Informacje o programie QuickTime 7.6.4

Informacje o programie QuickTime 7.6.4

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Program QuickTime 7.6.4 zawiera zmiany zwiększające jego niezawodność, poprawiające zgodność i wzmacniające bezpieczeństwo. Ta wersja jest zalecana dla wszystkich użytkowników programu QuickTime 7.

Co zawiera to uaktualnienie?

  • Obsługa aplikacji iTunes 9
  • Poprawiona obsługa urządzeń audio w systemie Windows Vista

Szczegółowe informacje o funkcjach zabezpieczeń w tym uaktualnieniu zawiera ten artykuł.

Uwaga: program QuickTime 7.6.4 jest przeznaczony dla komputerów z systemami: Mac OS X w wersji 10.4.11, Mac OS X w wersji od 10.5 do 10.5.8, Windows XP SP2 oraz Windows Vista.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: