Wprowadzanie tekstu na komputerze Mac przy użyciu głosu

Funkcja dyktowania konwertuje mówione słowa na tekst.

Konfigurowanie funkcji dyktowania

Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknij opcję Klawiatura, a następnie kliknij opcję Dyktowanie. Włącz funkcję dyktowania, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji funkcji dyktowania:

 • Wybierz, czy chcesz używać dyktowania rozszerzonego, które pozwala korzystać z funkcji dyktowania bez połączenia z Internetem.
 • Wybierz język i dialekt. Niektóre języki, np. angielski, są dostępne w wielu dialektach.
 • Wybierz skrót klawiszowy, który będzie służył do rozpoczęcia dyktowania. 
 • Wybierz preferowany mikrofon z menu podręcznego pod ikoną mikrofonu.


W systemie macOS Sierra możesz poprosić funkcję Siri o włączenie funkcji dyktowania (powiedz „turn on Dictation”). Funkcja Siri to nie to samo co dyktowanie, ale możesz prosić Siri o tworzenie krótkich wiadomości, takich jak wiadomości e-mail i tekstowe.

Używanie funkcji dyktowania

 1. Przejdź do dokumentu lub innego pola tekstowego i umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym ma się pojawić dyktowany tekst.
 2. Naciśnij skrót klawiszowy, aby rozpocząć dyktowanie, lub wybierz kolejno opcje Edytuj > Uruchom dyktowanie. Skrót domyślny to Fn Fn (dwukrotne naciśnięcie klawisza Fn). 

  Gdy komputer Mac jest w trybie słuchania, wyświetla na lewo lub na prawo od strony mikrofon wyrównany z punktem wstawiania. Jeśli włączysz zaawansowane polecenia dyktowania, mikrofon pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu i można go przeciągnąć w inne miejsce. Gdy komputer Mac Cię słyszy, wskaźnik wewnątrz mikrofonu unosi się i opada, reagując na głos.

 3. Wypowiedz słowa, które mają zostać wpisane przez komputer Mac. Im częściej używasz funkcji dyktowania, tym funkcja dyktowania lepiej Cię rozumie. Uczy się charakterystycznych cech głosu i dostosowuje się do akcentu. Dowiedz się, co zrobić, jeśli Cię nie rozumie.
 4. Aby zatrzymać dyktowanie, kliknij przycisk Gotowe pod ikoną mikrofonu, naciśnij klawisz Fn lub przejdź do innego okna.

Aby wprowadzić znak interpunkcyjny lub inny znak, wypowiedz następujące słowa. Mogą się one różnić w zależności od języka i dialektu.

 • apostrof  '
 • otwórz nawias kwadratowy  [
 • zamknij nawias kwadratowy  ]
 • otwórz nawias  (
 • zamknij nawias  )
 • otwórz klamrę  {
 • zamknij klamrę  }
 • otwórz nawias trójkątny  <
 • zamknij nawias trójkątny  >
 • dwukropek  :
 • przecinek  ,
 • myślnik  -
 • wielokropek  …
 • wykrzyknik  !
 • kreska  -
 • kropka  .
 • znak zapytania  ?
 • cudzysłów  „
 • zamknij cudzysłów  ”
 • otwórz cudzysłów pojedynczy  '
 • zamknij cudzysłów pojedynczy  '
 • średnik  ;
 • ampersand  &
 • gwiazdka  *
 • małpa  @
 • ukośnik wsteczny  \
 • ukośnik  /
 • grot  ^
 • kropka środkowa  ·
 • duża kropka środkowa  •
 • znak stopni  °
 • krzyżyk  #
 • procent  %
 • podkreślenie  _
 • kreska pionowa  |
 • znak dolara  $
 • znak centa  ¢
 • znak funta szterlinga  £
 • znak euro  €
 • znak jena  ¥
 • śmiejąca się buźka  XD
 • smutna buźka  :-(
 • uśmiechnięta buźka  :-)
 • mrugająca buźka  ;-)
 • znak praw autorskich  ©
 • znak zarejestrowany  ®
 • znak towarowy  ™
 • znak równości  =
 • znak większe niż  >
 • znak mniejsze niż  <
 • znak minus  -
 • znak mnożenia  x
 • znak plus  +


Aby zmienić formatowanie tekstu, wypowiedz następujące słowa:

 • włącz z wielkiej litery  (formatuje następną frazę w taki sposób, że każde słowo zaczyna się wielką literą)
 • wyłącz z wielkiej litery  (przywraca domyślne wielkości liter)
 • wielkie litery  (formatuje następne słowo WIELKIMI LITERAMI)
 • włącz wielkie litery  (formatuje następną frazę WIELKIMI LITERAMI)
 • wyłącz wielkie litery  (przywraca domyślne wielkości liter)
 • nowy wiersz  (rozpoczyna nowy wiersz)
 • liczba  (formatuje następną frazę jako liczbę)
 • liczba rzymska  (formatuje następną frazę jako liczbę rzymską)
 • nowy akapit  (rozpoczyna nowy akapit)
 • włącz bez odstępów  (formatuje następną frazę bez odstępów)
 • wyłącz bez odstępów  (przywraca standardowe odstępy)
 • tabulator  (przesuwa kursor do następnej pozycji tabulatora)


Jeśli włączysz dyktowanie rozszerzone, możesz również używać poleceń dyktowania, aby włączać i wyłączać pogrubienie, kursywę i podkreślenie, zaznaczać i kopiować, cofać oraz wykonywać inne działania.

Informacje o dyktowaniu rozszerzonym

Dyktowanie rozszerzone jest dostępne w systemie OS X Mavericks 10.9 lub nowszym. Dzięki dyktowaniu rozszerzonemu:

 • Można dyktować w sposób ciągły.
 • Można dyktować bez połączenia z Internetem.
 • Wypowiadane słowa są szybciej konwertowane na tekst.
 • Możesz używać poleceń dyktowania, aby sterować komputerem Mac.

Bez dyktowania rozszerzonego wypowiadane słowa i inne dane są przesyłane do Apple w celu konwersji na tekst i ułatwienia komputerowi Mac rozpoznania wypowiedzi. W związku z tym komputer Mac musi być połączony z Internetem, konwersja słów na tekst może trwać dłużej i można mówić nie dłużej niż 40 sekund w jednym ciągu (30 sekund w systemie OS X Yosemite lub starszym).

Jeśli używasz sieci firmowej lub szkolnej korzystającej z serwera proxy, połączenie funkcji dyktowania z Internetem czasami może być niemożliwe. Poproś administratora sieci o sprawdzenie listy portów sieciowych używanych przez oprogramowanie Apple.

Informacje o dyktowaniu i prywatności

Aby uzyskać informacje na temat dyktowania i prywatności, wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknij opcję Klawiatura, następnie pozycję Dyktowanie i kliknij przycisk Dyktowanie i prywatność. Informacje zbierane przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Apple.

Więcej informacji

 • Aby używać dyktowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, stuknij mikrofon  na klawiaturze ekranowej i zacznij mówić. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku użytkownika iPhone'a lub iPada.
 • Jeśli funkcja Powolne klawisze lub Lepkie klawisze jest włączona w okienku Dostępność w Preferencjach systemowych, domyślne skróty klawiaturowe funkcji dyktowania mogą nie działać. Jeśli chcesz używać funkcji dostępności, utwórz niestandardowy skrót dla funkcji dyktowania. Aby to zrobić, wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję Klawiatura, następnie pozycję Dyktowanie i wybierz opcję „Dostosuj” z menu skrótów.
Data publikacji: