Odzyskiwanie danych z dysku twardego i kwestie związane z gwarancją

Dowiedz się na temat odzyskiwania danych z dysku twardego i kwestii związanych z gwarancją.

Dyski twarde, które stały się niesprawne podczas normalnego użytkowania i na których zostało przeprowadzone odzyskiwanie danych przez inne firmy specjalizujące się w usługach odzyskiwania danych, można zwrócić do Apple w ramach serwisu gwarancyjnego. Dotyczy to także produktów objętych planem AppleCare Protection Plan. Koszty wszelkich prób odzyskiwania danych nie są pokrywane w ramach ograniczonej gwarancji Apple.

Jeśli pieczęć fabryczna na dysku twardym jest uszkodzona lub została usunięta, dysk twardy nie podlega gwarancji. Jednak jeśli na takim dysku twardym znajduje się etykieta innej firmy specjalizującej się w usługach odzyskiwania danych, Apple nie cofnie gwarancji z tego powodu.

Dyski, które stał się niesprawne z powodu niewłaściwego użytkowania, np. uszkodzenia powstałego wskutek uderzenia, upuszczenia, kontaktu z cieczą lub innych zdarzeń wykraczających poza normalne użytkowanie, nie podlegają wymianie gwarancyjnej niezależnie od tego, czy zostało przeprowadzone odzyskiwanie danych.

Skorzystanie z usług innych firm specjalizujących się w odzyskiwaniu danych zależy wyłącznie od klienta. Nie są to Autoryzowane Serwisy Apple. Apple nie obejmuje gwarancją żadnych usług wykonywanych przez te firmy.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: