osoby, którym udostępniasz zawartość, mogą zachowywać zdjęcia oraz nagrania wideo w swojej bibliotece. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno zdjęcie lub nagranie wideo > ikona udostępniania > Zachowaj obrazek lub Zachowaj wideo. Na komputerze Mac wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, a następnie kliknij z klawiszem Control > Importuj.

Usuwanie zawartości albumu udostępnianego

Jeśli jesteś właścicielem udostępnionego albumu, możesz usunąć wszystkie zdjęcia, nagrania wideo i komentarze umieszczone w tym albumie. Subskrybenci mogą usuwać tylko pliki i komentarze dodane przez siebie. Wszystko co usuniesz, jest automatycznie usuwane z albumu na wszystkich Twoich urządzeniach, a także na urządzeniach subskrybentów.

Wszelkie zdjęcia, które zostały zachowane lub pobrane z albumu udostępnianego do biblioteki aplikacji Zdjęcia pozostają w bibliotece, nawet jeśli album udostępniany zostanie usunięty lub jego twórca przestanie go udostępniać.

Usuwanie subskrybentów lub albumu

Jako twórca udostępnianego albumu kontrolujesz dostęp do niego. W każdej chwili możesz usuwać subskrybentów lub usunąć album. Po usunięciu album udostępniany automatycznie znika ze wszystkich Twoich urządzeń oraz urządzeń wszystkich subskrybentów. Jeśli była włączona funkcja Witryna publiczna, udostępniany album znika też z Internetu.

Jak usunąć subskrybenta

 1. Otwórz album udostępniany.
 2. Przejdź do karty Osoby na urządzeniu z systemem iOS lub kliknij ikonę ikona Osoby na komputerze Mac.
 3. Zaznacz subskrybenta, który ma zostać usunięty.
 4. Wybierz opcję Usuń subskrybenta.
   

Jak usunąć album udostępniany

 1. Otwórz album udostępniany.
 2. Przejdź do karty Osoby na urządzeniu z systemem iOS lub kliknij ikonę ikona Osoby na komputerze Mac.
 3. Wybierz opcję Usuń album udostępniany.

Typy plików, z których można korzystać w usłudze Albumy udostępniane

Usługa Albumy udostępniane obsługuje następujące formaty obrazu:

 • HEIF
 • JPEG
 • RAW*
 • PNG
 • GIF
 • TIFF

Albumy udostępniane obsługują też formaty specjalne przechwytywane za pomocą telefonu iPhone, takie jak film w zwolnionym tempie, film poklatkowy, Live Photos i filmy wspomnieniowe. Udostępnione zdjęcia, które zostały wykonane za pomocą standardowych aparatów, lustrzanek lub urządzeń z systemem iOS, będą miały szerokość do 2048 pikseli. Zdjęcia panoramiczne mogą mieć szerokość do 5400 pikseli. Możesz udostępniać pliki GIF, których rozmiar nie przekracza 100 MB.

Usługa Albumy udostępniane obsługuje następujące formaty i typy plików wideo:

 • HEVC
 • MP4
 • QuickTime 
 • H.264
 • MPEG-4 

Nagrania wideo mogą mieć długość do piętnastu minut i są udostępniane w rozdzielczości do 720p.

* Zdjęć w formacie RAW nie można przesyłać do albumów udostępnianych na komputerze PC z systemem Windows.

Limit przechowywania w albumie udostępnianym

W albumie udostępnianym można przechowywać do 5000 zdjęć i nagrań wideo. Jeśli osiągniesz limit albumu udostępnianego, musisz skasować niektóre zdjęcia lub pliki wideo, aby móc dodawać nowe. Udostępnione zdjęcia i nagrania wideo (a także powiązane z nimi komentarze i polubienia) pozostaną w usłudze iCloud, dopóki nie zostaną ręcznie usunięte przez osobę, która je dodała, lub dopóki nie zostanie usunięty cały album.

Zdjęcia i nagrania wideo w albumach udostępnianych są przechowywane w usłudze iCloud, ale nie są wliczane do limitu przechowywania w usłudze iCloud.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: