Wprowadzanie tekstu na komputerze Mac przy użyciu głosu

Funkcja dyktowania konwertuje mówione słowa na tekst.

Konfigurowanie funkcji dyktowania

Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe, kliknij opcję Klawiatura, a następnie kliknij opcję Dyktowanie. Włącz funkcję dyktowania, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji funkcji dyktowania:

 • Wybierz, czy chcesz używać dyktowania rozszerzonego, które pozwala korzystać z funkcji dyktowania bez połączenia z Internetem.
 • Wybierz język i dialekt. Niektóre języki, np. angielski, są dostępne w wielu dialektach.
 • Wybierz skrót klawiszowy, który będzie służył do rozpoczęcia dyktowania. 
 • Wybierz preferowany mikrofon z menu podręcznego pod ikoną mikrofonu.


W systemie macOS Sierra możesz poprosić Siri o włączenie funkcji dyktowania (powiedz „turn on Dictation”). Siri to nie to samo co dyktowanie, ale możesz prosić Siri o tworzenie krótkich wiadomości, takich jak wiadomości e-mail i tekstowe.

Używanie funkcji dyktowania

 1. Przejdź do dokumentu lub innego pola tekstowego i umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym ma się pojawić dyktowany tekst.
 2. Naciśnij skrót klawiszowy, aby rozpocząć dyktowanie, lub wybierz kolejno opcje Edytuj > Uruchom dyktowanie. Skrót domyślny to Fn Fn (naciśnięcie dwa razy klawisza Fn). 

  Gdy komputer Mac jest w trybie słuchania, wyświetla mikrofon na lewo lub na prawo od strony, wyrównany z punktem wstawiania. Jeśli włączysz zaawansowane polecenia dyktowania, mikrofon pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu i można go przeciągnąć w inne miejsce. Gdy komputer Mac Cię słyszy, wskaźnik wewnątrz mikrofonu unosi się i opada, reagując na Twój głos.
 3. Wypowiedz słowa, które mają zostać wpisane przez komputer Mac. Im częściej używasz funkcji dyktowania, tym funkcja dyktowania lepiej Cię rozumie. Uczy się charakterystycznych cech Twojego głosu i dostosowuje się do Twojego akcentu. Dowiedz się, co zrobić, jeśli Cię nie rozumie.
 4. Aby zatrzymać dyktowanie, kliknij przycisk Gotowe pod ikoną mikrofonu, naciśnij klawisz Fn lub przejdź do innego okna.

Aby wprowadzić znak interpunkcyjny lub inny znak, wypowiedz następujące słowa. Mogą się one różnić w zależności od języka i dialektu.

 • apostrof  '
 • otwórz nawias kwadratowy  [
 • zamknij nawias kwadratowy  ]
 • otwórz nawias  (
 • zamknij nawias  )
 • otwórz klamrę  {
 • zamknij klamrę  }
 • otwórz nawias trójkątny  <
 • zamknij nawias trójkątny  >
 • dwukropek  :
 • przecinek  ,
 • myślnik  -
 • wielokropek  …
 • wykrzyknik  !
 • kreska  -
 • kropka  .
 • znak zapytania  ?
 • cudzysłów  „
 • zamknij cudzysłów  ”
 • otwórz cudzysłów pojedynczy  '
 • zamknij cudzysłów pojedynczy  '
 • średnik  ;
 • ampersand  &
 • gwiazdka  *
 • małpa  @
 • ukośnik wsteczny \
 • ukośnik  /
 • grot  ^
 • kropka środkowa  ·
 • duża kropka środkowa  •
 • znak stopni  °
 • krzyżyk  #
 • procent  %
 • podkreślenie  _
 • kreska pionowa |
 • znak dolara  $
 • znak centa  ¢
 • znak funta szterlinga  £
 • znak euro  €
 • znak jena  ¥
 • śmiejąca się buźka  XD
 • smutna buźka  :-(
 • uśmiechnięta buźka  :-)
 • mrugająca buźka  ;-)
 • znak praw autorskich  ©
 • znak zarejestrowany  ®
 • znak towarowy  ™
 • znak równości  =
 • znak większe niż  >
 • znak mniejsze niż  <
 • znak minus  -
 • znak mnożenia  x
 • znak plus  +


Aby zmienić formatowanie tekstu, wypowiedz następujące słowa:

 • włącz z wielkiej litery  (formatuje następną frazę w taki sposób, że każde słowo zaczyna się wielką literą)
 • wyłącz z wielkiej litery  (przywraca domyślne wielkości liter)
 • wielkie litery  (formatuje następne słowo WIELKIMI LITERAMI)
 • włącz wielkie litery  (formatuje następną frazę WIELKIMI LITERAMI)
 • wyłącz wielkie litery  (przywraca domyślne wielkości liter)
 • nowy wiersz  (rozpoczyna nowy wiersz)
 • liczba  (formatuje następną frazę jako liczbę)
 • liczba rzymska  (formatuje następną frazę jako liczbę rzymską)
 • nowy akapit  (rozpoczyna nowy akapit)
 • włącz bez odstępów  (formatuje następną frazę bez odstępów)
 • wyłącz bez odstępów  (przywraca standardowe odstępy)
 • tabulator  (przesuwa kursor do następnej pozycji tabulatora)


Jeśli włączysz dyktowanie rozszerzone, możesz również używać poleceń dyktowania, aby włączać i wyłączać pogrubienie, kursywę i podkreślenie, zaznaczać i kopiować, cofać i wykonywać inne działania.

Informacje o dyktowaniu rozszerzonym

Dyktowanie rozszerzone jest dostępne w systemie OS X Mavericks 10.9 lub nowszym. Dzięki dyktowaniu rozszerzonemu:

 • Można dyktować w sposób ciągły.
 • Można dyktować bez połączenia z Internetem.
 • Wypowiadane słowa są szybciej konwertowane na tekst.
 • Możesz używać poleceń dyktowania, aby sterować komputerem Mac.

Bez dyktowania rozszerzonego wypowiadane słowa i inne dane są przesyłane do firmy Apple w celu konwersji na tekst i ułatwienia komputerowi Mac rozpoznania wypowiedzi. W związku z tym komputer Mac musi być połączony z Internetem, konwersja słów na tekst może trwać dłużej i można mówić nie dłużej niż 40 sekund w jednym ciągu (30 sekund w systemie OS X Yosemite lub starszym).

Jeśli używasz sieci firmowej lub szkolnej korzystającej z serwera proxy, połączenie funkcji dyktowania z Internetem jest niekiedy niemożliwe. Poproś administratora sieci o sprawdzenie listy portów sieciowych używanych przez oprogramowanie firmy Apple.

Informacje o dyktowaniu i prywatności

Podczas używania funkcji dyktowania można wybrać opcję rozpoznawania mowy przez komputer Mac lub serwery firmy Apple. Jeśli używasz dyktowania rozszerzonego, komputer Mac będzie konwertował wypowiadane słowa na tekst bez przesyłania tych słów do firmy Apple. 

Jeśli wybierzesz dyktowanie oparte na serwerze, Twoje słowa zostaną zarejestrowane i wysłane do firmy Apple w celu przekonwertowania mowy na tekst. Komputer wyśle do firmy Apple również inne informacje, takie jak Twoje nazwisko i pseudonim oraz nazwiska, pseudonimy i relacje kontaktów z Twojej książki adresowej (zbiorczo nazywanych „danymi użytkownika”) względem Ciebie (np. „mój Tata”). Wszystkie te dane mają ułatwić funkcji dyktowania lepsze zrozumienie tego, co mówisz. Te dane nie są powiązane z innymi danymi, które firma Apple mogła zebrać na podstawie informacji o korzystaniu przez Ciebie z innych oferowanych przez nią usług. 

W dowolnym momencie możesz wyłączyć funkcję dyktowania lub zmienić jej preferencje, przechodząc do karty Dyktowanie w okienku preferencji Klawiatura w Preferencjach systemowych. Jeśli wyłączysz Siri i funkcję dyktowania lub przejdziesz z serwerowej wersji funkcji dyktowania na dyktowanie rozszerzone, Apple usunie Twoje dane użytkownika oraz ostatnio wprowadzone dane głosowe z serwerów firmy Apple. Starsze dane głosowe, które nie są już z Tobą powiązane, mogą być przechowywane przez pewien okres w celu usprawnienia działania funkcji dyktowania, asystenta Siri oraz funkcjonalności dyktowania w produktach i usługach firmy Apple. Te dane mogą obejmować pliki dźwiękowe i zapisy wypowiadanych przez Ciebie słów oraz powiązane z nimi dane diagnostyczne, takie jak informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym oraz statystyki wydajności.

Dostęp do funkcji dyktowania na komputerze możesz ograniczyć w okienku Nadzór rodzicielski w Preferencjach systemowych.

Korzystając z funkcji dyktowania, wyrażasz zgodę na przesyłanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie tych informacji przez firmę Apple i jej spółki zależne oraz agentów, w tym wprowadzonych danych głosowych i danych użytkownika, w celu udostępnienia i usprawnienia funkcji dyktowania, asystenta Siri i funkcjonalności dyktowania w innych produktach i usługach firmy Apple. 

W każdym przypadku informacje gromadzone przez firmę Apple będą traktowane zgodnie z obowiązującymi w Apple zasadami ochrony prywatności, które są dostępne na stronie http://www.apple.com/pl/legal/privacy.

Więcej informacji

 • Aby używać dyktowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, stuknij mikrofon  na klawiaturze ekranowej i zacznij mówić. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku użytkownika iPhone'a lub iPada.
 • Jeśli funkcja Powolne klawisze lub Lepkie klawisze jest włączona w preferencjach dostępności, domyślne skróty klawiaturowe funkcji dyktowania mogą nie działać. Jeśli chcesz używać tych funkcji, utwórz niestandardowy skrót dla funkcji dyktowania. Aby to zrobić, kliknij opcję „Dostosuj” w menu Skrót w preferencjach dyktowania i mowy.
Data publikacji: