Unikanie lub usuwanie złośliwego oprogramowania Mac Defender w systemie Mac OS X 10.6 lub wcześniejszym

Dowiedz się, jak unikać złośliwego oprogramowania Mac Defender oraz usuwać je w systemie Mac OS X 10.6 lub wcześniejszym.

Użytkownicy komputerów Mac są narażeni na atak związany z wyłudzaniem wiadomości, który polega na przekierowywaniu użytkowników z prawdziwych witryn do ich fałszywych odpowiedników, które informują o zainfekowaniu komputera wirusem. Następnie witryna taka oferuje użytkownikowi oprogramowanie Mac Defender rzekomo rozwiązujące problem.

Jest to w istocie złośliwe oprogramowanie przedstawiane jako antywirusowe. Ma ono na celu uzyskanie informacji dotyczących karty kredytowej użytkownika, które mogą zostać użyte do próby oszustwa.

Najczęściej występujące nazwy tego złośliwego oprogramowania to MacDefender, MacProtector i MacSecurity. 

Firma Apple wydała bezpłatne uaktualnienie oprogramowania (Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-003 (Snow Leopard)), które automatycznie wykrywa i usuwa złośliwe oprogramowanie Mac Defender i jego znane warianty.

W poniższej sekcji Rozwiązanie przedstawiono także szczegółowe instrukcje dotyczące unikania i ręcznego usuwania tego złośliwego oprogramowania.

Rozwiązanie

Unikanie instalowania tego złośliwego oprogramowania

W przypadku wyświetlenia jakiegokolwiek powiadomienia dotyczącego wirusów lub oprogramowania zabezpieczającego zamknij przeglądarkę Safari (lub dowolną inną używaną przeglądarkę). Jeśli nie można w normalny sposób zamknąć przeglądarki wymuś jej zakończenie.

Czasami przeglądarka może automatycznie pobrać i uruchomić instalator złośliwego oprogramowania. Jeśli tak się stanie, anuluj proces instalacji. Nie wprowadzaj hasła administratora. Natychmiast usuń instalator, wykonując czynności opisane poniżej.

 1. Przejdź do folderu Pobrane rzeczy lub do preferowanej lokalizacji pobierania.
 2. Przeciągnij instalator do Kosza. 
 3. Opróżnij Kosz.

Usuwanie tego złośliwego oprogramowania

Jeśli omawiane złośliwe oprogramowanie zostało zainstalowane, zalecane jest wykonanie następujących czynności:

 • Pod żadnym pozorem nie podawaj informacji o karcie kredytowej.
 • Wykonaj procedurę usuwania podaną poniżej.

Procedura usuwania

 1. Przenieś lub zamknij okno Skanowanie.
 2. Przejdź do folderu Narzędzia w folderze Programy i uruchom Monitor aktywności.
 3. Z menu podręcznego w prawym górnym rogu wybierz polecenie Wszystkie procesy.
 4. W kolumnie Nazwa procesu poszukaj nazwy aplikacji i zaznacz ją przez kliknięcie. Zazwyczaj ta aplikacja ma jedną z następujących nazw: MacDefender, MacSecurity lub MacProtector.
 5. Kliknij przycisk Zakończ proces w lewym górnym rogu okna i wybierz opcję Zakończ.
 6. Zamknij aplikację Monitor aktywności.
 7. Otwórz folder Programy.
 8. Znajdź plik wykonywalny aplikacji. Może on mieć nazwę MacDefender, MacSecurity, MacProtector lub inną..
 9. Przeciągnij ten plik do Kosza, a następnie opróżnij Kosz.

Złośliwe oprogramowanie często instaluje element logowania w Preferencjach systemowych. Usunięcie elementu logowania nie jest konieczne, ale można to zrobić, wykonując czynności opisane poniżej.

 • Otwórz Preferencje systemowe, wybierz opcję Konta, a następnie wybierz opcję Elementy logowania.
 • Zaznacz nazwę aplikacji usuniętej w ramach wcześniej opisanej procedury usuwania pliku wykonywalnego. Jest to na przykład nazwa MacDefender, MacSecurity lub MacProtector.
 • Kliknij przycisk ze znakiem minus.

Aby usunąć instalator z lokalizacji pobierania, wykonaj czynności opisane powyżej w sekcji Usuwanie lub unikanie tego złośliwego oprogramowania.

Uwaga: firma Apple udostępnia uaktualnienia zabezpieczeń komputera Mac wyłącznie za pośrednictwem usługi Uaktualnienia oprogramowania oraz strony materiałów do pobrania w witrynie wsparcia firmy Apple. Zawsze należy zachowywać ostrożność w przypadku monitów o wprowadzenie poufnych informacji i danych osobowych online.
 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: