Wyświetlanie salda kredytu sklepowego

Aby sprawdzić wielkość kredytu sklepowego dostępnego na koncie Apple ID, użyj telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Środki do konta Apple ID można dodać przy użyciu metody płatności podanej na koncie lub kart upominkowych App Store i iTunes.

Po dodaniu środków kredyt sklepowy (saldo konta Apple ID) możesz wykorzystać na zakupy w sklepach iTunes i App Store lub zakupy miejsca na iCloud, pod warunkiem, że zalogujesz się do każdego sklepu za pomocą tego samego konta Apple ID. Środki można wykorzystywać do realizacji poszczególnych zakupów w sklepie aż do wyczerpania całej kwoty.

Saldo kredytowe możesz wyświetlić na stronie informacji o koncie Apple ID.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
  2. Stuknij swój Apple ID, a następnie stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o uwierzytelnienie konta Apple ID. Dowiedz się, jak utworzyć konto Apple ID, jeśli go nie masz.
  3. Jeśli masz saldo kredytowe, zobaczysz je nad opcją Dodaj środki do konta Apple ID.

Na komputerze Mac lub PC

  1. Otwórz program iTunes.
  2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
  3. W górnej części okna aplikacji iTunes kliknij opcję Sklep.
  4. Jeśli masz saldo kredytowe, zobaczysz je poniżej pola wyszukiwania.

Więcej informacji

Z wyjątkiem sytuacji uregulowanych przez prawo nie można wymieniać na gotówkę ani zwracać kart upominkowych iTunes i App Store lub Apple Music oraz niewykorzystanych środków kredytu. Jeśli w Twoim kraju są dozwolone zwroty pieniędzy za niewykorzystane środki zrealizowanych upominków, możesz zażądać zwrotu, kontaktując się ze Wsparciem Apple. Wybierz kategorię i temat wsparcia, a w danych szczegółowych podaj następujące informacje:

  • Swój Apple ID.
  • Kwotę zwrotu środków kredytu sklepowego.
  • Aktualny adres dostawy.

Na potrzeby weryfikacji mogą być wymagane dodatkowe informacje.

Data publikacji: