Zarządzanie połączeniem z siecią Wi-Fi na komputerze Mac

Przy użyciu menu Wi-Fi na komputerze Mac możesz wyświetlać stan połączenia z siecią bezprzewodową, przełączać się między sieciami oraz włączać i wyłączać funkcję Wi-Fi.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

Korzystając z menu Wi-Fi, możesz szybko łączyć się z pobliskimi sieciami bezprzewodowymi.

 1. Kliknij ikonę sieci Wi-Fi (  lub  ) na pasku menu. 
 2. Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, wybierz polecenie „Włącz sieć Wi-Fi”.
 3. Wybierz na liście pobliską sieć Wi-Fi.

Jeśli nie widzisz na liście swojej sieci, upewnij się, że znajdujesz się w jej zasięgu i że inni mogą się z nią połączyć. Sieć może też być „ukryta”. Aby połączyć się z ukrytą siecią, wybierz opcję „Przyłącz się do innej sieci” i wpisz nazwę sieci, której chcesz użyć.

Siła sygnału każdej pobliskiej sieci jest pokazana obok jej nazwy. Im więcej wypełnionych pasków, tym lepsza siła sygnału.

Wpisywanie hasła

Jeśli obok nazwy sieci jest widoczna ikona kłódki, to dostęp do takiej sieci jest zabezpieczony hasłem. Po wybraniu takiej sieci wpisz hasło w wyświetlonym oknie. Jeśli nie znasz hasła sieci, skontaktuj się z jej właścicielem.

Korzystanie z urządzenia komórkowego jako punktu dostępowego sieci Wi-Fi

Jeśli zezwala na to Twój abonament, możesz udostępnić połączenie internetowe z telefonu iPhone lub iPada z obsługą sieci komórkowych komputerowi Mac. Jeśli Twoje urządzenie z systemem iOS jest odpowiednio skonfigurowane i znajduje się w pobliżu komputera Mac, zobaczysz je w menu Wi-Fi jako dostępne połączenie.

Gdy wybierzesz urządzenie komórkowe jako połączenie internetowe, ikona menu zmieni się na  , wskazując, że komputer Mac jest obecnie połączony z urządzeniem.

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

W miejscach, gdzie korzystanie z sieci Wi-Fi jest niedozwolone (na przykład na pokładzie samolotu), możesz szybko wyłączyć funkcję Wi-Fi za pomocą tego menu.

 1. Kliknij ikonę Wi-Fi na pasku menu. 
 2. Wybierz polecenie „Wyłącz sieć Wi-Fi”.

Gdy funkcja Wi-Fi jest wyłączona, ikona menu zmienia się na pusty wskaźnik  . Aby z powrotem włączyć funkcję Wi-Fi, kliknij ikonę menu i wybierz polecenie „Włącz sieć Wi-Fi”. Następnie nawiąż połączenie z siecią, której chcesz użyć, o ile komputer Mac nie połączył się automatycznie z jedną ze znanych sieci.

Jeśli nie widać menu Wi-Fi

W okienku Sieć w Preferencjach systemowych możesz włączać i wyłączać menu Wi-Fi.

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę Sieć.
 3. Wybierz pozycję Wi-Fi z listy dostępnych połączeń sieciowych.
 4. Wybierz (zaznacz) opcję Pokazuj status Wi-Fi na pasku menu.

Tworzenie sieci

Jeśli chcesz utworzyć tymczasowe połączenie Wi-Fi między komputerem Mac i innym urządzeniem, możesz utworzyć własną sieć, korzystając z menu Wi-Fi.

 1. Kliknij menu Wi-Fi i wybierz polecenie Utwórz sieć.
 2. Wpisz informacje na temat sieci, takie jak jej nazwę i kanał.

Po utworzeniu sieci między komputerami ikona menu zmienia się na obraz komputera ( ). Aby wyłączyć utworzoną sieć, gdy nie jest już potrzebna, kliknij menu Wi-Fi i wybierz polecenie Rozłącz.

Data publikacji: