Używanie panelu Opcje dostępności na komputerze Mac

Panel Opcje dostępności zawiera skróty, które umożliwiają szybkie włączanie i wyłączanie popularnych funkcji ułatwień dostępu, takich jak Zoom, VoiceOver lub Lepkie klawisze.

Otwieranie panelu Opcje dostępności

Naciśnij jednocześnie klawisze Option (⌥), Command (⌘) i F5. Na notebookach wyposażonych w pasek Touch Bar może być konieczne naciśnięcie również klawisza Fn (Function).

Na notebookach wyposażonych w czytnik Touch ID należy nacisnąć trzykrotnie czytnik Touch ID. (naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Command podczas wykonywania tej czynności spowoduje włączenie lub wyłączenie funkcji VoiceOver).

Panel Opcje dostępności

Aby zamknąć panel Opcje dostępności, kliknij polecenie Gotowe lub kliknij gdziekolwiek poza obszarem okna.

 


Zmienianie skrótów w panelu Opcje dostępności

Aby zmienić skróty pojawiające się w panelu Opcje dostępności, wybierz kolejno pozycje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Dostępność. Wybierz opcję Skrót na pasku bocznym, a następnie użyj pól wyboru, aby włączyć lub wyłączyć skróty.

Więcej informacji

Data publikacji: