Konfigurowanie i używanie funkcji Karty iCloud

Usługa iCloud synchronizuje karty otwarte w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac. Oznacza to, że można przejść z jednego urządzenia na inne i kontynuować przeglądanie od momentu, w którym zostało przerwane.

Zanim rozpoczniesz

Konfigurowanie funkcji Karty iCloud

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Upewnij się, że przeglądarka Safari jest włączona.
 3. Wykonaj te czynności na wszystkich urządzeniach, na których chcesz udostępniać karty.

Na komputerze Mac:

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij, by włączyć przeglądarkę Safari.
 3. Wykonaj te czynności na wszystkich urządzeniach, na których chcesz udostępniać karty.

Używanie funkcji Karty iCloud 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Otwórz przeglądarkę Safari.
 2. Stuknij ikonę Karty .
 3. Przewiń do dołu listy, poniżej obrazów kart otwartych na urządzeniu. Zobaczysz listę kart otwartych na innych obsługiwanych urządzeniach.
 4. Stuknij kartę, którą chcesz otworzyć.

Na komputerze Mac:

 1. Na pasku narzędzi przeglądarki Safari kliknij przycisk Karty  . U dołu okna przeglądarki Safari zostanie wyświetlona lista kart otwartych na innych obsługiwanych urządzeniach.
 2. Kliknij kartę, którą chcesz otworzyć.

Karty iCloud przedstawiają tylko karty otwarte na innych obsługiwanych urządzeniach, a nie karty otwarte na obecnie używanym urządzeniu.

Aby usunąć kartę z listy Karty iCloud, zamknij ją w przeglądarce Safari na urządzeniu, z którego została udostępniona albo w oknie Karty.

Aby usunąć kartę otwartą na urządzeniu, którego obecnie nie używasz, kliknij znak X obok listy z kartami. W systemie macOS High Sierra wybierz kolejno opcje Safari > Widok > Pokaż wszystkie karty. Zostaną wyświetlone tabele z innymi urządzeniami lub komputerami synchronizującymi karty. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad nazwą karty, aż pojawi się znak X. Kliknij go, aby usunąć kartę ze zdalnego urządzenia. 

Zamknięcie przeglądarki Safari, uśpienie lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia karty z listy.

Więcej informacji

 • Zakładki iCloud synchronizują zakładki przeglądarki Safari między wszystkimi komputerami Mac i urządzeniami z systemem iOS.
 • W systemie OS X Yosemite można za pomocą funkcji Handoff przenosić strony przeglądarki Safari między komputerem Mac a urządzeniami z systemem iOS.
Data publikacji: