Odzyskiwanie danych z dysku twardego i kwestie związane z gwarancją

Dowiedz się na temat odzyskiwania danych z dysku twardego i kwestii związanych z gwarancją.

Dyski twarde, które stały się niesprawne podczas normalnego użytkowania i na których zostało przeprowadzone odzyskiwanie danych przez inne firmy specjalizujące się w usługach odzyskiwania danych, można zwrócić do Apple w ramach serwisu gwarancyjnego. Dotyczy to także produktów objętych planem AppleCare Protection Plan. Koszty wszelkich prób odzyskiwania danych nie są pokrywane w ramach ograniczonej gwarancji Apple.

Jeśli pieczęć fabryczna na dysku twardym jest uszkodzona lub została usunięta, dysk twardy nie podlega gwarancji. Jednak jeśli na takim dysku twardym znajduje się etykieta innej firmy specjalizującej się w usługach odzyskiwania danych, Apple nie cofnie gwarancji z tego powodu.

Dyski, które stał się niesprawne z powodu niewłaściwego użytkowania, np. uszkodzenia powstałego wskutek uderzenia, upuszczenia, kontaktu z cieczą lub innych zdarzeń wykraczających poza normalne użytkowanie, nie podlegają wymianie gwarancyjnej niezależnie od tego, czy zostało przeprowadzone odzyskiwanie danych.

Skorzystanie z usług innych firm specjalizujących się w odzyskiwaniu danych zależy wyłącznie od klienta. Nie są to Autoryzowane Serwisy Apple. Apple nie obejmuje gwarancją żadnych usług wykonywanych przez te firmy.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: