Używanie plików AVCHD w programie QuickTime Player

W tym artykule opisano korzystanie z plików AVCHD w programie QuickTime Player w systemie OS X Mountain Lion i nowszych.

Program QuickTime Player w systemie OS X Mountain Lion i nowszych umożliwia odtwarzanie, sprawdzanie, przycinanie, eksportowanie i udostępnianie wideo w formacie AVCHD. Format AVCHD jest stosowany w urządzeniach multimedialnych oferujących wysokie rozdzielczości, takich jak kamery cyfrowe z dyskami twardymi oraz cyfrowe aparaty fotograficzne obsługujące nagrywanie wideo.

Dostęp do materiałów w formacie AVCHD uzyskuje się zazwyczaj przez podłączenie kamery lub aparatu do komputera Mac za pomocą kabla USB. Niektóre urządzenia, na przykład aparaty cyfrowe, mają wymienne karty pamięci. Takie karty można odczytywać za pomocą czytników kart podłączanych przez USB lub gniazd kart SD dostępnych w niektórych komputerach Mac. Informacje o tym, jak przenieść materiały w formacie AVCHD na komputer Mac, znajdziesz w instrukcji danego urządzenia.

Po przeniesieniu materiałów w formacie AVCHD na komputer Mac otwórz katalog, w którym się znajdują. Następnie kliknij dwukrotnie nazwę pliku AVCHD, BDMV lub PRITAVE, aby otworzyć go w programie QuickTime Player. 

Jeśli plik zawiera wiele fragmentów wideo, mogą one pojawić się w grupie, posortowane od najstarszego do najnowszego. Wybierz jeden lub kilka fragmentów, które chcesz odtworzyć, i kliknij Otwórz. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: